Epicor

 Informacije na ovom sajtu su informativne prirode i nisu zamena za savete vašeg lekara.

Poruči sad

korpa

Epicor
Pojačivač imunog sistema koji jača mikrobiološku i mutagenu odbranu
By Chris D. Meletis, ND

Imunitet je jedan od najvažnijih resursa u telu. Ipak, neke od najrazornijih bolesti mogu da ugroze ovaj aspekt našeg zdravlja. Čak i ako nismo podložni bilo kojem hroničnom stanju, možemo postati ranjivi na mnoštvo virusa gripa ili bakterijskih infekcija.

Važno da se integralno ojača imuni sistem.

Tokom protekle tri godine, neke od najvećih laboratorija su istraživale supstancu koja vrši modulaciju imunog sistema na takav način da ga čini otpornim na patogene organizme. Nakon lične komunicije sa direktorom istraživačkog tima zaduženog za istragu ove nove supstance, došao sam do zaključka da se radi o jednom od najperspektivnijih agenasa sa kojim sam se susreo. Međutim, pre nego što vam opišem svoje otkriće i kako ono podržava imuni sistem. Moram da opišem nekoliko ključnih aspekata imunog sistema odbrane naših tela.

Jedan od načina na koji možemo negovati aspekt zdravlja je da poboljšamo aktivnost prirodnih ćelija ubica, ključnih igrača u imunitetu.

Prirodni ćelije ubice su limfociti, ćelije prisutne u krvi i limfnom tkivu koji su sastavni deo imuniteta.

Prirodne ćelije ubice se vezuju za virusom-napadnute ćelije i oslobađaju citotoksine koji ubijaju inficirane ćelije. Oni slično deluju na mnoge vrste tumorskih ćelija.

Dok su prirodne ćelije ubice važan aspekt imuniteta, oni nisu jedini aspekat. Imuni sistem je složena tapiserija koje se oslanja na pravilno funkcionisanje T-ćelija. Ove ćelije dolaze iz koštane srži u nezrelom stanju i moraju da migriraju ka žlezdi timus gde su programirane da se transformišu u:

1. CD4 pomoćnike ćelija, koje orkestriraju imuni odgovor sa aktiviranjem drugih imunih ćelija i stimuliše proizvodnju antitela od strane b- ćelija.

2. CD8 supresor ćelija, koje guše ćelije ubice da signaliziraju prestanak napada.

Dakle, ako bismo mogli naći prirodnu supstancu koja smanjuje broj CD8 supresorskih ćelija u odnosu na broj CD4 pomoćnika ćelija, poboljšali bismo CD4 / CD8 odnos, jačanjem sposobnosti imunog sistema da se odbrani od virusnih, bakterijskih, i parazitskih napadača.

Treći aspekt imuniteta obuhvata imunoglobulin A (IGA). IgA je glavni imunoglobulin u egzokrinim sekrecijama.

Važađan je u zaštiti površina sluznica od invazije patogenih bakterija i virusa. Njegovo prisustvo u kolostrumu smatra se da je glavni factor u borbi protiv zaraza u novorođenčadi.

Dok su navedeni aspekti imuniteta važni, oni su, u izvesnom smislu, na pojednostavljen način opisani kako imuni sistem funkcioniše, jer je imunitet komleks uzajamno mnogih različitih faktora. Međutim, razumevanje svakog od faktora koje sam gore spomenuo će pomoći da se objasni kako novo otkriće razmotreno u nastavku ima novi i fascinantan efekat na imuni sistem.

Slučajno otkriće

Otkriće jedinstvenog proizvod izvedenog iz kvasca pod nazivom Epicor ™ je počelo kada je osiguravajuća agencija primetila da su zaposleni proizvođači hrane za životinje vrlo malo bolesni u odnosu na zaposlene u drugim sličnim po veličini kompanijama. U stvari, dok je godišnja premija osiguranja 2004 povećana u proseku 11,2 odsto na nacionalnom nivou, 2004 premije ove kompanije se nisu povećale uopšte.

Vlasnici su sumnjali da je ovako niska stopa bolesti rezultat culture fermentisanog kvasca proizveden za životinje.

Shodno tome, kompanija je naručila istraživačku grupu da izvrši niz studija o efektima Epicora, njegovu bezbednost, i da li je ovaj agens odgovoran za poboljšan imunitet radnika kompanije.

