AHCC

AHCC – JAČA IMUNI SISTEM

Poruči sad

korpa Ahcc

AHCC je prirodna hrana često upotrebljavana u Japanu kao deo tretmana za jačanje imunog sistema kod pacijenata obolelih od raka.

Izveštaji iz Japana ukazuju da je AHCC ; kada je upotrebljen u kombinaciji sa ostalim medicinski prihvatljivim procedurama, sastavni deo uspešnog tretmana za različite oblike kancera.

Istraživanja pokazuju da AHCC stimuliše u telu

proizvodnju T-ćelija ( takozvanih ćelija –ubica)

NK ćelija kao i citokina ( interferon, IL-2 i TNF-alfa)

Vidljivi efekat kod AHCC je jačanje imunog sistema; kako bi pacijenti mogli sa uspehom da se leče ostalim metodama kao što su zračenje i hemoterapija. Istraživači su primetili povećanje snage prirodnog odbrambenog mehanizma tela kod pacijenata koji su uzimali AHCC.

AHCC povećava izdržljivost tela ( toleranciju ) prema drugim tretmanima (zračenje, hemoterapija ) i na taj način uvećava efikasnost tih terapija

Aktivno heksozno korelativno jedinjenje je siguran način da stimulišete i ojačate prirodnu sposobnost organizma da se samo izleči. Nije lek koji se izdaje uz recept. To je prirodni dodatak ishrani napravljen od japanskih pečuraka. Prihvaćen tretman za imuno terapiju u bolnicama u Japanu daje se pacijentima koji se leče od dijabetesa, hepatitisa, kancera.

Efekti korelativnog jedinjenja dokumentovani su u proučavanim slučajeva kancera, kroz laboratorijske eksperimente koji se pripremaju za objavljivanje. Druge studije uključujući i jednu studiju sprovedenu na Harvard Univerzitetu su u toku. Neka istraživanja pojedinačnih slučajeva izveštavaju o potpunom smanjenju raka i njegovih simptoma. Bez obzira na sve, AHCC sam za sebe ne može se smatrati lekom za rak. Kao i kod svakog dodatka ishrani, pacijenti bi se trebali konsultovati sa lekarom prilikom uzimanja ovog proizvoda.

Kada je reč o prevenciji i tretmanu kancera, prva linija odbrane vašeg tela je vaša najbolja odbrana.

Tip belih krvnih zrnaca koja se zovu Prirodne Ubice (NK) ćelije, imaju odgovor u situaciji razvijanja i širenja kancera. Prvi put otkrivene 1980god. NK ćelije poznate su kao prva linija odbrane imunog sistema protiv kancera, virusa i drugih patogena. Kod zdravih osoba; NK ćelije rutinski ubijaju kancer još dok je mikroskopske veličine i mnogo pre nego što se može detektovati. Merenje funkcija NK ćelija su značajna i smatraju se primarnim indikatorima kliničke prognoze. Istraživanje je pokazalo da je funkcija ubijanja kancera uglavnom slaba kod onih osoba koje imaju istoriju kancera u porodici; koje se tretiraju operacijom, zračenjem ili hemoterapijom.

Stimulisanje funkcija NK ćelija i podržavanje prve linije odbrane imunog sistem je postalo jedno od prilaza koje najviše obećava. 

Od 1986 godine, objavljeno je 29 naučnih studija koje ukazuju na upotrebu patentirane prirodne supstance nazvane AHCC. Može pojačati funkciju ubijanja kod NK ćelija nekoliko stotina puta. Sačinjena je od hibridnih pečuraka koje se upotrebljavaju u tradicionalnoj Japanskoj medicini.

U vremenskom intervalu od 5 godina, kontrolisano proučavanje pacijenata sa kancerom jetre.

Nakon hirurgije-

oni koji su uzimali AHCC posle hirurškog zahvata živeli su 23 meseca duže od onih koji ga nisu uzimali. Mortalitet je bio za 28% manji kod grupe koja je uzimala AHCC.

Pošto AHCC ne utiče na tumore direktno, nego je usmeren na podršku imunom sistemu; njegovi efekti nisu usmereni na kancer ćelije izričito.

Istraživanje je pokazalo koristi za veliki broj vrsta kancera uključujući;

kancer dojke, prostate, rak jajnika, multipli mijeloma,
i nekih infekcija, kao što je hepatitis C .

