o kompaniji

IDEOLOGIJA POSLOVANJA – KVALITET, ČISTOĆA, EFIKASNOST

Preduzeće Feliča uvozi gotove suplemente i proizvodi suplemente od uvoznih sertifikovanih sirovina najvišeg kvaliteta sa širokim spektrom namene, prateći najnovija naučna istraživanja. Proizvodi su razvijeni korišćenjem naučno proverenih sastojaka i naučno podržanim dozama. Sirovine zaštićene patentom su pažljivo obrađene da sačuvaju hemijsku kompleksnost, osiguraju čistoću i obezbede punu efikasnost.
Naši potrošači su sofisticirani, istinski zainteresovani za unapređenje i zaštitu svog zdravlja, i  zahtevaju najbolje u oblasti dijetetskih suplemenata.

Neka od najčešćih pitanja potrošača u vezi naših proizvoda i odgovora koji uključuju kvalitet, čistoću i efikasnost naših formulacija su sledeća:

*Sirovine:

Za razliku od drugih proizvođača dodataka, sastojci koji se nalaze u našim dodacima se ne biraju na osnovu što nižih troškova. Umesto toga, oni se biraju na osnovu čistoće, potencije, i koristi u uspešnom naučnom istraživanju.

*Validnost efikasnosti sastojaka kroz naučna istraživanja:

Koristimo sastojke i doze koje precizno prate najuspešnije rezultate dobijene u naučnim studijama za maksimalnu efikasnost.

*Proizvodnja:

Poštujemo striktno propise i zakone koji regulišu proizvodnju, pakovanje i skladištenje.

U našem slučaju cena je pokazatelj kvaliteta. Patentirane sirovine korišćene u naučnim studijama su skuplje. Za razliku od mnogih komercijalnih brendova fokusiranih na što veću prodaju uz korišćenje što jeftinijih sirovina, naše preduzeće sarađuje sa dobavljačima sirovina koji ulažu u naučna istraživanja u kojima  ispituju i potvrđuju kvalitet sirovine. Kupujući naše proizvode dobijate kvalitet koji ste platili.

P: Šta su “Ostali sastojci” na deklaraciji, i zašto su važni?

U pitanju su neaktivni sastojci (ekscipijenti) koji igraju niz kritičnih, esencijalnih uloga u procesu proizvodnje uključujući:
– Postizanje jedinstvene gustine za precizno doziranje
– Zaštitu aktivnog sastojka od brze inaktivacije usled toplote i vlage
– Odlaganje otpuštanja aktivnih sastojaka u telu tokom vremena

Ukratko, ekscipijenti su kritični za proizvodnju kvalitetnih formula. Naravno, biraćemo ove dodatne sastojke sa velikom pažnjom i koristiti ih što je ređe moguće.
Iz tog razloga akcenat ćemo stavljati na proizvode u formi praha koji ne zahteva dodavanje pomoćnih supstanci.

-Naši proizvodi nisu GMO što je potkrepljeno dokumentacijom dobavljača sirovina.