unos vitamina

Informacije na ovom sajtu su informativne prirode i nisu zamena za savete vašeg lekara.

Preporučeni Dnevni Unosi i Gornji Limiti za Uobičajene Nutrijente

Starost Vitamin A
Vidi izveštaj
Folate
(Vitamin B-9)
Vidi izveštaj
Vitamin C
Vidi izveštaj
Vitamin D
Vidi izveštaj
Kalcium
Vidi izveštaj
Gvožđe
Vidi izveštaj
RDA Gornja granica RDA3 Gornja granica RDA Gornja granica RDA5 Gornja granica RDA Gornja granica RDA Gornja granica
1 – 3 1,000 IU 2,000 IU 150 mcg 300 mcg 15 mg 400 mg 600 IU 2,500 IU 700
mg
2,500 mg 7 mg 40 mg
4 – 8 1,300 IU 3,000 IU 200 mcg 400 mcg 25 mg 650 mg 600 IU 3,000 IU 1,000 mg 2,500 mg 10 mg 40 mg
9 – 13 2,000 IU 5,666 IU 300 mcg 600 mcg 45 mg 1,200 mg 600 IU 4,000 IU 1,300 mg 3,000 mg 8 mg 40 mg
14 – 18 1,000 IU 9,333 IU 400 mcg 800 mcg 75 mg mušk.
65 mg žene
80 mg trunice
115 mg dojilje
1,800 mg 600 IU 4,000 IU 1,300 mg 3,000 mg 11 mg mušk.
15 mg žene
27 mg trudnice
10 mg dojilje
45 mg
Odrasla osoba 3,000 IU mušk
2,300 IU žene
10,000 IU 400 mcg
600 mcg trudnice
500 mcg dojilje
1,000 mcg 90 mušk.
75 mg (žene)
85 mg trudnice
120 dojilje
2,000 mg 600 IU 51- 70 godina
800 IU 71+ godina
4,000 IU 1,000 mg do 50 godina
1,200 mg 51+       godina
2,500 mg do 50 godina
2,000 mg 51+ godina
8 mg mušk
18 mg žene 19 do 50 godina
8 mg žene 51+ godina
27 mg trudnice
9 mg dojilje
45 mg
DV 5,000 IU 400 mcg 60 mg 400 IU 1,000 mg 18 mg

 

Napomene:

1 Vrednosti vitamina A mogu takođe biti izražene u mcg umesto IU (internacionalne jedinice). Mcg ekvivalent jedne IU vitamina A zavisi od oblika, kao što je retinol, retinil acetat ili retinil palmitat. Većina oznaka pokazuju vrednost u IU (međunarodnim jedinicama).
2 UL vitamin A odnosi se samo na retinol oblike, ne i na beta-karoten.
3 Folati iz suplemenata i utvrdjene hrane apsorbuju se duplo više u odnosu na redovnu hranu. Ako koristite dodatke ili utvrđenu hranu kao izvor, onda je potrebno uneti samo pola od navedenog iznosa.
5 Vrednosti se takođe mogu izraziti u mcg (1 mcg = 40 IU), ali većina oznaka pokazuju vrednost u IU (međunarodna jedinica).

Preporučeni Dnevni Unosi i Gornji Limiti za Uobičajene Nutrijente

 