***
Za razliku od ostalih belih krvnih zrnaca, nedovoljan broj NK ćelija je retko kad problem. Umesto toga aktivnost ovih ćelija je to što određuje da li je neko bolestan ili zdrav. Dokle god su NK ćelije aktivne, sve je pod kontrolom. Međutim ukoliko ćelije izgube svoju mogućnost da ili prepoznaju ili unište zaražene ćelije zdravlje pacijenta može naglo da se pogorša. Kod pacijenata sa AIDS i kancerom, aktivnost NK ćelija je primarni kriterijum za proračunavanje šansi za preživljavanje.

AHCC se pokazao da povećava formiranje zrnaca u NK ćelijama.

Svaka ćelija sadrži nekoliko manjih ćelija koje služe kao municija. Kada jednom NK ćelija prepozna uljeza, kao npr. kancer ćeliju; NK ćelija se zakači na spoljnu membranu te ćelije i ubrizga ova zrnca direktno u unutrašnjost ćelije. Zrnca tada eksplodiraju ( biološki termin za to je CITOLIZA) uništavajući ćeliju u roku od 5 minuta. Neoštećena NK ćelija se tada prebacuje na drugu ćeliju i ponavlja proces. Kada je imuni sistem jak, aktivne NK ćelije će napadati više zaraženih ćelija istovremeno. AHCC se pokazao da pojačava aktivnost NK ćelija i njihov kapacitet za ubijanje nekoliko stotina puta; a kod nekih čak i hiljadu puta.

Dokaz

Poslednja objavljena ispitivanja na AHCC su predstavljena 1998 god. na skupu Evropskog društva za hirurška istraživanja. Na primer 151 pacijent sa hepatocelularnim karcinomom (kancerom jetre) je bilo uključeno u kliničko ispitivanje. Svim pacijentima su tumori odstranjeni hirurškim putem i posle kraćeg oporavka, podeljeni su u dve grupe.

Prva grupa je uzimala 3 grama AHCC dnevno dok je druga grupa korištena kao kontrolna grupa i nije ga uzimala. Posle 5 godina, preživljavanje bez bolesti u grupi koja je uzimala AHCC je bio 28% veći nego u kontrolnoj grupi. Takođe, jednu godinu nakon hirurškog zahvata tumor markeri u grupi AHCC su bili znatno niži nego u kontrolnoj grupi. Ovo izučavanje dokazuje da AHCC ima post operativne preventivne i tretmanske efekte na pacijente koji su imali kancer jetre.

1995 god. klinička studija objavljena u Internacionalnom Žurnalu. Imunoterapije pokazuje šta se dešava kada 11 pacijenata uzimaju 3 grama AHCC na dan, kao post operativni tretman. Svih 11 pacijenata; od toga tri pacijenta su bolovala od raka prostate; tri od raka jajnika, dva od mnogostrukog mijeloma i tri od kancera dojke; su se podvrgli (TAA) tumor antigen markerima, pre u toku i posle uzimanja AHCC.

Drugi važni podaci koji su uzeti iz ovih ispitivanja uključuju nivo aktivnosti prirodnih ćelija ubica.

Devet od jedanaest pacijenata su imali dramatičan porast nivoa aktivnosti NK ćelija. Takođe su imali i porast nivoa aktivnosti T i B ćelija. Drugim rečima, redukcija tumor markera kod pacijenata uzrokovana je jačanjem imunog sistema; uvažavajući činjenicu da jak imuni sistem može pomoći u borbi protiv kancera.

Treba ponoviti da ni jedan pacijent koji je uzimao AHCC nije imao nikakve sporedne efekte ili trovanje. Zapamtite, postoje mnoge hemikalije koje mogu smanjiti tumor, ali po koju cenu? Postoji veliki „rizik-nagrada povezanost” u terapiji protiv kancera i pronalazak ne toksičnog jedinjenja kao AHCC; koje vas praktično ne izlaže nikakvom riziku; sa mogućnošću velike nagrade; budućnost je u daljim istratraživanjima kancera.

Kako funkcioniše AHCC?

Uspešno se primenjuje za lečenje širokog spektra zdravstvenih oboljenja; od bezazlenih stanja kao što su prehlade i gripe do ozbiljnih bolesti poput kancera, hepatitisa, dijabetesa i kardiovaskularnih oboljenja.
Kako jedan hranljivi sastojak može biti efikasan za toliko vrsta zdravstvenih problema?
Odgovor je da mnoge akutna i hronična stanja imaju jedan isti uzrok:

Ignorirani imunitet

Kao modifikator biološkog odgovora; AHCC okreće brojčanik na vašem prirodnom imunom mehanizmu; pomažući vam da se odbranite od svih vrsta pretnji po vaše zdravlje.

