oksalat

 

Oksalat prašine (oksalna kiselina)?

Oksalat je vrlo jednostavna vrsta molekula. Povezuje se sa kalcijumom i kristališe se pod određenim uslovima, uključujući i kada se susretne oštećenim tkivima. Kristali formirani na ovaj način mogu biti prilično iritantantni i bolni za tkiva, gde prouzrokuju ili povećavaju upalu. Ovi kristali mogu biti posebno bolni ako se skupljaju u prolaznim uskim mestima. Ove fizičke probleme je lako razumeti; ali još uvek postoje mnoge tajne koje se otkrivaju o tome kako oksalati komuniciraju sa našim metabolizam. Istraživanja pokazuju da se to prepliće sa pitanjima ćelija kao što je slučaj menjanja ćelijske membrane peroksidacijom lipida i oksidacijom i ometanjem transporta glutationa.

U mitohondrijama se narušavaju mnogi enzimi koji dostavljaju energiju za život ćelije. Oksalat menja ono što se dešava u citosolu, unutrašnjoj tečnosti ćelija u kojoj talasi kalcijuma regulišu složenu hemiju, i gde oksalat može izmeniti funkciju jonskih kanala.

Oksalat menja skladištenje kalcijuma u endoplazmatskom retikulumu gde je kalcijum dostupan za ćelijsku signalizaciju i program umiranja ćelija. Oksalat ulazi u jezgro ćelije; gde DNK daje recept za pravljenje proteina; ali oksalat modifikuje transkripciju u nepoznate načine koji su trenutno sada proučavaju. Zato što je tako reaktivan, oksalat takođe utiče na dužnosti mnogih drugih pozitivno naelektrisanih jona kao što su magnezijum; cink; bakar; gvožđe; mangan; i još mnogo toga. Ovo može izmeniti ulogu ovih jona u enzimima i u drugim složenim molekulima.

Oksalat posebno slabi otpuštanje intracelularnog gvožđa na, a ometa ceo razred od biotina zavisnih enzima pod nazivom karboksilaze. Ovi poremećaji hemije ćelije se ne dešavaju kada kada je oksalat vezan za kalcijum, već kada nije vezan za kalcijum. Njegov slobodan status dozvoljava da pređe u ćeliju kao jon na transporterima generalno dizajniranim i da unese sulfat u ćelije. Kada neko ima nizak nivo sulfata, ovo može da se promeni, kada se uzimaju oksalati.

Odakle dolazi oksalat? 

Oksalat je prisutan u mnogim biljkama i voću koje jedemo. Posebno je zastupljen u gotovo svim semenima i orasima, u nekima više od ostalih. Obično, creva neće apsorbovati veliki deo oksalata iz ishrane, jer većina oksalata će se metabolisati od strane flore ili samo napustiti telo putem stolice. U drugim uslovima, kada postoji zapaljenje creva, mnogo dijetetskih oksalata se apsorbuje.

Razlika može biti velika I ide od 1-2% pa do 50% oksalata apsorbovanih iz ishrane. Prekomerna apsorpcija oksalata takođe će se javiti kada su čvrste veze između crevnih ćelija otvorene i dopuštaju molekulima da pređu na drugu stranu prolazeći između ćelija. Ovo stanje, pod nazivom “propustljiva creva”, može se dogoditi tokom bolesti, ili kada ćelije u crevima umiru, ostavljajući praznine, ili ulaskom  alergenske hrane.

Ovo stanje je slično onome kada bešika ima otvorene spojeve koji se zovue “propustljiva bešika”, ili kada je ugrožena krvno-moždana barijera. Debelo crevo može da apsorbuje previše oksalata kada je funkcija tankog creva ugrožena operacijom, lošom funkcijom pankreasa, i / ili slabim varenjem masnoće. 

Kako se ovo događa i zašto je to problem? 

Kada se supstance kreću u krvi iz creva klizanjem oko crevnih ćelija, one zaobilaze pravila koje je prisutno kada se te iste materije kreću kroz unutrašnjost ovih ćelija. Crevne ćelije mogu da kontrolišu količinu koja prelazi. Oni to čine regulisanjem broja prevoznika, koji obuhvataju ćelijsku membranu i dozvoljavaju da posebne supstance uđu u ćeliju.

