studije MCP

Kliničke studije MCP Frajburg

Modifikovani pektin citrusa (MCP) je izmenjeni oblik pektina koji se apsorbuje u organizmu. Kao rezultat toga, prirodni citrusni pektin ne može imati iste efekte na rak kao modifikovani pektin citrusa.

Novi pregled istraživača na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Merilenu naglašava veliki broj objavljenih istraživanja koja pokazuju kako modifikovani pektin citrusa (MCP) djeluje protiv raka. Studija MCP, koja je objavljena 18. aprila u Američkom časopisu za farmakologiju i toksikologiju, takođe ispituje sinergistički odnos MCP-a sa hemoterapijom, kao i njegovu sposobnostI da modulira imunitet, bezbedno uklanja teške metale i blokira pro-inflamatorni protein galektin-3.

ClinicalTrials.gov je baza podataka o privatnim i javno finansiranim kliničkim studijama sprovedenim širom sveta.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01681823

klinicka-studija-frajburg