bez raka

 Informacije na ovom sajtu su informativne prirode i nisu zamena za savete vašeg lekara.

Edward Griffin

( Poglavlje 8, iz knjige “Svet bez raka” )

Imena, profesionalni uspesi, medicinska dostignuća i klinička otkrića nekih od najeminentnijih doktora koji su odobrili upotrebu Laetrila; korisni propratni efekti nastali korišćenjem Laetrila; preporučena ishrana; i kratak opis vitamina B15.

“Laetril je đavolja prevara”!.

Ovako su izgledale izjave Helene Brown .predsednice Američkog Društva Za kancer u Kaliforniji.Početkom 1974 godine ,postojalo je najmanje dvadeset šest objavljenih dokumenata napisanih od strane vrlo poznatih doktotra koji su koristili Laetril u svojoj terapiji pacijenata i koji su došli do zaključka da je Laetril s jedne strane potpuno bezbedan a s druge efikasan u lečenju raka.

Postoji obiman broj privatnih zabeleški od doktora koji su primenili ovu terapiju ali nikada nisu javno objavili svoja otkrića osim u pismima svojim kolegama ili u javnim predavanjima i intervjuima. Američko Društvo Za Kancer i zagovornici ortodoksne medicine hteli bi da nas uvere da su samo nadrilekari I ludaci prihvatili ovakve zaključke. Ali doktori koji su sprovodili ove eksperimente kao i oni koji dele njihove zaključke i mišljenja nisu nadrilekari.

Evo nekoliko imena :

1.”Bolni Eksploatatori”;Žrtvovanje očajnih pacijenata obolelih od kancera”, Današnje Zdravlje, Novembar 1973god.,strana 28. 2. Kompletna dokumentacija obuhvaćena je u Laetrili/Nitrilosidi ,op.cit.pp.84,85.

U Zapadnoj Nemačkoj M.D. Hans Nieper ,prethodni direktor Naučnog Odseka u Silbersee Bolnici u Hanoveru. Pionir je u upotrebi kobalta u medicinske svrhe i ugled je stekao sa razvojem lekova za kancer. On je tvorac koncepta „elektrolitski provodnici” u prevenciji srčane. Bio je na čelu Aschaffenburg bolničke laboratorije za hemijska cirkulaciona istraživanja.

Prepoznatljivo ime u naučnom svetu, bio je Direktor Nemačkog Društva za Medicinski Tretman Tumora. Jedan je od najslavnijih i najpoštovanijih svetskih specijalista za kancer.

Za vreme posete Sjedinjenim Državama 1972 godine Dr. Nieper je dao sledeću izjavu novinarima :

Nakon više od dvadeset godina specijalističkog rada, pronašao sam da su Nitrilosidi, tačnije Laetril daleko superiorniji u odnosu na sve ostale poznate postojeće terapije za lečenje i preventivu kancera. Po mom mišljenju radi se o jedinoj postojećoj mogućnosti definitivne i potpune kontrole kancera.

U Kanadi Dr. N.R.Bouziane, nekadašnji načelnik Istraživačke laboratorije u St.Jeanne d’ Arc bolnice u Montrealu i član bolničkog Odbora za tumore u oblasti hemoterapije diplomirao je Magna Cum in Laude na univerzitetu u Montrealu. Na istom univerzitetu je stekao i naučni doktorat kao i na St. Joseph Univerzitetu. Bio je član Učenog društva u oblasti hemije, hematologije, sa certifikatom koledža u oblasti kliničke bakteriologije, hematologije i biohemije.Takođe je bio i dekan Američke Asocijacije Bio-Analitičara.

Posle prve serije ozbiljnih testova sa Laetrilom nakon što ih je ukratko upoznao sa tematikom.

Dr. Bouziane izjavio je novinarima i javnosti:

Oduvek smo imali dijagnoze zasnovane na histologiji (mikroskopske analize tkiva). Nikada nismo preuzeli da tretiramo nijedan slučaj kancera bez histološkog dokaza …U našim istraživanjima, bilo je graničnih slučajeva koji su bili toliko beznadežni da nisu mogli da prime čak ni ono što smo mi smatrali osnovnom dozom od tridest grama. Najveći broj slučajeva međutim postao je privremen i neki od njih su u tom vrlo kratkom vremenu nastavili sa njihovim normalnim aktivnostima uzimajući samo doze za održavanje i podršku.

