Sadržaj oksalatata

 sadražaj oksalata i salicilata /status GFCF i SCD

Postoje niske oksalatne dijete i niske salicilatne dijete. Tabela hrane koja sledi nije dijeta.
To je jednostavno spisak namirnica koji sadrži niske do velike količine oksalata i salicilata.

Namirnice koje volimo ili žudimo za njima su često one koje nas najviše truju.

Tabela će vam pomoći da shvatite da li su to oksalati ili salicilati (i njihovi rođaci, amini, glutamati i aspartati) koji uzrokuju većinu vaših simptoma.

 

SADRŽAJ OKSALATA