Starost Vitamin E
Vidi Izveštaj
Vitamin K
 Vidi Izveštaj
Tiamin
Vidi Izveštaj
Riboflavin
Vidi Izveštaj
Niacin                  Vidi Izveštaj Vitamin B6
 Vidi Izveštaj
RDA1
S = Sintički
N = Prirodni
Gornja granica Adekvatan unos Gornja granica RDA Gornja granica RDA Gornja granica RDA Gornja granica RDA Gornja granica
1 – 3 13 IU
(S)
9 IU
(N)
220 IU
(S)
300 IU
(N)
30 mcg NE 0.5 mg NE 0.5 mg NE 6 mg 10 mg 0.5 mg 30 mg
4 – 8 16 IU
(S)
10 IU
(N)
330 IU
(S)
450 IU
(N)
55 mcg NE 0.6 mg NE 0.6 mg NE 8 mg 15 mg 0.6 mg 40 mg
9 – 13 24 IU
(S)
16 IU
(N)
660 IU
(S)
900 IU
(N)
60 mcg NE 0.9 mg NE 0.9 mg NE 12 mg 20 mg 1.0 mg 60 mg
14 – 18 33 IU
(S)
22 IU
(N)
880 IU
(S)
1,200 IU
(N)
75 mcg NE 1.2 mg mušk.
1 mg žene
NE 1.3 mg mušk.
1 mg žene
NE 16 mg mušk.
14 mg žene
30 mg 1.3 mg mušk.
1.2 mg žene
80 mg
Odrasla osoba 33 IU
(S)
22 IU
(N)
1,100 IU
(S)
1,500 IU
(N)
120 mcg mušk.
90 mcg žene
NE 1.2 mg mušk.
1.1 mg žene
1.4 mg trudnice i dojilje
NE 1.3 mg mušk
1.1 mg žene.            1.4 mg trudnice
1.6 mg dojilje
NE 16 mg mušk
14 mg žene 18 mg        trudni ce
17 mg dojilje
35 mg 1.3 mg mušk. 19 do 50 godina
1.7 mg mušk. 51+ godina
1.3 mg žene 19 do 50 godina
1.5 mg žene 51+ godina
1.9 mg trudnice
2.0 mg dojilje
100 mg
DV 30 IU 80 mcg 1.5 mg 1.7 mg 20 mg 2 mg

( 1.000 miligrama = 1 gram ); mcg – mikrograma ( 1.000 mikrograma = 1 miligram )

Napomene:

1 Vitamin E iznosi mogu biti izraženi u miligramima ( mg ). 2. Uls za vitamin E, niacin i folat se odnosi na sintetičke oblike dobijene od suplemenata, utvrđene hrane, ili kombinacije ova dva.
3 RDA nije uspostavljen za vitamin K.
4 Uls nije uspostavljen za vitamin K.
5 Uls nije uspostavljen za tiamin.
6 Uls nije uspostavljen za riboflavin

Preporučeni Dnevni Unosi i Gornji Limiti za Uobičajene Nutrijente

starost Vitamin B-12
 Vidi Izveštaj
Pantotenska Kiselina
 Vidi Izveštaj
Biotin
 Vidi Izveštaj
Kolin Hrom
 Vidi Izveštaj
Bakar
RDA Gornja Granica Adekvatan unos Gornja Granica Adekvatan unos Gornja Granica Adekvatan unos Gornja Granica Adekvatan unos Gornja Granica RDA Gornja Granica
1 – 3 0.9 mcg NE 2 mg NE 8 mcg NE 200 mg 1 g 11 mcg NE 340 mcg 1,000 mcg
4 – 8 1.2 mcg NE 3 mg NE 12 mcg NE 250 mg 1 g 15 mcg NE 440 mcg 3,000 mcg
9 – 13 1.8 mcg NE 4 mg NE 20 mcg NE 375 mg 2 g 25 mcg mušk.            21 mcg žene NE 700 mcg 5,000 mcg
14 – 8 2.4 mcg NE 5 mg NE 25 mcg NE 550 mg mušk.         400 mg žene 3 g 35 mcg mušk.      24 mcg žene              29 mcg trudnice
44 mcg dojilje
NE 890 mcg
1,000 mcg trudnice
1,300 mcg dojilje
8,000 mcg
Odrasla oso ba 2.4 mcg1
2.6 mcg trudnice
2.8 mcg dojilje
NE 5 mg
6 mg trudnice 7 mg dojilje
NE 30 mcg
35 mcg dojilje
NE 550 mg mušk.
425 mg žene
450 mg trudnice
550 mg dojilje
3.5 g 35 mcg mušk. 19 do 50 godina
25 mcg žene 19 do 50 godina
30 mcg mušk. 50+ godina
20 mcg žene 50+ godina
30 mcg trudnice
45 mcg dojilje
NE 900 mcg
1,000 mcg trudnice
1,300 mcg dojilje
10,000 mcg
DV 6 mcg 10 mg 300 mg 120 mg 2,000 mcg

Napomene:

1 Uls nije uspostavljen za vitamin B-12 .
2 RDA nije uspostavljen za pantotensku kiselinu
3 Uls nije uspostavljen za pantotensku kiselinu.
4 RDA nije uspostavljen za biotin
5 Uls nije uspostavljen za biotin.
6 RDA nije uspostavljen za holin. Holin tehnički nije vitamin , ali je često na listi sa B vitaminima.
7 RDA nije uspostavljena za hrom.
8 Uls nije uspostavljen za hrom.