„ Laetril Priča”,op.cit.p.3. Časopis o Novostima u Oblasti Kancera,Januar/April,.1971,p.20.

Na Filipinima Dr. Navarro, nekadašnji profesor i hirurg Univerziteta Santo Zomas u Manili; Dopisni član Nacionalnog Istraživačkog Veća Filipina; član Akademije Doktora na Filipinima; Filipinske Asocijacije za Edokrinologiju i Metabolizam; i član Filipinske Medicinske Asocijacije, Filipinskog Društva za Kancer.. i mnogih drugih medicinskih grupa. Dobro je poznat međunarodnoj javnosti kao istraživač u oblasti kancera i ima preko stotinu naučnih dokumenata. Neki od njih su bili pročitani pre Međunarodnog Kongresa Za Kancer1971 god. Dr. Navarro je napisao:

Specijalizovao sam onkologiju (studija o tumorima) u poslednjih osamnaest godina. U toku tih osamnaest godina koristio sam Laetril-Amigdalin za lečenje svojih pacijenata obolelih od kancera. Za pomenuti period terapiji sa Laetrilom bilo je podvrgnuto više od pet stotina pacijenata i oni su na različite načine primali terapiju, uključujući oralno uzimanje i I.V.

Najveći broj mojih pacijenata nalazio se u poslednjem stadiumu bolesti kad je terapija započela.

Na osnovu pažljivog posmatranja i procene kliničke slike, i kao onkolog sa praksom i istraživač ovog područja prikupio sam značajne i ohrabrujuće rezultate kod primene Laetrila za lečenje pacijenata u zadnjem stadijumu bolesti i ovi rezultati su za poređenje ili bolje rečeno superiorniji u odnosu na rezultate koje sam imao kod lečenja pacijenata sa daleko toksičnijom citostatičkom terapijom.

1.Pismo od Dr.Navarro Mr. Andrew McNaughton Fondacija, zabeleženo Januara 8,1971, objavljeno u Žurnalu o Novostima o Kanceru,Januar/April,1971,pp.19.20.

U Meksiku Dr. Ernesto Kontreras preko tri decenije rukovodi klinikom Good Samaritan Cancer Clinic (sadašnji naziv Oasis of Hope Hospital )u Tijuani. Jedan je od Meksičkih najistaknutijih doktorskih figura. U dečijoj Harvardskoj Bolnici u Bostonu stekao je postdiplomski staž. Radio je kao profesor histologije i patalogije na Meksičkoj Vojnoj Medicinskoj Školi i kao glavni patolog u Vojnoj Bolnici Meksiko Sitiju.

Dr Kontreras se susreo sa Laetrilom 1963 god.

Od strane pacijentice iz Sjedinjenih Država sa poslednjim stadijumom kancera koja mu je privukla pažnju sa svojim zahtevom da bude lečena Laetrilom. Pacijentica se izlečila i Dr Kontreras je otpočeo sa ozbiljnim istraživanjima mogućnosti Laetrila. Od tada, lečio je na hiljade pacijenata od kancera, najveći broj njih su građani Amerike kojima je onemogućeno da primene Laetril u svom lečenju u sopstvenoj zemlji. Dr Kontreras je sva ova iskustva sumirao i izložio u okviru vitaminske terapije na sledeći način :

Blago vidljivo poboljšanje opšteg stanja pacijenata prisutno je kod 60% slučajeva. Često, dovoljno da bi bilo uočljivo, vidim zaustavljanje bolesti pa čak i povlačenje kod nekih 15% slučajeva sa vrlo uznapredovalom fazom bolesti.

