Kako da detoksikujete svoju jetru prirodno

Kako da detoksikujete svoju jetru prirodno

Poruči sad       Nauka poredi ulogu jetre u našem sistemu varenja sa ulogom sanitarnog radnika. Jetra obrađuje sve što unosimo u svoje telo, i emocionalno i fizički. To čini bez predrasuda, tretirajući hranu isto kao i suplemente, a posao je prljav i nezahvalan. Kao glavni organ za čišćenje ona razgrađuje i uklanja toksine, stare […]

Vidi više

Osnove zdravlja

Osnove zdravlja

Osnove zdravlja Dok se zdravlje svakog pojedinca posmatra kao jedinstven primer, s druge strane većina zdravih osoba ima zajedničke navike koje su esencijalne za razvijanje i održavanje zdravlja. Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. Tako nas zanima kardiovaskularno zdravlje, mentalno zdravlje, zdravlje našeg mikrobioma (ogromne […]

Vidi više