integrativna medicina

Integrativna medicina je interdisciplinarna,

koristeći veštine nekoliko zdravstvenih disciplina kroz upućivanje i konsultacije. Naglašava korišćenje individualnog kapaciteta za samo-isceljenje u pristupu koji je personalizovan, kooperativan i sveobuhvatan.

Nacionalni centar za komplementarnu i integrativnu medicinu (NCCIM), u okviru Nacionalnih instituta za zdravlje SAD, uključuje niz terapeutskih pristupa pod naslovom komplementarna i integrativna medicina.

INTEGRATIVNI PRISTUP LEČENJU KANCERA PROSTATE