Žurnal o Novostima o Kanceru, Januar/April,1971.p.20…

” Moramo imati na umu da su u pitanju pacijenti u poslednjoj fazi bolesti –ljudi koji su otpisani kao beznadežni slučajevi od strane zvanične medicine .15% oporavljenih pacijenata u toj grupi je najimpresivnije dostignuće”.
U Japanu Dr Shigeaki Sakai, uvaženi doktor iz Tokija u novinama Asijski Medicinski Žurnal objavljenim u oktobru 1963. rekao je:

Primenjivan na pacijentima obolelim od kancera Laetril je dokazao da je potouno neškodljiv i bez ikakvih štetnih propratnih efekata, i rekao bih da nijedan lek za kancer ne bi mogao da poboljša stanje pacijenata tako…i brže od Laetrila. Drugim rečima Laetril je u stanju da kontroliše kancer a isto tako je jednako efikasan bez obzira gde je bolest locirana”.

U Italiji to je Profesor Etore Guidetti,M.D.,Univerzitet Turinske Madicinske Škole.

Dr Guidetti imao je govor pre Konferencije Međunarodne Unije Protiv Kancera održane u Brazilu 1954 god.u kojem je razotkrio kako upotreba Laetrila kod pacijenata sa poslednjim stadijumom rezultira uništenjem različitih vrsta tumora uključujući sledeće: materice, cerviksa, rektuma i dojke. “U nekim slučajevima.. dalje kaže, može se posmatrati i pratiti grupa neplastične mase goropadnog izgleda, oblika karfiola kako se vrlo brzo rešavaju”.Izjavio je još da, nakon davanja Laetrila pacijentima sa rakom pluća, bio je u mogućnosti da posmatra, pomoću radiografije, povlačenje neoplasma ili metastaza.

Posle prezentacije Dr. Guidettia, jedan američki doktor prisutan na prijemu zacrvenevši se izjavio je da je Laetril bio ispitivan u Sjedinjenim Državama i da se pokazao kao bezvredan.

Dr.Guidetti odgovorio je na to:

„Ne zanima me šta je ustanovljeno u Sjedinjenim Državama. Upravo sam vas izvestio o postignutim rezultatima na mojoj klinici.”

U Belgiji, to je Profesor Joseph H. Maisin, koji je na Univerzitetu u Louvainu bio direktor Instituta za Kancer. Bio je i Predsednik Međunarodnog Udruženja Protiv Kancera koji održava Međunarodni Kongres o raku svake četiri godine.

Žurnal o Novostima o Raku ,Januar/April ,1971,p.19

I na kraju u Sjedinjenim Državama to su poštovana imena kao što su Dr. Dean Burk Nacionalnog Instituta za Kancer ; Dr.John A. Morrone –Medicinski Centar Jersey City ;Dr. Ernst Krebs,Jr., Koji je usavršio Laetril; Dr. John A.Richardson, smeo doktor iz San Franciska koji je osporio pravo vlade da spreči upotrebu Laetrila u Sjedinjenim Državama; Dr. Philip E. Binzel, jr.,doktor pri sudu u Vašingtonu, Ohajo, koji je primenjivao Laetril preko dvadeset godina sa izvanrednim uspehom, i mnogi drugi iz preko dvadeset zemalja sa jednako besprekornim kredibilitetom.

Najveći broj ovih lekara dao je svoje izveštaje nezavisno jedan od drugog, o nekoliko važnih pratećih efektata koji su se kod pacijenata obično ispoljavali.Ti prateći efekti se odnose na normalizaciju krvnog pritiska pacijeneta sa hipertenzijom, poboljšanje apetita, povećanje hemoglobina i broja crvenih krvnih zrnaca, eliminaciju zadaha ( neprijatan miris ipovezan je sa pacijentima u poslednjem stadijumu bolesti), i povrh svega, prestanak potrebe za upotrebom narkotika. Čak iako je pacijent započeo terapiju Laetrilom prekasno da bi mogao biti spašen, ovaj poslednji efekat je milosrdni blagoslov.

Poboljšanje kvaliteta života pacijenta koji umire nije jedina vrednost Laetrila.

