Detoksikacija

Živimo u zagađenom svetu. U poslednjih pedeset godina procenjeno je da je čovek stvorio 5 miliona novih hemikalija od čega je 75.000 u redovnoj svakodnevnoj upotrebi…