MCP

 Informacije na ovom sajtu su informativne prirode i nisu zamena za savete vašeg lekara.

Poruči sad

korpa modifikovani citrus pektin

U novoj važnoj istraživačkoj studiji iz Velike Britanije, naučnici su otkrili da specifični oblik modifikovanog pektina citrusa MCP koji je razvio dr. Isaac Eliaz prekida smrtonosnu fibrozu bubrega

Saopštenje Istraživanja Bubrega Ujedinjenog Kraljevstva (UK)

Novo istraživanje, finansirano od strane dobrotvorne ustanove Istraživanje Bubrega UK je otkrilo da hrana koja sadrži pektin, može pomoći smanjenju efekata bolesti bubrega.

Istraživači Instituta za Dečje Zdravlje Univerziteta Londonskog Koledža;

su uspešno demonstrirali da oblik pektina, Modifikovani Citrus Pektin (MCP), može dramatično da smanji oštećenja bubrega tokom vremena, uz značajno poboljšanje hiljada života.

Procenjuje se da se 47.000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu leče od otkazivanja bubrega svake godine.
Ta brojka teži da se poveća jer se broj pacijenata koji boluju povećav a za 5% godišnje.

Pacijenti sa dijagnozom hroničnog oboljenja bubrega suočavaju se sa doživotnom dijalizom, ili neodređeno dugim čekanjem na listi za transplantaciju bubrega.

Dr Pol Vinjard, vođa projekta Istraživanja Bubrega UK, kaže da studija može napraviti put ka novoj terapiji za neke od hiljade pacijenat. ,,Naša studija je pokazal neverovatne rezultate i predlaže uključenje više pektina u ishranu kako bi se zaštitili od oboljenja bubrega“.

Dr Vinjard objašnjava

,,Sad znamo da Modifikovani Citrus Pektin MCP, derivat pektina, rastvorljivo vlakno iz kore i pulpe citrusnog voća, između ostalog, umanjuje težinu bubrežnih bolesti tako što menja vanćelijske funkcije i upale. “Ovo može biti od značaja bubrežnim pacijentima, jer studija pokazuje da pektin može štititi od bolesti pre samog početka; pružajući snažan uvid u prevenciju bolesti”.

Dr Dej vid Long, Viši Član Istraživanja Bubrega UK i koautor studije, je rekao:
“Ovaj rad očigledno ukazuje na moguće terapije oštećenja bubrega.

Naš naredni potez je razumevanje delovanja pektina na molekularnom nivou kao i da vidimo da li pektin može imati efektivno delovanje na pacijente sa već postojećim oboljenjem bubrega kao i na poništenje štete učinjene na bubrezima. Tad bismo istr ažili koliko pektina je zaista potrebno kako bi ova terapija bila delotvorna.”

Prof. Nil Tarner, predsedavajući Istraživanja Bubrega UK je dočekao vesti:
,,Ovo je istraživanje koje mnogo obećava i koje može biti uvod mnogim efektivnim oblicima terapija za hiljade ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu koji boluju od hroničnog oboljenja bubrega.,,

Postoji izuzetno velika potreba za boljim vidovima terapije, prevencije otkazivanja rada bubrega. Istraživanje Bubrega UK je voljna da finansira istraživanja kako bi se našle i testirale te terapije.”
Kako biste saznali više o bubrežnim bolestima i kako biste pomogli Istraživanja Bubrega, molimo Vas da posetite:
www.kidneyresearchuk.org.uk

Bolest bubrega je tihi ubica – 47.000 ljudi godišnje koji se leče od te bolesti.
3.000 ljudi umre na dijalizi, dok 300 umre čekajući transplantaciju bubrega.
Istraživanje Bubrega UK se posvetilo istraživanju da dođe do značajnog smanjenja oboljenja bubrega; kroz finansiranja spasilačkih istraživanja bolesti bubrega, kao i pojačavajući svesnost javnosti o zdravlju bubrega.

90% ljudi na listi za transplantaciju, kojih ima oko 7.000, čekaju na bubreg. Iako broj slučajeva otkazivanja bubrega raste za 5% godišnje: Istraživanje Bubrega UK, trenutno može da finansira samo 1 od 5 predloga istraživačkih, svi su usmereni na poboljšanje terapija, kao i na nalaženje leka za oboljenja bubrega.

Informacije i izjave na sajtu, nisu procenjene od strane FDA i nisu namenjene za dijagnostikovanje, lečenje ili prevenciju bilo koje bolesti. Informacije na ovom sajtu su informativne prirode i nisu zamena za savete vašeg lekara.

Poruči

korpa modifikovani citrus pektin