Produženje života je ogromna nagrada za mnoge pacijente. Dr. Binzel, u svojoj knjizi „Živi i Zdravi”, u poredio je statistiku svojih pacijenata preživelih na dugačak period sa statistikom stope preživelih pacijeneta koji su bili podvrgnuti klasičnoj terapiji. Njegove studije obuhvataju 108 pacijenata obolelih od 23 različitih vrsta kancera.

Evo šta je on imao da izjavi:

„ Ovo znači da od 108 pacijenata sa metastazama, za period od 18 – 76 meseci (70.4%) pacijenata nije umrlo od ove bolesti. S druge strane ako i prihvatimo činjenicu da je 9 pacijenata koji su umrli od”nepoznatog uzroka” , u stvari umrli od kancera, još vek smo suočeni sa procentom preživljavanja od 62.1% (na duge staze) .

Ukoliko se uzmu u obzir samo pacijenti koji su preživeli pet godina ili više, to ukazuje na moje rezultate koji su za 28% bolji od rezultata koje je objavilo Američko Društvo za Kancer za lečenje kancera u fazi metastaza isključivo zvaničnim metodama.

1.Pogledaj John A. Richardson, M.D., i Patricija Griffin,R.N.,Istorija Slučajeva kod Terapije Laetrilom; Richardsonova Iskustva na Klinici za Kancer (Westlake Village,CA: American Media,1977).

2.Philip E. Binzel,M.D. „ Živi i Zdravi”:Iskustva Jednog Doktora u Terapiji Ishranom Pacijenata od Raka.(Westlake Village,CA:American Media,1994), p.113.

Naredni grafikon, uzet iz knjige Dr. Binzela ,”Živi i Zdravi” pokazuje poređenje između terapije ishranom i konvencionalne terapije. Primarni Kancer predstavlja pacijente sa kancerom lociranim samo na jednom mestu. Metastatski kancer predstavlja pacijente čiji se kancer proširio na više mesta.

DUGOROČNO PREŽIVELI

Metastatski 1/10% 15%
Primarni 28% 80%
Sada Zdravi 80% 99%
Klasična terapija Laetril terapija

Pored kliničkih rezultata prikupljenih od ovih lekara u terapiji ljudi, postoji još najmanje pet pažljivo i strogo kontrolisanih eksperimenata na miševima koji su pokazali definitivno delovanje Laetrila.

Eksperimenti obuhvataju :

1) eksperimente izvršene od strane Scind Laboratorije u San Francisku 1968god.,
2) studije upotpunjene na Pasterovom Institutu (Pariz) 1971 god,
3) eksperimenti koji su vršeni na Institutu Ardenne (Drezden,Nemačka) 1973god.,
4) eksperimenti sa Južnog Istraživačkog Instituta 1973god.,i
5) brojni ogledi na Sloan-Kettering-u od 1972 do 1977god.

Uprkos svemu ovom, zagovornici zvanične medicine još uvek proklamuju da ne postoje činjenice o delotvornosti Laetrila, a zapravo dokazi su prisutni svuda oko nas.
„Vidi kako lažu, vidi kako lažu”, Dr. Dean Burk, Žurnal o Novostima o Kanceru, Vol.9, No.3(Juni,1974god.),p.5.

Dok je upotreba Laetrila samog dokazano da ima efekte na mnogim nivoima, još bolji rezultati postignuti su u terapiji sa suplementima. John Richardson, postigao je jednu od najviših stopa izlečenja u celom svetu među lekarima koji primenjuju Laetril. Navodimo savete koje on daje svojim pacijentima:

Carstvo Povrća :

Što se tiče povrća jedite svo jestivo i prema kojem nemate odbojnost. Jedite ga celog. Jedite sve jestive delove, naročito neobrađeno. Ova hrana se preporučuje da se jede sirova, međutim ukoliko ne možete da je istolerišete sirovu, skuvajte je tek toliko da možete da je podnesete.