Pre sprovođenja ove studije je istraživačka grupa je posetila proizvodni pogon i razgovarala sa zaposlenima. Počeli su sa direktorom postrojenja, koji je ranije radio u nekoj drugoj kompaniji više od 20 godina. Njegova supruga je bila medicinska sestra i pod nekom virusnom infekcijom. Dok je radio u drugoj kompaniji, menadžer postrojenja i njegova deca u proseku su imali 3 do 5 prehlada godišnje. Međutim, od kada radi sa fermentisanim kvascem za ukupno 9 godina 7 godina nije imao prehladu ili grip. Nakon što su čuli slične priče od drugih članova osoblja proizvodnih pogona, istraživači su se zainteresovali. Definitivno je postojao razlog da se istraži ovaj proizvod.

Pozadina Epicora

Sastojak koji se istraživao bio je krajnji proizvod fermentacije pekarskog kvasca (Saccharomices cerevisiae). Kompanija je proizvodila ovaj proizvod 63 godine kao dodatak hrani za životinje, i distribuirala ga širom sveta.
Proces koji se koristi za proizvodnju proizvoda, dok nije patentiran je poslovna tajna. Shodno tome, proizvođač Epicora je dominirao na tržištu hrane mnogo godina.

Antioksidantna Tehnologija

Prvo, tim istraživača je razjedinio jedinjenje Epicora kako bi se utvrdilo zbog čega može imati efekat imunomodulatora. Pri tome, konstatovano je da je Epicor imao odličn profil mono nezasićenih i polinezasićenih masnih kiselina i malu količinu zasićenih masti. Pored toga, svi esencijalni vitamini i minerali su u proizvodu, kao i elementi u tragovima. Interesantno je da sadrži jedinjenja poznata da neutrališu slobodne radikale, kao što su fitosteroli i fenoli, uključujući i katehine i trans-resveratrol. Istraživači su bili iznenađeni da pronađu jedinjenja kao što su skvalen, koji se nalazi u ajkulama i samo malom broju biljnih vrsta. Imajući u vidu ovaj profil supstanci poznatih da izvrše antioksidativnu aktivnost, oni su odlučili da pokrenu studije o Epicoru u pravcu istraživanja antioksidatnog potencijala.

Prva studija sprovedena je na način da odredi da li Epicor može da inhibira formiranje radikalnih kiseoničnih vrsta (ROS) u svežim prečišćenim humanim neutrofilnim ćelijama. Izložili su ćelije vodonikperoksidu i tako indukovali ozbiljan oksidativni stres, zatim uporedili Epicorom-tretirane ćelije sa ćelijama koje nisu tretirane. Otkrili su značajnu redukciju svih ROS formacija u koncentracijama Epicora niskim – 1 deo po trilionu u poređenju sa kontrolnim ćelijama tretiranih samo sa vodonik peroksidom. Nastavili su da posmatraju inhibicije ROS formiranja pri koncentracijama čak i nižim od jednog dela po trilionu. Ovaj efekat nije prestao dok nisu dostigli koncentraciju od 0,01 dela po trilionu. Antioksidantna aktivnost Epicora (ili ORAC aktivnost, kao se naziva u industriji), zapravo je znatno veća od borovnice.

Mikrobiološke Studije

Dalje, istraživači su otkrili da je Epicor dramatično smanjio rast E. coli bakterije i Candida tropicalis. U koncentracijama koje su nastavile da padaju na 1 deo po bilionu, primećena je potpuna inhibicija E. coli i Candida tropicalis. Utvrđeno je inhibiranje i Staphilococcus aureus.

Nakon sprovođenja ove studije, istraživači su zaključili da Epicor može pružiti zaštitu od infekcije sa koliformnom bakterijom (zajednički uzrok trovanja hranom) i Kandide. Studija je takođe pokazala da Epicor može da podrži razvoj poželjne sluzokože flore u probavnom traktu.

Stabilnost i toksičnosti

Istraživački tim je takođe odlučio da sprovede studiju da utvrdi da li Epicor ima dovoljan vek trajanja, što predstavlja značajan faktor kad se konzumira od strane ljudi. Prvo su utvrdili da kada je proizvod podešen na 77 stepeni Celzijusa 28 dana, nivoi gljivica, Salmonela, i Staphilococcus aureus, ostaje ispod prihvatljive granice. Drugi testovi su pokazali da je izuzetno stabilan tokom najmanje 22 meseca.

