sadržaj salicilata

Osetljivost na salicilate Mlečni proizvodi i soja

Zanemarljiv Nizak Umeren Visok Veoma visok
Puter   Sir -plavi    
Pavlaka        
Mleko        
Jogurt(privatna režija samo)        
Sladoled(privatna režija        
Sojino mleko        
Tofu        
Kozije mleko        
Mleko od pirinša(vodite računa ima dosta arsenika)