probiotik

Autizam je složeni poremećaj u razvoju koji utiče na osobine komunikacije i interakcije sa drugima, uz širok spektar društvenih problema, problema u ponašanju i govoru.

Autizam se obično pojavljuje tokom prve tri godine života.

Autizam je okarakterisan skupom neurobihevioralnih, neuroloških, gastrointestinalnih i imunoloških disfunkcija, uključujući gubitak očnog kontakta, otežanu socijalizaciju i komunikaciju, abnormalnu teoriju funkcionisanja uma, disfunkciju govora, ograničeno, repetativno i stereotipično ponašanje, alergije na hranu, zatvor, gljivične infekcije i druge probleme sa zdravljem i ponašanjem. Autizam je takođe poznat kao „spektar poremećaja” pošto ima različita dejstva na osobe, u različitim stepenima. Ocenjeno je da jedno od 150 dece u Americi ima neki stepen autizma, dok su muška deca tri do četiri puta više izloženi riziku od autizma, od ženske. Spektar Autističnih Poremećaja (ASD) je složeno oboljenje koje može zahtevati protokol integrativnog lečenja koji uključuje brojne faktore, uključujući bihevioralnu i socijalnu terapiju, farmakoterapiju, kontrolu okruženja, suplementaciju ishrane, nutricione, alternativne i biomedicinske terapije. Mnogi boluju od gastrointestinalnih, imunoloških i metaboličkih problema koji imaju značajno dejstvo na njihovo ponašanje, fizičko i emocionalno zdravlje. Lečenje medicinskih problema često dovodi do kliničkog poboljšanja znakova i simptoma, dok  u nekim slučajevima dovodi do oporavka.

Uzroci Autizma

Primećen je eksponencijalni porast broja novih dijagnoza autizma. Takođe, nastavlja se debata i kontraverza o tome šta dijagnoza autizma u stvari obuhvata. Još više debata i kontraverzi postoji o uzrocima autizma i mogućem lečenju/ublažavanju.

Osnovni uzrok autizma, na osnovu našeg iskustva je ozbiljna neravnoteža crevne flore, koja dovodi do imunološke neravnoteže, uglavnom zbog gastrointestinalnih infekcija, antibiotika i vakcinacija koje utiču na mozak. Svakog dana nas putem telefona ili elektronske pošte kontaktiraju roditelji dece sa ASD, kada nam daju detaljne uzorke i simptome autizma, kao terapije kojima su njihova deca podvrgnuta. Procena uzroka autizma je:

Autizam se obično pojavljuje tokom prve tri godine života.

Razlog, koji je dobro dokumentovan, je taj da se tokom prve tri godine, crevna mikroflora deteta nije još dobro razvila. Isto se može reći za mozak i nervni sistem. Tada se nalaze u fazi formiranja, gde su ranjivi. Tokom tog perioda, dete prima dosta antibiotika i/ili vakcina, a ako je imuni sistem deteta niži, dolazi do negativnog dejstva na ranjivu crevnu mikrofloru. Kao posledica, dolazi do nastanka otrovne sredine u crevima, koja na različitim nivoima utiče na mozak i nervni sistem. Što je sredina u crevima otrovnija, to više utiče na mozak. Kao posledica toga, većina dece sa autizmom razvijaju abnormalne gastrointestinalne simptome, kao što su alergije na hranu, gljivične infekcije, zatvor.

Faktori koji utiču na stomak/mozak/imunu disfunkciju i autizam su prikazani na slici

1. Ovi faktori rezultuju sa najmanje dva tipa ASD, sa obzirom na razvoj bolesti: abnormanan kognitivni razvoj, koji je očigledan od rođenja (klasičan autizam); i u većini slučajeva regresija razvoja, obično između 18 i 36 meseci, koji prati normalan razvoj (regresivni autizam).