U drugoj studiji, pitali su vodeću laboratoriju za proveru 139 različitih pesticida. Epicor ne sadrži ni jedno od testiranih 139 jedinjenja.

Obavljena je studija oralne toksičnosti kod miševa. Davano im je (20 miševa) 2.000 mg Epicora po kg telesne težine, ekvivalentnt od 140 grama datih oralno ljudima. Posle 14 dana, životinje tretirane sa Epicorom imale su normalnu telesnu težinu, i bez smrtnih ishoda. Pored toga, nikakve patološke promene nisu uočene.

U 90-dnevnoj studiji toksičnosti, tretirano je 4 grupe miševa (40 životinja po grupi) sa 30, 200 ili 1.500 mg Epicora po kg telesne težine. Četvrta grupa služila je kao kontrolna. Epicorom-tretirani miševi nisu imali povećanu stopu smrtnosti, nije bilo lečenja u vezi sa klinički simptomima, nije bilo značajne razlike u telesnoj težini, niti bilo kakvih patoloških promena u bilo kojem području. Osim toga, nije bilo nikakvih patoloških lezija pronađenih u bilo kom organu.

Istraživači su zaključili da se Epicor dobro podnosi u dnevnim oralnim dozama do 1.500 mg u periodu od 90 dana.

Drugi testovi su pokazali da Epicor nije mutagen i nema potencijal da izazovu genske mutacije.

Pre započinjanja studija na ljudima, naučnici su takođe istraživali da li je Epicor kontraindikovan kod ljudi koji uzimaju bilo koju vrstu farmaceutskog leka. Zato su gledali da li će to uticati na lekovima metabolisane enzime kao što je citohrom P450. Sproveli su test koji se zove ovekovečen ljudski test hepatocita, prateći zlatni standard za izazivanje lekom metabolisanih enzima. Putem ovog testa, otkriveno je da Epicor nije toksičan, ne indukuje ekspresiju ili enzimsku aktivnost citohroma P450 ili drugih lekom metabolisanih enzima, te stoga ne posreduje u metabolizmu leka.

Studije sa Ljudima

Istraživači su bili gotovo spremni da sprovedu ljudske studije u vezi imuno-modulacionog potencijala Epicora. Međutim, prvo su hteli da obezbede svoju sigurnost. Za mesec dana, 15 muškaraca i žena starosti od 15-40 konzumiralo je 500 mg Epicora u jednoj dnevnoj dozi. Izmerene sui m osnovne vrednosti za 3 dana pre početka studija. Višestruki uzorci krvi uzeti su na 2-og i 28-og dana kao i dodatni uzorci krvi i pljuvačke 0-og, 14-og, 21-og, 28-og. Epicor se dobro toleriše, bez dokaza o negativnom uticaju na imuni sistem, niti bilo kakvih kliničkih relevantnih promena od vitalnog značaja.

Sada kada je utvrđeno da je Epicor bezbedan, netoksičan, ne-mutagen, nije štetan za ćelije, i ne sadrži pesticide, istraživači su bili spremni da počnu studiranje da li i kako to utiče na imunitet kod ljudi. Uporedili su jednu grupu od 10 proizvodnih radnika koji su dobijali Epicor na poslu u objektu sa drugom grupom od 10 zaposlenih u neproizvodnom objektu koji nisu dobijali Epicor.

Analizirani uzorci krvi, pokazali su fascinantne rezultate.

Grupa koja je dobijala Epicoru pokazala je značajno smanjenje CD8 supresora ćelija, što dovodi do poboljšanja CD4 / CD8 odnosa. CD4 / CD8 odnos ukazuje da su zaposleni koji su dobijali Epicor imali najmanje 2 do 3 puta veću otpornost protiv virusa, bakterija i ćelija raka nego što bi se inače moglo očekivati!

Ovo je prilično upečatljivo u laboratoriji. Direktor je nazvao jedan od istraživača i rekao: “Nikada nisam video ništa slično ovim rezultatima pre. Ovi ljudi izgleda da su gotovo imuni na sve”.

Istraživač je potom upitao direktora da prođe kroz rezultate i označi one za koje je mislio da su značajni, dok je istraživač uradio isto. Nemajući informaciju o tome kojoj grupi pripadaju određeni uzorci od svih 100% slučajeva uspešno su odvojili uzorke po grupama samo na osnovu njihovog imunog profila.

