Saznajte više – Hormoni

Saznajte više – Hormoni

Hormoni su signalne hemikalije koje izlučuju endokrine žlezde direktno u krvotok i imaju složeni i višestruki uticaj na telo u celini ili na određene ciljne organe i tkiva. Hormoni služe kao humoralni (krvni) regulatori određenih procesa u određenim organima i sistemima. Postoje i druge definicije prema kojima je tumačenje koncepta hormona šire: „signalne hemikalije koje […]

Detaljnije