je autizam

Autizam je invalidno stanje koje utiče na to kako ljudi percipiraju svet i komuniciraju sa drugima.
Autistični ljudi vide, čuju i osećaju svet drugačije od drugih ljudi. Autizam nije bolest ili jeste bolest i ne može se “izlečiti”. Često ljudi smatraju da je autizam osnovni aspekt njihovog identiteta.

Autizam je stanje spektra poremećaja. Svi autistični ljudi imaju neke poteškoće, ali autizam će uticati na njih na različite načine. Neki autistični ljudi imaju i invalidnost u razvoju, probleme mentalnog zdravlja ili druga zdravstvena stanja, što znači da ljudi trebaju različite nivoe podrške. Svi ljudi sa spektrom autizma uče i razvijaju se. Sa odgovarajućom vrstom podrške, svima se može pomoći da žive kvalitetniji život po sopstvenom izboru.
Autizam je mnogo češći nego što se pretpostavlja; svaka 100 osoba je sa dijagnozom autizma bez obzira iz koje društvene sredine dolazi; koje je nacionalnosti, kulture i verske pripadnosti. Više pogađa muškarce nego žene.

Kako autistični ljudi vide svet?

Neki autistični ljudi kažu da svet doživljavaju ogromnim i to im može uzrokovati značajnu anksioznost.
Naročito, teže se razumeju i povezuju sa drugim ljudima; kao i u svakodnevnoj komunikaciji u porodici, školi, na radnom mestu i društvenom životu. Izgleda da ljudi iz okruženja intuitivno znaju kako da komuniciraju sa njima, i uspevaju da izgrade odnos sa autističnim ljudima. Autistični ljudi se možda pitaju zašto su “drugačiji” i osećaju svoje socijalne razlike.
Autistični ljudi često ne vide sebe  kao “onesposobljene”. Neki roditelji autistične dece kažu da drugi ljudi jednostavno misle da je njihovo dete neposlušno, dok odrasli smatraju da su pogrešno shvaćeni.

Dijagnoza

Dijagnoza je formalna identifikacija autizma, obično multidisciplinarnog dijagnostičkog tima, koji često uključuje govornog i jezičkog terapeuta, pedijatra, psihijatra i / ili psihologa.

Prednosti dijagnoze

Dobijanje blagovremene i temeljne procene i dijagnoze može biti korisno jer:
Pomaže autističnim ljudima i njihovim porodicama, partnerima, poslodavcima, kolegama, nastavnicima i prijateljima da razumeju određene poteškoće i kako se nositi sa njima.
Saznajte više o dijagnozi i kako da je uradite.

Kako se dijagnostikuje autizam

Karakteristike autizma variraju od jedne osobe do druge, ali da bi se dijagnoza mogla uspostaviti, osoba se obično procenjuje kao da je imala stalne poteškoće sa društvenom komunikacijom i društvenom interakcijom i ograničenim i ponavljanim obrascima ponašanja, aktivnostima ili interesovanjima od ranog detinjstva, u meri u kojoj isti navedeni faktori ” ugrožavaju svakodnevno funkcionisanje”.