Preporučeni Dnevni Unosi i Gornji Limiti za Uobičajene Nutrijente

Starost Fluorid          Jod Magnezijum
 Vidi Izveštaj
Mangan Molibden Fosfor
Adekvatan unos Gornja granica RDA Gornja granica RDA Gornja granica Adekvatan unos Gornja granica RDA Gornja granica RDA Upper Limit
1 – 3 0.7 mg 1.3 mg 90 mcg 200 mcg 80 mg 65 mg 1.2 mg 2 mg 17 mcg 300 mcg 460 mg 3 g
4 – 8 1 mg 2.2 mg 90 mcg 300 mcg 130 mg 110 mg 1.5 mg 3 mg 22 mcg 600 mcg 500 mg 3 g
9 – 13 2 mg 10 mg 120 mcg 600 mcg 240 mg 350 mg 1.9 mg mušk.
1.6 mg žene
6 mg 34 mcg 1,100 mcg 1,250 mg 4 g
14 – 18 3 mg 10 mg 150 mcg 900 mcg 410 mg mušk
360 mg žene
400 mg trudnice
360 mg dojilje
350 mg 2.2 mg mušk.
1.6 mg žene
9 mg 43 mcg 1,700 mcg 1,250 mg 4 g
3.5 g trudnice
4 g
dojilje
Odrasla Osoba 4 mg mušk.
3 mg žene
10 mg 150 mcg
220 mcg trudnice
290 mcg dojilje
1,100 mcg 400 mg mušk. 19 do 30 god.
420 mg mušk. 30+ god.
310 mg žene 19 do 30 god.
350 mg trudnice19 do 30 god.
310 mg dojilje 19 do 30 god.
320 mg žene 30+ god.
360 mg trudnice 30+ god.
320 mg dojilje 30+ god.
350 mg 2.3 mg mušk.
1.8 mg žene
2 mg trudnice
2.6 mg dojilje
11 mg 45 mcg
50 mcg trudnice i dojilje
2,000 mcg 700
mg
4 g
(19 do 70 godina
3 g
70+ godina
DV 150 mcg 400 mg 2 mg 75 mcg 1,000 mg


Napomene:

1 RDA nije uspostavljen za fluorid
2 UL magnezijum predstavljaju unos samo putem farmakološki agenasa i ne uključuje unos magnezijuma putem hrane i vode.
3 RDA nije uspostavljen za mangan

Preporučeni Dnevni Unosi i Gornji Limiti za Uobičajene Nutrijente

starost Kalijum
 Vidi Izveštaj
Selenium
 Vidi Izveštaj
Cink
 Vidi Izveštaj
Adekvatan unos Upper Limit2 RDA Upper Limit RDA Upper Limit
1 – 3 3.0 g NE 20 mcg 90 mcg 3 mg 7 mg
4 – 8 3.8 g NE 30 mcg 150 mcg 5 mg 12 mg
9 – 13 4.5 g NE 40 mcg 280 mcg 8 mg 23 mg
14 – 18 4.7 g NE 55 mcg 400 mcg 11 mg mušk.
9 mg žene
12 mg trudnice
13 mg dojilje
34 mg
Odrasla Osoba 4.7 g
5.1 g dojilje
NE 55 mcg
60 mcg trudnice
70 mcg dojilje
400 mcg 11 mg mušk.
8 mg žene
11 mg trudnice
12 mg dojilje
40 mg
DV 3.5 g 70 mcg 15 mg

1 RDA nije uspostavljen za kalijum.
2 Uls nije uspostavljen za kalijum.

Informacije i izjave na sajtu, nisu procenjene od strane FDA i nisu namenjene za dijagnostikovanje, lečenje ili prevenciju bilo koje bolesti. Informacije na ovom sajtu su informativne prirode i nisu zamena za savete vašeg lekara.