Salicilati mesa

S obzirom da je hrana jedan od najznačajnijih načina na koji možemo biti izloženi salicilatima, uklanjanje namirnica koje sadrže salicilate iz ishrane jedan je od najjednostavnijih načina za smanjenje izloženosti. Koliko god ovo izgledalo radikalno, uklanjanje svih biljnih namirnica iz ishrane je najjednostavniji pristup, posebno ako imate i ograničen kapacitet za razlaganje ugljenih hidrata.

Osetljivost na salicilate Меsa

Zanemarljiv Nizak Umeren Visok Veoma visoko
Govedina Јеtra   Riba кonzervisana u ulju sa dodatkom začina. Prerađeno meso
Piletina i sva živina Gambori   Sos napravljen od pripremljenih mešavina bujona, коckice, екstrakti. Salame.
Јаја       Коbasice.
Riba       Viršle.
Јаgnjetina        
Оrgansko меso        
Zečetina        
Creva za kobasice
Škampi
Теletina
Моrske školjke i mekušci