dobre bakterije

 Da li kroz ishranu dobijate dovoljno dobrih bakterija koje zovemo probiotikom?

Verovatno je da neunosite. Probiotici su dobre bakterije koje prvenstveno naseljavaju creva i odgovorne su za apsorpciju nutrijenata i podršku imunom sistemu.

Svakodnevnim konzumiranjem 100g fermentisane hrane obezbedićete potrebne dobre bakterije za vaša creva.

Prednosti i funkcije različitih vrsta mlečnih bakterija

Postoji mnogo zdravstvenih koristi kroz fermentisanu hranu. Dole spomenute su samo neke od primarnih prednosti od dobrih bakterija u fermentisanoj hrani:

Laktična bakterija proizvodi specifične prirodne antibiotike koji sprečavaju i eliminišu patogenu bakteriju. Na primer, Lactobacillus acidophilus proizvodi acidofilin, L. bulgaricus proizvodi bulgarik, drugi laktobacili proizvode laktocidin, laktobacilin, vodonik peroksid, bakterijske peptide, laktičke streptokoke proizvode nisin i streptokocine. To su sve anti-septičke patogene bakterije.

Takođe je pokazano da mlečne bakterije, naročito Streptococcus faecium, kolonizuju crevnu sluznicu sprečavajući vezivanje drugih štetnih mikroba. Ovo štiti integritet digestivnog sistema i eliminiše pojavu mnogih digestivnih poremećaja.
Pregled korisnih efekata koji su povezani sa različitim vrstama mlečnih bakterija :

– Lactobacillus acidophilus

L. acidophilus naseljava tanka creva. Omogućava pre konjugaciju žučnih kiselina kako bi pomogla boljem varenju hrane i hranljivih sastojaka, što dovodi do proizvodnje mlečne kiseline, vodonik-peroksida i drugih nuzprodukta koji čine okolinu neprijateljskim neželjenim organizmima.                       –

L. acidophilus takođe proizvodi vitamin B12, laktazu, enzim koji razbija mlečni šećer (laktozu) u jednostavne šećere. Ljudi koji su netolerantni laktozi ne proizvode ovaj enzim. Druge koristi uključuju smanjenje krvnog pritiska i anti-tumorsko delovanje.

L. acidophilus je kolonizator, stanovnik koji predstavlja prvu liniju odbrane od stranih napadača kao i oportunističkih organizama poput gljivica (Candida albicans)

– Lactobactillus amilovorus

L. amilovorus polako proizvodi snažnu L-mlečnu kiselinu. L-mlečna kiselina pomaže u smanjivanju holesterola i ima anti karcinogeno dejstvo. L. amilovorus proizvodi enzim amilaze koji pomaže u razgradnji skroba i žitarica.

–  Lactobacillus casei

L. casei takođe proizvodi L-mlečnu kiselinu koja pomaže povećanje tolerancije na soli. Koristan je kao kultura startera za proizvodnju kiselina za fermentaciju mleka, i kao posebna kultura za intenziviranje i ubrzanje razvoja ukusa u određenim bakterijskim sortama sira. To nije samo inhibitorni aktivator u tumorskim ćelijama, već takođe ima korisnu stimulativnu aktivnost u normalnim ćelijama.

L. casei je veoma korisna za osobe intolerantne na laktozu. L. casei je prijavljen u mikrobiologiji i imunologiji da ima najjaču zaštitnu aktivnost protiv potencijalno smrtonosnih Lister (bolničkih) bakterija u odnosu na bilo koju drugu korisnu bakteriju.

– Lactobacillus plantarum (2 soja)

L. plantarum poboljšava status mukoze i jetre. Takođe poboljšava imunološki status sluznice i smanjuje zapaljenje sluzokože i odlična je alternativa antibioticima. L. plantarum takođe smanjuje nadimanje abdomena kod pacijenata sa IBS-om i takođe može smanjiti koncentracije fibrinogena u krvi.

– Lactobacillus fermentum

L. fermentum je probiotski soj efikasan u sprečavanju i lečenju urogenitalnih infekcija kod žena. Takođe proizvodi vodonik-peroksid (H2O2) i inhibira rast intestinalnih i urogenitalnih patogena.

– Lactobacillus brevis

L. brevis se često koristi kao starter kultura u fermentaciji silaže, kiselim i mlečnim kiselinama fermentisanih vrsta piva. Pronađeno je da L. brevis-poboljšava imunološke funkcije, poboljšava intestinalnu mikrofloru i smanjuje propustljivost creva.