Kraljevstvo životinjske hrane: Jedite bilo koju ili sve vrste ribe, ako je moguće sirovu ili slabo kuvanu bez upotrebe životinjske masti (ulje od povrća može da se koristi). Jedite živinsko meso bez kože. Sve što se ne uklapa u ovu formulu zaboravite. Nemojte to jesti. U formuli je sve sadržano, prema tome nije potrebno da napominjem: bez mlečnih proizvoda, govedine, svinjskog mesa, slanine, šunke, itd. Jetra je za neoplastične bolesti isto što je srce za bolesti cirkulacije.

Jetra je od suštinske važnosti.

Dovoljan unos tečnosti preko sokova čistih ili karbonizovanih. Vitaminski dodaci : Vitamin C, 1500mg do 5000mg; 800 – 1200 Međunarodnih Jedinica d-alfa tokoferol (vitamin E) plus kvalitetan brend lekovitih multi-vitamina, obavezno organskog ili prirodnog porekla.Toksini svih vrsta moraju se izbegavati uključujući duvan, alkohol. Ne uzimajte kafu, sredstva za spavanje, sedative, analgetike.

Odmor je važan dok vežbe treba da poštede obolelu regiju.

Trebalo bi da uključite vitamin B15 (pangamska kiselina) koji detoksikuje jetru, i povećava mogućnosti snabdevanja tkiva kiseonikom, i pošto tropoblasti opstaju pomoću procesa fermentacije, opravdani argument za unos B15 je očigledan.

Dodaci Pankreatskih Enzima

Ograničenje što se tiče mlečnih proizvoda preporučeno od Dr.Richardsona odnosi se na one koji imaju rak. Za zdrave osobe ta restrikcija ne važi i nepotrebna je. Za one koji nemaju kancer, generalno ishrana bi trebalo da bude bogata nitrilosidima.

Evo šta Dr. Krebs Preporučuje :

Za doručak kaša od heljde, proso,miks od semenki, žele od zove na tostu od prosa. Svemu tome dodati obarene suve šljive. Za ručak, lima pasulj ili slani grah; rolne prosa sa džemomo od šljiva; sok od zove.

Za večeru salata od pasulja, i klice prosa; rolne od heljde i proso zasladjen sirupom dobijenim iz prosa, posle večere kajsija, breskva, trešnja, ili šljiva. Jesti malo bilo šta iz familije malina, makadamia lešnike, i izdanci bambusa se takođe preporučuju.

Dr. Krebs ukazao je da u Starom Zavetu postoji formula za pripremanje žitarica za obrok, u kojem se govori o šest elemenata od kojih su pet bogati sa nitrilosidima.To su ječam, pasulj, sočivo, proso i grahorica (slani grah ili garbanzo pasulj).

Potrebna količina dnevnog unosa vitamina B17 ne prevazilazi potrebnu količinu unosa drugih vitamina.

Sasvim je moguće da ukoliko neko unese semenke od samo jedne ili dve jabuke dnevno da će se snabdeti sa dovoljnom vitamina B17. Međutim, vrlo j e verovatno da će to biti donja granična vrednost, naročito ako se uzme u obzir da nove tehnologije obrade hrane prouzrokuju da je ona sve siromašnija sa ovim vitaminom. Savetuje se da se unose veće doze ovog vitamina od navedenog primera zbog navedog razloga.

Očigledno, neka hrana koju je Dr. Krebs pomenuo nije još uvek dostupna prosečnom gradskom stanovniku. Kao zamenu, mnogi ljudi su usvojili naviku da jedu od šest do dvanaest semenki kajsije svakoga dana, ili ih u blenderu samelju i koriste kao začin za cerealije, salate i slično. Za one koji ne vole blago gorak ukus ovih semenki, postoje kapsule koje su ispunjene ovim samlevenim sadržajem. Što znači da niko neće biti lišen ovog vitamina ukolio ga stvarno želi.

Vitamin B15

je bio pominjan nekoliko puta kao važan pomoćni deo vitaminske terapije B17 i često se to meša. Da razjasnimo i napravimo razliku. Vitamin B15 naziva i pangamska kiselina. Pan znači svugde a gami semenke. Ovakav naziv dobio je jer se može naći u malim količinama skoro svuda na zemlji u semenkana i obično u je društvu ostalih članova kompleksa B vitamina. Kao i vitamin B17 otkrio ga je Dr. E.T. Krebs,Jr., dok je izučavao hemijske osobine jezgra kajsije 1952god.

