autizam

         10 najvažnijih činjenica koje bi i okruženje trebalo da zna.

       1 Autizam je poremećaj spektra

Ljudi sa autizmom mogu biti malo ili puno autistični. Osoba može biti bistra, verbalna i autistična, kao i mentalno retardirana, neverbalna i autistična. Poremećaj koji pokriva tako širok spektar simptoma se zove poremećaj spektra; samim tim i naziv „poremećaj autističnog spektra”. Većina zajedničkih simptoma je otežana društvena komunikacija (kontakt očima, razgovor, tuđa perspektiva itd.)

      2 Sindrom je visoko funkcionalni autizam

Aspergerov Sindrom (AS) ne postoji više kao formalna dijagnoza (od maja 2013., sa 5. izdanjem Uputstva za Dijagnozu Mentalnih Poremećaja). Ipak, termin se i dalje koristi za opisivanje oblika autizma kod ljudi koji razvijaju govor na vreme; bistri su i govore, ali imaju neke važne socijalne nedostatke.

     3 Ljudi sa Autizmom su različiti među sobom

Ako ste gledali Kišnog čoveka, ili TV emisiju o autizmu, možete pomisliti da znate „kako izgleda autizam”. U stvari, kada ste upoznali jednu osobu sa autizmom, upoznali ste JEDNU osobu sa autizmom. Neki ljudi sa autizmom su pričljivi, a drugi tihi. Mnogi imaju čulne probleme, gastrointestinalne probleme, otežano spavanje i druge probleme. Drugi mogu imati društveno-komunikativna zakašnjenja.

   4 Postoji mnogo terapija za autizam, ali ne i lek

U koliko medicina zna, trenutno ne postoji lek za autizam.To ne znači da za osobe sa autizmom nema poboljšanja, pošto je punoih i njmalo drastična poboljšanja. Ali i kada ljudi sa autizmom povećavaju njihove sposobnosti, i dalje su autistični; što znači da misle i vide svet drugačije od većine ljudi. Deca sa autizmom mogu biti pod brojnim vrstama lečenja. Ona mogu biti biomedicinska, čulna, bihevioralna, razvojna ili pak na osnovu umetnosti. Zavisno od deteta, neke terapije mogu biti uspešnije od ostalih.

     5  Postoje Brojne Teorije o Uzroku Autizma

Možda ste videli i čuli novije priče o mogućim uzrocima autizma. Teorije kreću od žive u vakcinama za bebe (za koje se veruje da postoje dokaza koje pobijaju teoriju) preko genetike do starosti roditelja i mnogih drugih faktora. Trenutno, većina istraživača veruje da je uzrok autizma kombinacija genetike i faktora iz okoline – sasvim je moguće da simptomi različitih ljudi imaju različite uzorke.

    6 Deca se Retko “Oporave” ili “Prevaziđu” Autizam

Autizam je obično dijagnoza koja traje ceo život. Za neke ljude, često (ali ne i uvek), intenzivna rana intervencija može dovesti do značajnog smanjenja simptoma. Ljudi sa autizmom uče i načine da se nose sa svojim poteškoćama; pa i da razviju svoje prednosti. Ali, osobe sa autizmom će verovatno ostati autistične tokom celog života.

     7 Porodice koje se Nose sa Autizmom Trebaju Pomoć i Podršku

Čak i kod „visoko funkcionalnog autizma” postoje izazovi za roditelje. „Nisko funkcionalni” autizam može biti pretežak za celu porodicu. Porodice mogu biti pod ogromnim stresom, a sve što im treba je pomoć bez osuđivanja od prijatelja, rodbine i lekara. Odmor (kada se neko drugi brine o osobi sa autizmom dok se porodica odmara) može biti spas za brak i/ili za porodicu.

     8  Ne postoji “najbolja škola” za detektiva sa autizmom

Možda ste čuli da postoje divne „škole za autistične”, ili ste pročitali o napretku deteta u određenoj učionici. Iako svako okruženje može biti savršeno za bilo koje dete, svako dete sa autizmom ima jedinstvene potrebe. Čak i u idealnom svetu, „inkluzija” deteta sa autizmom u obično odeljenje ne mora biti najbolji izbor. Odluke o obrazovanju autističnih obično donose timovi sačinjeni od roditelja, administratora i terapeuta koji poznaju dete.

     9  Postoji gomila neopravdanih mitova o autizmu

Mediji su puni priča o autizmu, a većina tih priča je daleko od istine. Na primer, verovatno ste čuli da su ljudi sa autizmom hladni i bezosećajni; ili da se nikada ne venčavaju ili da ne rade produktivne poslove. Kako je svaka osoba sa autizmom različita, izjave sa rečima kao „uvek” i „nikad” ne drže vodu. Kako bismo razumeli osobe sa autizmom, treba im posvetiti vremena i upoznati se sa njima – lično.

    10  Autistični ljudi imaju mnoge prednosti i osobine

Može se činiti da je autizam potpuno negativna dijagnoza. Ali skoro svako sa autističnim spektrom ima dosta toga da ponudi svetu. Ljudi sa autizmom su jedni od najdirektnijih, neosuđujućih i strastvenih ljudi koje ćete ikada upoznati. Takođe su idealni kandidati za više vrsta poslova.