mio inositol

Poruči sad

korpamyo inositola 

1) Mio inositol tretira dijabetes i njegove komplikacije

Mio inositol imitira efekte inzulina i poboljšava osetljivost na inzulin.
Kada se uzima oralno, mio inositol stimuliše glukozu u skeletnim mišićnim ćelijama; čime se smanjuje nivo šećera u krvi (povećanjem GLUT4 mobilnost).
Smanjuje koncentracije glukoze u urinu (tokom perioda od 24 sata) kod gojaznih majmuna otpornih na inzulin; ukazuje da može da smanji povišen šećer u krvi posle jela kod osoba koje su otporne na inzulin. Nivoi mio inozitola u urinu se obično koriste kao dijagnostički marker za dijabetes.

Uzimanjem mio inozitola može se sprečiti i smanjiti nivo gestacijskog dijabetesa melitusa (dijabetes tokom trudnoće); naročito kod gojaznih trudnica, za 50%. Takođe može da se poboljša insulinska rezistencija kod osoba sa trudničkim dijabetesom. Mio inozitol može zaštititi embrione od razvojnih defekata dijabetesa i sprečiti dijabetičku neuropatiju (nervni bol) kod životinja.

2) Mio inozitol poboljšava ishod kod sindroma policističnih jajnika

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) je jedna od najčešćih hormonskih poremećaja kod žena. Većina žena sa ovim sindromom imaju problema sa ovulacijom, insulinskom rezistencijom i abnormalnim nivom muških hormona.
U jednoj studiji, žene sa PCOS sindromom koje su uzimale mio inozitol tokom tri meseca imale su u krvi luteinizirajući hormon (LH); testosteron i nivo insulina značajno smanjen. Posle šest meseci, uobičajeni PCOS simptomi (hirzutizam i akne) su eliminisani.

3) Mio inozitol sprečava metabolički sindrom

Mnoge kliničke studije su pokazale da mio inozitol može povećati nivo HDL ( “dobrog” holesterola) i smanjenje LDL ( “lošeg” holesterola), trigliceride i krvni pritisak kod žena sa policističnim jajnicima.
Suplementacija mio inozitolom ispoljava sličnu efikasnost kod žena u postmenopauzi sa metaboličkim sindromom.

4) Mio inozitol pomaže kod mršavljenja

Mio inozitol je Lipotropik i ubrzava razlaganje rastvorenih masti. Žene sa PCOS često imaju poteškoća da gube težinu. Mnoge studije pokazuju da dodatak mio inozitola može značajno da smanji masu tela i leptin (hormone koji kontroliše apetit). Ovi efekti su takođe primećeni kod gojaznih žena.

5) Mio inozitol štiti mozak


Nalazi se u visokim koncentracijama u mozgu gde utiče na prenos signala.
Fluktuacije u nivou mio inozitola mogu signalizovati početak kognitivnog pada kod stanja koja povećavaju zapaljenje u nervnom tkivu i imunološkoj aktivaciji, kao što je demencija i HIV.
Niski nivoi inozitola su prisutni kod osoba sa nekim poremećajem mozga, anoreksije i depresije.

Hronično nizak nivo natrijuma u krvi može uzrokovati mielinolizu (uništavanje mijelina), moždani poremećaj.

Mio inozitol može normalizovati natrijum u krvi povećavajući stopu preživljavanja i smanjiti abnormalnost ponašanja kod pacova.
Kod ljudi, visina nivoa inozitola je povezana sa ograničenim razvojem progresivne multifokalne leukoencefalopatije, bolesti koja napada belu materiju mozga.

Varijacije nivoa inozitola mogu ukazati na mesto epileptičnog napada i oblasti gde se širi. Praćenje nivoa inozitola u raznim delovima mozga može da pomogne u sprečavanju drugog napada, posebno kod osoba sa poremećajima blagih napada.
Mio inozitol takođe može pomoći u prevazilaženju toksičnih efekata metabolita (iz jetre) koji prolaze krvno-moždanu barijeru.

6) Mio Inozitol povećava nivo serotonina i GABA i može poboljšati san

Poboljšava osetljivost receptora serotonina.
Povecćanje nivoa serotonina može da stimuliše otpuštanje gama-amino-buterične kiseline (GABA) u određenim regijama mozga.

Jer serotonin i GABA imaju efekte poboljšanja sna, mio inozitol može biti potencijalni tretman za nesanicu.
Inozitol se može uzimati sa antidepresivima zbog svoje sposobnosti da spreči serotoninski sindrom (tj toksičnost serotoninom).

7) Mio inozitol je prirodni lek za depresiju i anksiozni poremećaj

Niski nivoi inozitola su prisutni kod osoba sa depresijom.
Suplementacija može pomoći povećanju tih nivoa i lečenje depresije kod odraslih pacijenata.
Dnevna inozitol suplementacija kod dece pomaže ublažavanje simptoma anksioznosti i opsesivno-kompulzivnog poremećaja.

Inozitol takođe pomaže lečenje anksioznosti kod dece sa bipolarnim poremećajem, i može biti superiorna alternativa ovim antidepresivima jer se prirodno i dobro tolerišu.