Može se reći da je otkriće vitamina B15 bio neočekivan bonus ili sporedni proizvod tokom istraživanja vitamina B17.

Najbolji način da razumemo dejstvo vitamina B15 jeste da razmišljamo o njemu kao o instant kiseoniku. On pojačava efekat oksigenizacije celog organizma i pomaže u detoksifikaciji od otpadnih materija. Kako kancerogene ćelije ne opstaju u prisustvu kiseonika već zavise od fermentacije glukoze, vitamin B15 je indirektno neprijatelj kancera.

Vitamin B15 nije toliko poznat i primenjivan u Sjedinjenim Državama.

Razlog je skoro istovetan kao kod slučaja Laetrila. Država je zvanično odbila da prizna vrednost vitamina B15. U međuvremenu u mnogim zemljama koristio se vrlo intenzivno. Rusia je daleko ispred Sjedinjenih Država što se tiče primene ove supstance i izvršila je obimna istraživanja .Tačnije 1965god.U.S.S.R. Akademija Nauka izdala je savetnik od 205 stranica o svojim otkrićima u vezi sa vitaminom B15.

1968 god.

Naučna Savetodavna Komisija Ministarstva Zdravlja jednoglasno je ratifikovala sve originalne tvrdnje navedene u izveštaju i odobrila Ruskoj industriji lekova da započne sa masovnom proizvodnjom B15 za opštu upotrebu.

Zabeleženo je da su ruskim atletičarima date velike doze vitamina B15 za vreme njihovog učešća na Olimpijskim igrama. Ukoliko je ovo istina, postoji dobar razlog za to.

Eksperimenti su pokazali da ova supstanca, iako je samo hrana prirodnog porekla, izuzetno povećava fizičku snagu i izdržljivost.

Eksperimenti rađeni na pacovima pokazali su da kada su ubačeni u bure vode i naterani da plivaju, oni kojima je dat vitamin B15 mnogo su duže plivali od ostalih koji su se od umora utopili. Kada su pacove stavili u stakleni prostor iz kojeg su odstranili kiseonik pacovi koji su primili B15 živeli su mnogo duže od drugih iz kontrolisane grupe.

Ruski naučnici otkrili su da je vitamin B15 efikasan na poljima kao što su problemi sa cirkulacijom, srčani problemi, sniženje krvnog pritiska, kožne bolesti, zakrečenje arterija, bronhijalna astma, dijabetes, zarastanje rana. Naročito su stavili naglasak na svojstvo vitamina B15 da usporava proces starenja. Profesor Shpirt Na Gradskoj Klinici u Moskvi zaključio je:

Verujem da će doći vreme kada će se Vitamin B15 stajati ravnopravno pored slanika na kuhinjskom stolu svake porodice .

1.Za detaljnu analizu ovih pronalazaka, pogledaj Vitamin B15 (Pangamska Kiselina); Osobine,Funkcije;i Upotreba. (Moskva:Naučna Izdavačka Kuća,1965), prevedeno i štampano od strane McNaughton Fondacije, Sausalito, Kalifornija.

Doktori koji žele da koriste B15 u Americi prisiljeni su da to čine na granici zakona jer je njihova vlada stalno napada proizvođače ovog vitamina, i blokira njegovu komercijalizacju.

Dr. Krebs je povodom toga rekao:

U vezi sa vitaminom B15, istraživanja su pokazala njegovu nesumnjivu vrednost u povećanju otpornosti prema bolestima i u održavanju uopšteno dobrog zdravlja .

Pangamska Kiselina davana je ljudima iz Rusije, Francuske, Španije i Nemačke zbog dokazane prednosti koja se ispoljava u vezi sa izvanrednim zdravljem i dugim životom. Dok isti taj vitamin nije dostupan nama u zemlji u kojoj je i otkriven.

Srećom, postoje dokazi da B15 konačno postaje prepoznat u nekoliko prestižnih medicinskih institucija uprkos prepreka od strane države.

