dnevnik-kandida

PREUZMITE KONTROLU NAD KANDIDOM

Tokom nedelje, izdvojite malo vremena i zabeležite koje aktivnosti i obaveze ispunjavaju Vaši dani.

Koristite boje ako želite. Koristite olovke u boji, jedna boja za porodicu, jedna za prijatelje, jedna za
posao, jedna za brigu o sebi jedna za zabavu itd. Tada, pregledajte nedelju kako biste uočili tokove i šablone