Visoke doze mio inozitola mogu smanjiti napad panike i simptome anksioznosti kod odraslih pacijenata.
Takođe može umanjiti simptome depresije, anksioznosti i promene raspoloženja kod žena sa predmenstrualnim sindrom (PMS) i predmenstrualni disforičnim poremećajem (PMDD) (teži oblik PMS).

8) Mio inozitol može da ublaži psihijatrijske poremećaje

Istraživanje pokazuje da je inozitol obećavajući tretman za opsesivno-kompulzivni poremećaj (OCD), psihijatrijski poremećaj koji karakteriše opsesivne misli i kompulzija.

Jedna studija je pokazala da mio inozitol značajno smanjuje simptome OCD bez sporednih efekata.
Međutim, inozitol terapija generalno nije efikasna kod pacijenata koji ne reaguju na antidepresive.

9) Mio inositol ublažava poremećaje u ishrani

Visoke doze inozitola značajno smanjuju zajedničke simptome povezane sa bulimijom (depresijom, anksioznošću, opsesivnim prejedanjem i povraćanjem ).

10) Mio inozitol sprečava rak

Ima antioksidantno, antiinflamatorno dejstvo i sposobnost poboljšanja imuniteta.
Mio inozitol može da spreči rak i zaustaviti progresiju tumora smanjujući replikaciju ćelija zaustavljanjem ćelijskog ciklusa.
Kombinacija karotenoida i mio inozitola je utvrđeno da sprečava razvoj tumora jetre kod pacijenata sa dugoročnim virusnim hepatitisom i cirozom (R).
Mio inozitol takođe smanjuje razvoj plućnog tumora kod miševa i zečeva koji su izloženi duvanskom dimu.
Uporedivih efekti su viđeni u plućima teških pušača.

11) Mio inozitol povećava stopu plodnosti

Pomaže kod ravnoteže reproduktivnih hormona kod ljudi sa neobjašnjivim uzrokom steriliteta.
Kod muškaraca sa neobjašnjivim sterilitetom, dnevna dopuna mio inozitolom povećava broj spermatozoida i plodnost.

Suplementacija takođe povećana pokretljivost sperme i mitohondrijsku funkciju spermatozoida kod osoba sa malim brojem spermatozoida.
Dijabetes može da izazove erektilnu disfunkciju kod muškaraca.

Kombinacija mio inozitola i folne kiseline može tretirati erektilnu disfunkciju kod muškaraca sa dijabetesom tipa 2.

Nivoi mio inozitola nisu balansirani kod žena sa sindromom policističnih jajnika (PCOS), hormonalni poremećaj. Suplementacija može biti efikasan tretman za žene koje imaju otpornost na insulin i PCOS i pomoć u lečenju neplodnosti.
Neophodan je za pravilno funkcije jajnika i povećava ukupan kvaliteta jajnih ćelija, i embriona.

12) Mio  inozitol štiti pluća

Olakšava lečenje pluća i smanjuje lezije u plućima kod strastvenih pušača.

13) Mio inozitol može da spreči bolesti srca

Pokazalo se da smanuje faktore rizika bolesti srca (krvni pritisak, holesterol, trigliceride) kod pacijenata sa metaboličkim sindromom R, R2).

14) Mio Inozitol pomaže kod prenatalnog razvitka

Mio inozitol je od ključnog značaja tokom prenatalnog rasta i diferencijacije, sa većim koncentracijama pronađenih kod novorođenčadi nego kod odraslih. Nivo inozitola opada kod odojčadi u prve dve nedelje nakon rođenja (R).

15) Inozitol snižava upale

U studiji sa miševima izloženih lecitin / imunostimulantu (ConA), fosfatidilinozitol potisnut proinflamatornim citokinima (R)
D-hiro-inozitol (koji je pretvoren u telu od mio inozitola) smanjuje TNF-alfa, IL-6, i odoleva (R).

Inozitol smanjuje CD3, CD4, i HLA-DR antigen (videti definiciju: (R)) izraz u PHA-aktiviran (Phitohaemagglutinin, tip lektina) perifernih mononuklearnih površina  ćelije krvi.

16) Mio Inozitol ima antioksidativna svojstva

Smanjuje oksidativni stres u crvenim krvnim zrncima kod žena sa PCOS kroz poboljšanje otpornosti na insulin.

 17) Inozitol može produžiti ljudski život

Inozitol produžava život voćne mušice.

18) Inozitol ublažava neželjene efekte litijuma

Terapija lekovima sa litijumom se obično koristi za lečenje bipolarnog poremećaja. Čest neželjeni efekat ovog tretmana (izazvane iscrpljivanjem nivoa inozitola) je litijumom-indukovana psorijaza, stanje kože koje karakteriše suvoća, ispucalost. U jednoj studiji, sa mio inozitolom pronađeno je značajno poboljšanje simptoma psorijaze kod pacijenata koji uzimaju litijum.

19)  Inozitol je podrška zdravlju kože

Smanjuje teške do umerene akne kod osoba sa PCOS.
Takođe je efikasan u smanjivanju hirzutizam (prekomerni rast dlaka kod žena) kod žena sa visokim androgenima u krvi i otpornosti na insulin.

Poruči sad

korpamyo inositola