Jedan od interesantnih aspekata je da su prirodne ćelije ubice kod osoba koje su dobijale Epicor imale mnogo veću efikasnost kod patogenima-inficiranih I abnormalnih ćelija, uprkos značajnom smanjenju broja prirodnih ćelija ubica. Istovremeno, kod subjekata koji su dobijali Epicor došlo je do značajne inhibicije proizvodnje interferona gama, što ukazuje da Epicor ima antiinflamatorne sposobnosti.

Nađeno je takođe znatno viši nivo ukupnih pljuvačnih sekretornih IgA kod korisnika Epicora. Nivoi IgA su bili iznenađujuće visoki-preko 300 mg po ml. To ukazuje da su ispitanici imali ekvivalent imunog omota štiteći sve membrane u očima, nazalnim prolazima, i svim mestima gde patogeni organizmi ulaze u sistem.

Takođe su pronađeni znatno niži nivoi imunih kompleksa i viši nivoi glutationa u eritrocitima (crvenih krvnih zrnaca). Viši nivoi imunih kompleksa su odgovorni za zapaljenja, i spuštanje njihovih nivoa će rezultirati manjom inflamacijom i oštećenjem tkiva.
Ovi imunoi-modulacijski efekti su viđeni u studiji ranije pomenutoj u ovom članku, kod 15 osoba tretiranih sa Epicorom 28 dana.

Kalcijumska Signalizacija

Drugi aspekt studija sa Epicorom vrednim pomena je poznat kao kalcijumska signalizacija. Kalcijumska signalizacija između ćelija je od ključnog značaja za koordiniran odgovor ćelija u tkivima i organima u celom telu. Čvrsto je ustanovljeno da se ćelije ne ponašaju kao sebični entiteti, već imaju tendenciju da formiraju “mikro društva” čije pravilno funkcionisanje zahteva preciznu koordinaciju signala koje ćelije emituju i primaju. Kada ovi signali ne funkcionišu ispravno, ovo može rezultirati patološkim situacijama koje mogu da variraju od abnormalne ćelijske proliferacije do ćelijske smrti. Istraživanje je pokazalo da Epicor može uticati na signalizaciju kalcijuma, čime se nudi potencijalno objašnjenje kako Epicor podržava imunitet i brani od patogena.

Dodatno, utvrđeno je da Epicor utiče na aktivnost nuklearnog faktora kapa B (NFK-B). NFK-B igra važnu ulogu u zapaljenju, imunitetu, autoimunim odgovorima, ćelijskoj adheziji, ćelijskoj proliferaciji, razvoju ćelija, i smrti ćelija (apoptoza), jer reguliše ekspresiju gena uključenih u svim ovim procesima.

GRAS status

Nakon sprovođenja ove studije, stručni panel toksikologa je sastavljen za pregled podataka. Panelu je predsedavao bivši direktor za distribuciju lekova i toksikologiju životne sredine i programa FDA za bezbednost hrane za ljude. Ostali panelisti uključivali su EPA naučnike i urednika časopisa Food and Chemical Toxicology. Kao rezultat razmatranja panela, Epicor je sada dobio klasifikaciju FDA Generalno prepoznat kao siguran (GRAS).

Zaključak

Nikada nisam bio toliko impresioniran efektima jedinjenja kao što sam bio u slučaju Epicora. U trenutku pisanja ovog izveštaja, postoji jedna objavljena studija koja prikazuje aspekte imuno-modulacije Epicora:
Schauss AG, Vodjani A. Otkriće jestive fermentacije proizvoda sa neobičnim imuno-poboljšavajućim osobina kod ljudi. FASEB J 2006; 20 (4): A143.

Chris Meletis, ND

Dr Chris D Meletis je edukator, međunarodni autor i predavač. Dr Meletis je autor 14 knjige i dobio je 2003. nagradu kao Naturopatski lekar godine Američkog udruženja Naturopatskih lekara. Takođe je napisao preko 200 nacionalno objavljenih članaka iz oblasti zdravlja i velnesa. Radio je kao glavni medicinski službenik i dekan Medicinskog Naturopatske medicine u nacionalnom koledžu Naturopatske medicine i učestvovao u pokretanju 16 klinika za negu neosiguranim porodicama.

Informacije i izjave na sajtu, nisu procenjene od strane FDA i nisu namenjene za dijagnostikovanje, lečenje ili prevenciju bilo koje bolesti. Informacije na ovom sajtu su informativne prirode i nisu zamena za savete vašeg lekara.

Poruči sad

korpa