Saopštenje Istraživanja Bubrega Ujedinjenog Kraljevstva (UK)

Novo istraživanje, finansirano od strane dobrotvorne u
stanove Istraživanje Bubrega UK je otkrilo da hrana koja
sadrži pektin , kao što su jabuke, pomorandže, grejpfrut, limun mog u pomoći smanjenje efekata bolesti bubrega.

Istraživači Instituta za Dečje Zdravlje Univerziteta Londonskog Koledža, finansirani od strane Istraživanja
Bubrega UK, su uspešno demonstrirali da oblik pektina, modifikovani citrus pektin (MCP), može dramatično da
smanji oštećenja bubrega tokom vremena, uz značajno poboljšanje hiljada života.

Procenjuje se da se 47.000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu leče od otkazivanja bubrega svake godine. Ta brojka teži da se poveća jer se broj pacijenata koji boluju povećav a za 5% godišnje.

Pacijenti sa dijagnozom hroničnog oboljenja bubrega (HOB) se suočavaju sa doživotnom dijalizom, ili neodređeno dugim čekanjem na listi za transplantaciju bubrega.

Trenutno, u Ujedinjenom Kraljevstvu, je ozbiljna nestašica organa za transp lantaciju , sa 90% pacijenata sa Registra Donora Organa (7.000 ljudi) koji čeka ju na bubreg.

Dr Pol Vinjard, vođa projekta Istraživanja Bubrega UK, kaže da studija može napraviti put ka novoj terapiji za neke od ovih hiljada ljudi: ,,Naša studija je pokazal a neke neverovatne rezultate i predlaže u ključenje više pektina u ishranu kako biste se zaštitili od oboljenja bubrega”, objašnjava Dr Vinjard.

,,Sad znamo da MCP, derivat pektina, rastvorljivo vlakno iz kore i pulpe citrusnog voća, između ostalog, umanjuje težinu bubrežnih bolesti tako što menja vanćelijske funkcije i upale.”

“Ovo može biti od značajne koristi bubrežnim pacijentima, jer studija pokazuje da pektin može štititi od bolesti
pre samog početka, pružajući snažan uvid u prevenciju bolesti”.

Dr Dej vid Long, Viši Član Istraživanja Bubrega UK i koautor studije, je rekao: “Ovaj rad očigledno ukazuje na
moguće terapije oštećenja bubrega. Naš naredni potez je razumevanje delovanja pektina na molekularnom nivou kao i da vidimo da li pektin može imati efektivno delovanje na pacijente sa već postojećim oboljenjem bubrega kao i na poništenje štete učinjene na bubrezima. Tad bismo istr ažili koliko pektina je zaista potrebno kako bi ova terapija bila delotvorna.”

Prof. Nil Tarner, predsedavajući Istraživanja Bubrega UK je dočekao vesti: ,,Ovo je istraživanje koje mnogo obećava i koje može biti uvod mnogim efektivnim oblicima terapija za hiljade ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu koji boluju od hroničnog oboljenja bubrega.,,

Postoji izuzetno velika potreba za boljim vidovima terapije prevencije otkazivanja rada bubrega, a Istraživanje Bubrega UK je voljna da finansira istraživanja kako bi se našle i testirale te terapije.”

Kako biste saznali više o bubrežnim bolestima i kako biste pomogli Istraživanja Bubrega UK, molimo Vas da posetite:
www.kidneyresearchuk.org.uk

Istraživanja Bubrega UK je najveći finansijer posvećen istraživanju bolesti bubrega u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Osnovan 1961., 2011. je organizacija proslavila 50. godišnjicu, i pokrenula kampanju kako bi se podigla svesnost potrebe o daljem istraživanju i potrebe za više donora.

Bolest bubrega je tihi ubica – uz 47.000 ljudi godišnje koji se leče od te bolesti, 3.000 ljudi umre na dijalizi, dok 300 umre čekajući transplantaciju bubrega. Istraživanje Bubrega UK se posvetilo da dovede do značajnog smanjenja ovih brojeva kroz finansira nja spasilačkih istraživanja bolesti bubrega, kao i pojačavajući svesnost javnosti o zdravlju bubrega. 90% ljudi na listi za transplantaciju, kojih ima oko 7.000, čekaju na bubreg. Iako broj slučajeva otkazivanja bubrega raste za 5% godišnje, Istraživanje Bubrega UK, trenutno može da finansira samo 1 od 5 predloga istraživačkih projekata, dok su svi usmereni na poboljšanje terapija, kao i na nalaženje leka za oboljenja bubrega.