– Lactobacillus buchneri

L. buchneri je pokazao da poboljšava aerobnu stabilnost silaža smanjujući rast gljivica i time pomaže u sprečavanju kvarenja od plesni. L. buchneri je takođe prikazan u studijama za proizvodnju visokih nivoa sirćetne kiseline.

– Lactobacillus acetotolerans
– Lactobacillus bulgaricus

L. bulgaricus je ekstremno proteolitska, tj. sposobna je da razdvoji proteine za lako varenje i apsorpciju. Naročito je “poznato” da ublažava probavne probleme (uključujući refluks kiseline) i uravnotežuje apetit, svi mogu u velikoj meri imati koristi od toga. L. bulgaricus se preporučuje za potpunu podršku prijateljskih bakterija, povećanu svarivost mlečnih proizvoda i drugih proteina, proizvodnju prirodnih antibiotskih supstanci, inhibiranje neželjenih organizama, maksimalnu efikasnost odlaganja otpada, čišćenje debelog creva bez poremećaja prijateljskih bakterija i efikasno poboljšanje imuniteta .

– Bifidobacterium longum

B. longum ima jedinstvenu osobinu metabolizovanja i degradacije nitrata intraćelijskom enzimskom aktivnošću. U časopisu Cancer Research je prijavljeno da unos B. Longum  značajno inhibira razvoj i razvoj raka debelog creva, jetre i dojke u laboratorijskim modelima životinja. Određeni sojevi u studijama na životinjama su dokumentovani da poseduju sposobnost da se suprotstavljaju jedinjenjima uzroka raka u debelom crevu.

Bifidobacterium bifidum

B. bifidum je citiran u medicinskom časopisu Imunofarmakologija i imunotoksikologija da njihovo prisustvo u crevima odojčadi predstavlja indikaciju zdravlja. Takođe ima sposobnost da zaštiti telo od razaranja od rotavirusne dijareje i da modifikuje crevnu floru i podrška je u lečenju infekcije creva i poremećaja creva.

B. bifidum ima svojstva imunološkog jačanja kako je objavljeno u Američkom Žurnalu za Kliničku Ishranu naročito u odnosu na zdravlje kolona i kao supresivni efekat na tumore. Izveštava da se B. bifidum dobro toleriše bez neželjenih efekata, smanjuje zapaljenski odgovor kolona i stimuliše imunitet telesnih tečnosti. Biološki i Farmaceutski Bilten objavio je informacije koje potvrđuju efekte kod ulcera kad se bifidum daje oralno.

Bakterija Pediococcus                                                                                    

  Bakterija Pediococcus još nije u potpunosti shvaćena i često je tretirana  kao štetni patogen. Međutim, skorašnja istraživanja potvrđuju njihove korisne osobine u brojnim vrstama, posebno onih koje se koriste u LB17. Proizvode bakteriocin (anti-bakterijski materijal) i povećavaju toleranciju na soli. Studije su utvrdile da mogu biti korisne za kontrolu enteričkih patogena.

– Streptoccous thermophilus

S.thermofilus se koristi zajedno sa Lactobacillus spp., kao starter kultura za proizvodnju nekoliko važnih fermentisanih mlečnih proizvoda, uključujući jogurt i sir Mozzarella. Njegova uloga probiotika je korisna u ublažavanju simptoma netolerancije na laktozu i drugih gastrointestinalnih poremećaja. Takođe je dobra za promovisanje zdravlja uopšte i za dugovečnost. Izgleda da bakterije smanjuju količinu nitrita (hemikalije koja izaziva karcinom) u organizmu.

– Lactococcus lactis (ranije poznat kao Streptococcus lactis)

L. Laktis je jedan od najvažnijih mikroorganizama uključenih u mlekarsku industriju. To je nepatogena bakterija koja je kritična za proizvodnju mlečnih proizvoda poput maslaca, jogurta i sira. Citokin interleukin-10 (IL-10) je pokazao obećanje u kliničkim ispitivanjima kod lečenja inflamatorne bolesti creva (IBS). Istraživanjem sa miševima pokazalo je da se terapeutska doza IL-10 može smanjiti lokalizovanom isporukom bakterije za lučenje citokina. Intragastrična primena Lactococcus lactis-a koji sekretuje IL-10 izazvala je 50% redukciju kolitisa kod miševa tretiranih natrijum dekstran sulfatom i sprečila nastanak kolitisa kod tretiranih sa IL-10 / miševa. Ovaj pristup može dovesti do boljih metoda za ekonomičnost i dugoročno upravljanje IBS-om kod ljudi.