Myo Inositol, Inzulinska Rezistencija i PCOS

Myo Inositol efikasno tretira inzulinsku rezistenciju, PCOS, gestacijski dijabetes, dijabetes melitus tip 2 i plodnost. Inozitol (Myo inositol) je hemijsko jedinjenje sa devet stereoizomera; način da se kaže da postoji u prirodi u devet gotovo identičnih oblika. Tehnički je to preuređeni oblik (“izomer”) glukoze, što znači da je prirodni šećer. Ovaj jednostavni ugljeni hidrat (najpreciznije […]

Vidi više

Kako da detoksikujete svoju jetru prirodno

Kako da detoksikujete svoju jetru prirodno

Nauka poredi ulogu jetre u našem sistemu varenja sa ulogom sanitarnog radnika. Jetra obrađuje sve što unosimo u svoje telo, i emocionalno i fizički. To čini bez predrasuda, tretirajući hranu isto kao i suplemente, a posao je prljav i nezahvalan. Kao glavni organ za čišćenje ona razgrađuje i uklanja toksine, stare ćelije i drugi otpad. Stvara […]

Vidi više

Osnove zdravlja

Osnove zdravlja

Osnove zdravlja Dok se zdravlje svakog pojedinca posmatra kao jedinstven primer, s druge strane većina zdravih osoba ima zajedničke navike koje su esencijalne za razvijanje i održavanje zdravlja. Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. Tako nas zanima kardiovaskularno zdravlje, mentalno zdravlje, zdravlje našeg mikrobioma (ogromne […]

Vidi više