Disfunkcija Stomaka/Mozga/Imunog Sistema i Autizam

Gastrointestinalni Poremećaji

-Grčevi
-Zatvor
-Dijareja
-Nadutost
-Alergije na hranu

Disfunkcije HPA i HPG

-Poremećaji ponašanja
-Hiperaktivni poremećaj
-Autizam
-Aspergerov sindrom
-Nesanica

Imunološke Disfunkcije

-Th1 – Pojačane infekcije (virusi, bakterije, gljivice)
-Th2 –pojačane alergije, atopija, hiperosetljivost
– Th3 – smanjena oralna tolerancija
-Autizam
-Aspergerov sindrom
-Nesanica

Vrlo je važno razumeti direktnu vezu stomaka i mozga, posebno tokom prve tri godine života, kada su u fazi formiranja. Gore navedeni faktori čine imuni sistem svakog deteta različitim i jedinstvenim. Odatle, lekari, pogotovu pedijatri, ne bi trebali podjednako tretirati svu decu, već na osnovu pažljive analize pojedinačnog slučaja, zajedno sa roditeljima. Detaljna istorija bolesti bi se trebala uzeti u obzir pri proceni imunog sistema svakog deteta. Samim tim, standardna vakcinacija ne bi trebala da se primenjuje, ako se gore navedeni faktori ne uzmu u razmatranje kako treba.

Osovina Stomak-Mozak-Imuni sistem

Gastrointestinalni trakt je složeni ekosistem gde postoji delikatna ravnoteža između crevne mikroflore i domaćina. Zdravi gastrointestinalni trakt bi trebao da ima visoki procenat  Laktobacila i Bifidobakterije, koje povoljno utiču na prevenciju gomilanja patogenih mikroorganizama koji uzrokuju bolesti, poput: ešerihije koli, klostridije, salmonele i kandide. Dvosmerni odnos mozga i crevne mikroflore može imati važnu ulogu u modulaciji funkcije stomaka i mozga, kao i u modulaciji emocija, percepcije bola, mukozne imunoaktivnosti i opšte dobrobiti. Smanjenje Laktobacila i Bifidobakterija i prerastanje patogenih bakterija može imati štetnih efekata na odnos mozga i stomaka, posebno kod dece ne starije od 3 godine, dovodeći do neuroloških i imunoloških ravnoteža, delujući na njihov razvoj. Neurološki i imuni sistem su neraskidivo isprepletani, počevši u embrionskoj fazi života. Ometanje dvosmernih odnosa između crevne mikroflore i nervnog sistema može biti uključeno u patofiziologiji akutnih i hroničnih gastrointestinalnih i neuroloških oboljenja. Takva interakcija je predstavljena na slici 2.

Probiotici i Autizam

Probiotici se definišu kao „živi mikroorganizmi, koji kada uneti u adekvatnim količinama prenose zdravstvenu dobrobit ka domaćinu”. Oni poseduju osobinu da privremeno kolonizuju GI trakt, povećavajući koncentraciju dobrih mikroba, stvarajući ravnotežu crevnog mikrobiota radi maksimalne dobrobiti po domaćina, na prirodan i bezbedan način.

Potencijalni, ili poznati mehanizmi, gde probiotske bakterije mogu delovati na mikrobiotu su:

Konkurencija sastojaka iz ishrane, kao podloge za rast
Biokonverzija, na primer, iz šećera u fermentacione proizvode inhibitornim osobinama
Proizvodnja podloge za rast
Direktno dejstvo na patogene
Konkurentno isključivnje kod veznih mesta
Pojačana funkcija barijere
Umanjena upala, menjajući uslove creva za kolonizaciju i održavanje
Stimulacija urođenog imunog odziva.

Probiotici se, time, mogu uspešno koristiti kod dece sa ASD.

Ovo se može primeniti štićenjem njihovih digestivnih i imunih sistema korišćenjem probiotika sa odgovarajućim dozama pre, tokom i posle bilo koje intervencije, kao što su antibiotici i vakcinacije, koje mogu imati negativnog uticaja na crevnu mikrofloru i imuni sistem majke i deteta. Izbor odgovarajuće probiotske formulacije i doze se takođe mora uzeti u obzir i pratiti.