Ostaje nam da se nadamo da će ovaj trend da se ubrzano nastavi.

„Svi bi trebali da znaju da su većina istraživanja u vezi sa kancerom uglavnom lažna”…
Linus Pauling PhD (1901 – 1994) dobitnik Nobelove Nagrade 2 puta

Odgovor je jednostavno DA. Bilo bi logično i razumno kada bi FDA i druge organizacije makar pokušale da istraže tvrdnje u vezi Laetrila.

Postoje mnogi testovi rađeni na Laetrilu u zadnjih 30 godina.

U ovom delu ćemo vam prikazati samo glavnih 5 godina proučavanja od strane Sloan Memmorial Kettering Cancer Reasearch (SMKR) centra iz Njujorka Američkog br.1 Odeljka za istraživanje kancera.

1972 SMRK je angažovala svoje glavne istraživače za rak da u toku od 5 godina od 1972 do 1977 sprovedu testiranja i jednom zauvek prekinu ovu Laetril farsu. Ekipu istraživača je predvodio Dr. Kanematus Sugiura, najstariji istraživač sa preko 60 godina iskustva u proučavanju raka, koji je radio za njih još od 1917 i totalno je predan istraživanju raka.

U rad Dr. Kanematsu Sugiura se verovalo a njegova iskrenost i kredibilitet je bila za svako divljenje i neosporavana. Na stotine njegovih naučnih radova je objavljeno. Dr. Chester Stock koji je na čelu laboratorije za testiranje Sloan Kettering je napisao:

„ Ne postoji poznatije ime u oblasti istraživanja raka od Kanematsu Seguira.

Možda i najveće priznanje koliko je cenjen njegov rad je komentar koji je dao ruski istraživač. „ Kada Seguira objavi neki naučni rad, mi znamo da ne moramo ispitivati njegove tvrdnje jer ćemo doći do istih rezultata koje je on objavio”.

Na kraju ispitivanja 15. 06. 1977.god. SMKCR je objavio izjavu za štampu. Preko 100 reportera i desetine filmskih ekipa iz vodećih Tv stanica su se skupili da čuju dugo očekivanu zvaničnu „presudu” za Laetril iz najprestižnijeg istraživačkog centra za rak. Na podijumu su bili lekari sa besprekornim akreditivima…

Dr. Robert Good je počeo izlaganje.

Posle opštih napomena kudeći laetril i njegovu primenu predao je mikrofon Dr.Stoku, istom onom Dr.Chester Stock-u koji je cenio Segiurin rad…uzeo je mikrofon i počeo u detalje da opisuje testiranje. Kako se njegov glas monotono gubio bilo je jasno da su sve oči uprte u Dr.Suguiru ali nije mu bila pružena prilika da govori.

U izjavi za štampu je napisano sledeće:

„… Laetril ne poseduje preventivu, niti mogućnost regresije tumora, niti anti metastatske, niti lekovite anti kancer aktivnosti.
Pa šta je onda ? Ne može biti jasnije, možemo zatvoriti poglavlje o Laetrilu. Na nesreću šefova u Sloan Ketteringu jedan od novinara zapitao je :

Dr.Kenamatsu Sigiura”:
„Da li ste i dalje mišljenja da Laetril zaustavlja širenje raka? On je odgovorio „ DA „

Ta jedna reč mora da je bila kao nož u leđa svim polu-bogovima na podijumu. A razlog je jednostavan, jednom jedinom rečju Dr.Kanematsu Sugiura najčuveniji istraživač u za kancer u Americi a tada i u svetu, srušio je sve njihove „teorije”. Dr. Sugiura se bavio proučavanjem raka još od 1911. i izgledalo je da će ovaj tihi visoko priznati naučnik pasti polako u anonimnost. A onda deset godina kasnije u jesen 1972god. pozvan je da testira Laetril od Sloan-Kettering-a. Dr.Sugiura je pristao.

Kako je Ralf Moss rekao u njegovoj knjizi „ Kancer industrija”.