Zadatak imunog sistema

Posao imunog sistema je da vas zaštiti od oštećenja, bolesti. Konstantno skenira vaš organizam kako bi odredio da li je neka bakterija; virus; toksin, parazit ili neki drugi patogen ušao u vaš sistem. Druga mogućnost da je neka od ćelija počela da mutira i postaje abnormalna.
Postoje dva osnovna tipa imuniteta: urođeni i stečeni. Vaš urođeni imunitet deluje trenutno, neodređen napad na pretnju. Vašem stečenom imunitetu potrebno je više vremena da zada udarac; ali proizvodi specifičan odgovor na određeni mikrob.

Urođeni imunitet: Vaša prva linija odbrane

Citokini:

hemijski poštari koji pomažu u komunikaciji ćelija imunog sistema i koordinaciji odgovora imunog sistema.

Ćelije Prirodne ubice ( NK ):

Bela krvna zrnca koja prepoznaju i uništavaju inficirane ili abnormalne ćelije.

Makrofagi :

Bela krvna zrnca koja gutaju i svaruju bakterijske i ćelijske ostatke.

Dendritske Ćelije :

Bela krvna zrnca koja se javljaju u formi B i T ćelija, inicirajući adaptivni odgovor imunog sistema.

Adaptivni imunitet : Vaša druga linija odbrane

B i T ćelije:

B ćelije ( koje sazrevaju u koštanoj srži ) I T ćelije ( koje sazrevaju u timusu ) su limfociti. Bela krvna zrnca su sposobna da prepoznaju napadače i unište ih specifičnim odgovorom.

Dokazane koristi od AHCC

Klinički testovi na ljudima pokazala su da AHCC menja i urođeni i stečeni imunitet tako što :

– Uvećava proizvodnju citokina
– Podiže aktivnost NK ćelija za 300-800%
– Povećava populaciju makrofaga, u nekim slučajevima udvostručujući ih
– Uvećava broj Dendritskih ćelija
– Povećeva broj T ćelija za 20%

O istraživanju

AHCC je u svetskim razmerama najistraživaniji specijalizovan dodatak za imunitet, sa preko 80 urađenih istraživačkih studija. Koristi se u preko 700 bolnica i zdravstvenih ustanova širom sveta. Daje se pacijentima da bi se smanjio rizik od bolničkih infekcija.

Infekcija

Kod ljudi istraživanja su pokazala da AHCC menja imunološki odgovor u odnosu na različite infekcije; uključujući virus gripe; ptičji virus; Klebsiella pneumoniae bacteria( koja prouzrokuje pneumoniju); Kandida albikans gljivice; Pseudonomas aeruginosa bacteria; i na meticilin-otporna Stafilokokus aureus bakteria.
Studije iznova pokazuju da miševi tretirani sa AHCC pre infekcije doživljavaju sledeća patogena iskustva:
Smanjena jačina infekcije Skraćeno vreme oporavka Povećana stopa preživljavanja.

Jedna studija je pokazala da su miševi koji su bili tretirani sa AHCC pre nego što su zaraženi sa K. Pneumonia potpuno bili očišćeni od bakterije u vremenskom intervalu od 6 dana; dok se kod kontrolne grupe miševa nivo bakterija povećao i postali su ekstremno bolesni.

Rak

AHCC je primenjivan kod pacijenata obolelih od kancera sa velikim uspehom. Od 100.000 pacijenata lečenih od različitih vrsta kancera sa AHCC kod 60% slučajeva dobijeni su dobri rezulatati. AHCC je naročito efikasan kod kancera jetre, pluća, želuca, creva, dojke, tiroidne žlezde, jajnika, testisa, jezika, bubrega i pankreasa.

Jedno značajno ispitivanje uključilo je 269 pacijenata sa kancerom jetre. Nakon operacije, polovina pacijenate uzimala je AHCC a polovina nije. Rezultati su bili dramatični. Nakon desetogodišnjeg proučavanja, samo kod 34.5% pacijenata tretiranih sa AHCC kancer se vratio; dok je kod kontrolne grupe taj procenat 66.1%. Slično ovome.

Još jedna studija je pokazala da AHCC ne samo što produžava život pacijenata sa kancerom jetre u uznapredovaloj fazi; već i poboljšava parametre kvalitet života uključujući mentalnu stabilnost; opšte fizičko zdravstveno stanje kao i mogućnost da se sve aktivnosti obavljaju normalno.

Neželjeni efekti Hmoterapije

Hemoterapija ima mnogo propratnih efekata, koji se rangiraju od psihološki mučnih do po život opasnih. Pored toga što direktno napada kancer; AHCC takođe ublažava prateće efekte hemoterapije, uključujući:

Gubitak kose doktori su ustanovili da pacijenti koji su zimali AHCC nisu izgubili kosu.

Potiskivanje Koštane Srži Hemoterapija može blokirati funkciju koštane srži; što je preteće po život jer ključni borci imunog sistema tela; bela krvna zrnca vode poreklo iz koštane srži.

AHCC povećava broj belih krvnih zrnaca za oko 30%. Oštećenje jetre jedna od glavnih mana hemoterapije je da ubija zdrave ćelije pored kancerogenih. Istraživanje in vivo pokazalo da je miševima koji su primili hemoterapiju nivo enzima jetre jako porastao (indikator oštećenja jetre); grupi miševa kojima je pored hemoterapije davan i AHCC nivo ovih enzima bio je u normali.

Poremećaji jetre

Dr. Fred Pescatore iz Centra za Integrativnu i Komplementarnu Medicinu u New Yorku; podneo je izveštaj da je postignuto značajno smanjenje enzima jetre kod pacijenata obolelih od hepatitisa upotrebom AHCC. Ovo je važno otkriće, pošto je visok nivo enzima jetre indikator oštećenja jetre. Dr. Pescatore je zabeležio ogroman pad viralnog punjenja kod pacijenata obolelih od C hepatitisa. U slučaju jedne 47godišnje žene koncentracija virusa spustila se nakon šest meseci korišćenja AHCC, za 80%.

Studije na životinjama su potvrdile zaštitnu funkciju AHCC kad je u pitanju jetra. Pacovi koji su prvo tretirani sa AHCC pa im je onda davan za jetru toksičan hemijski karbon tetrahlorid; bili su pošteđeni od štetnih efekata po jetru.

Dijabetes

AHCC donosi nekoliko beneficija dijabetičarima.

Dejstvo AHCC na smanjenje šećera u krvi razmatrano je i u okviru istraživanja na životinjama. Dijabetes kod pacova bio je izazvan kroz inekciju hemijskog streptozocina (STZ). U kontrolnoj grupi životinja;   nivo glukoze u krvi je porastao, nivo insulina je opao, i ćelije koje luče insulin bile su oštećene. Među pacovima koji su tretirani sa AHCC; međutim nivo glukoze u krvi je opao; nivo insulina je porastao i došlo je do minimalnog oštećenja ćelija koje luče insulin.

Kardiovaskularne bolesti

AHCC je prvobitno primenjivan za lečenje hipertenzije, zbog pozitivnih efekata kod kardiovaskularnog zdravlja. Dr. Fred Pescatore iz New Yorka; objavio je izveštaj da AHCC može sprečiti stres prouzrokovan visokim krvnim pritiskom i oštećenje srca. Dr. M. Iwamoto En Zan Kai Medicinske Korporacije izveštava da AHCC ima koristan upliv na ventrikularne aritmije. To je vrsta srčanog poremećaja kod kojeg je srčani ritam isprekidan.

Stres

Prepoznato je da stres ima važnu ulogu u nastanku mnogih bolesti.

Kada se ljudi i životinje nađu u situaciji koja je stresna, nekoliko stvari se dešava:

Povećava se nivo hormona stresa kao što su adrenalin i kortikosteroidi; raste nivo kiseline u urinu i nivo šećera u krvi. Ispitivanja pokazuju da pacovi dovedeni u stanje stresa; tretmanom AHCCje održao  normalni nivo hormona stresa; nivo kiseline u urinu i šećer u krvi.

Studija je pokazala da AHCC moćan antioksidant može biti dobra zaštita od oboljenja nastalih usled oksidativnog stresa.

Inflamatorni proces

Dok većina ljudi povezuje upalu sa artritisom; manji broj shvata da je to osnova za brojna oboljenja kao što je astma; srčana oboljenja do Alchajmera. U akutnim situacijama kao što je bolest ili povreda upala može biti korisna jer pomaže telu da se oslobodi patogena. Kada upala postane hronična, tada međutim ona može razoriti zdravo tkivo. Istraživanja su dokazala da AHCC ima izrazito jako antiupalno dejstvo.

Istraživanje je pokazalo da je primena AHCC dovela do smanjenja upalnog procesa kod pacova sa kolitisom; do nivoa koji se postiže lekom sulfasalazinom. Još jedna studija ustanovila je da AHCC štiti pacove od štetnih efekata peritonitisa (upala trbušne maramice ).

Informacije i izjave na sajtu, nisu procenjene od strane FDA i nisu namenjene za dijagnostikovanje, lečenje ili prevenciju bilo koje bolesti. Informacije na ovom sajtu su informativne prirode i nisu zamena za savete vašeg lekara.

 

Poruči sad

korpaahcc

ahcc