„ Zbog toga što je samo uradio to što se tražilo od njega da uradi i zabeležio šta je video, doživeo je da ga stari prijatelji napuste i izdaju, bliski rođaci ne podržavaju, a bivše kolege podsmešljivo dovode u pitanje njegovo rasuđivanje i sposobnost”.

Kada upitan „zašto su toliko protiv” ? Dr Siguira je odgovorio” ne znam. Možda zato što medicinska profesija zarađuje jako puno novca.”

Dr.Suigura je rekao

„ Najinteresantniji nalazi su u metastazi. Drugostepeni izraštaji raka na drugim mestima. Kada ovaj tumor dojke izraste oko 2 cm. u prečniku ili više, otprilike 80% dobijaju se metastaze u plućima. Ali kada se uzima Laetril /Almigdalin, procenat se smanjuje na 20%.”

To im se nije svidelo.

Morali su da opovrgnu nalaze Dr.Suigure. Međutim i drugi istraživači su dobijali uglavnom iste pozitivne rezultate. Dr. Loyd Schloen biohemičar u Sloan-Kettering je uključio i proteolitičke enzime u svojim injekcijama, u izveštaju je prijavio 100% uspeh u lečenju belih miševa. Ove informacije su se morale sakriti. Potom su promenili protokole i količine Laetrila u testiranju da bi bili sigurni da testiranja neće uspeti. Naravno testiranje nije uspelo i to su i napisali u izveštaju.

Zaključci Dr. Suguirinog rada su bili sledeći :

– Laetril je zaustavio razvoj tumora
– Zaustavio je širenje ( metastazu ) raka kod miševa
– Ublažava bolove
– Deluje kao prevencija za rak
– Uopšteno poboljšanje zdravlja je zabeleženo

Dr. Sugiura je hrabro odbio da prihvati ovo krivotvorenje njegovih činjeničnih zapisa „ Ja pišem to što vidim!” izjavio je. Bio je progonjen zbog toga, priča Dr. Ralph Moss u njegovoj knjizi, The Cancer Industry. Dr.Ralph Moss glavni za odnos sa javnošću u SMKR je na više načina protestovao protiv ove zavere da bi dobio otkaz Novembra, 1977god. zbog „ neispunjenja osnovne radne obaveze, koja glasi :

“Laži kad ti gazda kaže.”

Motivi Sloan-Ketteringa su bili jasni već za nekoliko minuta po okupljanju njihovih glavešina 2 Jula 1974 god.. Rasprava je bila iza zatvorenih vrata i tajna. Znamo za nju samo zato što je izaslanik, John Kalsey iz Kuće izaslanika iz Mičigena, nabavio tih nekoliko minuta razgovora pomoću akta o slobodnim informacijama nekoliko godina kasnije.

Činjenica da su mnogi čelnici i Sloan-Kettering bili uvereni u efikasnost Amigdalina je bila očigledna, nisu samo bili sigurni što se tiče obima njegove upotrebe. Ali nije ih ni interesovalo da dalje testiraju proizvod. Iz „Word Without Cancer”;„ .Sloan-Kettering nije oduševljen da proučava Amigdalin ali bi voleo da proučava lekove na bazi cijanida.

Sloan-Kettering je hteo da patentira u laboratoriji napravljen ( man-made) hemijski sastav koji ima kvalitete koje sadrži Amigdalin.

Tu se krije novac.

Ukoliko se efikasan lek protiv raka pronađe u skromnoj koštici kajsije to bi značilo ekonomski krah kancer industrije.
Autor Dr. Ralph Moss je radio za Sloan-Kettering u toku ovih Amigdalin ispitivanja što je i izneo u javnost 18-tog Novembra 1977god., razotkrivajući laži koje je Sloan-Kettering izneo u vezi testiranja Laetrila/Amigdalina. Dobio je otkaz sledeći dan…

Informacije i izjave na sajtu, nisu procenjene od strane FDA i nisu namenjene za dijagnostikovanje, lečenje ili prevenciju bilo koje bolesti. Informacije na ovom sajtu su informativne prirode i nisu zamena za savete vašeg lekara.