Nakon što supstanca prelazi ćeliju na sranu krvi, može da napusti ćeliju da se pridruži krvi koristeći drugačiji skup prevoznika koji su na krvi ili “spoljnoj” strani. Ovi prevoznici su vrlo specifični za određene hemikalije ili nutrijente. Pošto crevne ćelije kontrolišu prijem i izlazak I iz creva i krvne strane, telo može da pošalje signale ovim ćelijama dajući im instrukcije da li da apsorbuju više ili manje supstanci iz hrane.

Dakle, ćelije mogu da podižu barijere, kako bi se sprečilo previše supstance da prođe, a ovo pravilo nas štititi. Na žalost, telo gubi ovo pravilo kada se supstance apsorbuju kroz “propustljive” spojeve između ćelija. Oksalat je samo jedna od nesrećnih supstanci gde je problem neregulisana apsorpcija. Sada bar znamo o oksalatima, ali I druge stvari u hrani mogu biti problem, kao na primer gluten, za neke kazein, ili alergenska hrana.

Uvek kada se više oksalata apsorbuje ovako, rezultat je povećan nivo oksalata u krvi, urinu i tkivima.  Najveći deo ostaje u kostima, ali takođe dobar deo ide u krvne sudove, žlezde, kao i sekretorne organe, pa čak i slezinu i srce. Oksalati mogu čak da uđu u mozak, najverovatnije u delove mozga koji regulišu hormone.

Hiperoksalurija 

Kada naučnici i lekari izmere visok nivo oksalata u urin , ovo se zove hiperoksalurija . Nažalos, oksalat može biti visok u krvi ili tkivima kada nije visok u urinu. Ovo je ozbiljno ograničenje za testiranje urina, jer nam ne kaže kada ljudi mogu imati problem lučenja oksalata u urinu.

U tom slučaju više oksalata može biti zadržano u telu nego što test urina sugeriše. Naše gotovo isključivo oslanjanje na testove urina je jedan od razloga što naučnici nisu dovoljno proučavali stanja povezana sa oksalatima u ostatku tela kada njihovi pacijenti nisu imali očiglednu bolest bubrega.

Naša tela takođe mogu da prave oksalate 

Hrana bogata oksalatima nije jedini način da nivo oksalata bude visok u ćelijama i krvi . Naša tela prave oksalate samostalno, posebno kada su pojedini enzimi neuravnoteženi u svojim aktivnostima zbog genetskih razlika ili zbog toga što neko ima nedostatke u kofaktorima enzima kao što su vitamin B6, magnezijum ili tijamin. Oksalati takođe mogu biti generisani u telu kada je neko uzima visoke doze vitamina C ili konzumira visok nivo fruktoze .

Zaštita oksalata 

Normalno, kada oksalat putuje kroz creva, može naići na određene vrste bakterija koje će ga svariti i pretvoriti ga u nešto drugo što nije toliko iritantno i štetno. Ovaj sistem bakterijskog varenja oksalata može biti razlog zašto telo izgleda namerno preusmerava višak oksalata iz ostatka tela u creva gde se odlažu. Nažalost, različiti mikrobi koji su nam potrebni za varenje oksalata podležu uništavanju antibioticima u opštoj upotrebi. Čak i ako nema izlaganja antibioticima, ovi mikrobi se nebi kolonizovali kod vrlo male dece. Glavni oksalat degradira bakteriju, oxalobacter formigenes, koji ne teži da bude prisutan u majčinom mleku.

Lactobacillus acidophilus lišen svoje uobičajene hrane, može da “jede” oksalate, ali previše oksalata u ishrani može da ubije. Ovo može objasniti zašto neki ljudi imaju velikih poteškoća kolonizacije Lactobacillus acidophilus-a, uprkos stalnoj upotrebi probiotika.
Srećom, probiotska formulacija bakterije pod nazivom oxalobacter formigenes je u fazi razvoja kao lek za pacijente sa hiperoksalurijom i srodnim stanjima, i trenutno je u kliničkim ispitivanjima..

Kako oksalati funkcionišu u telu ? 

Naučnici su se pitali da li oksalat mogu pomoći da upravljaju kalcijumom u ​​endoplazmatskom retikulumu, ali novije studije vide njihovu ulogu više kao faktora remećenja. Jednostavno ne možemo naći dokaze za razlog da oksalati u visokom nivou imaju blagotvorno dejstvo, ili da ljudski metabolizam ikada povećava pravljenje oksalata kako bi ispunio neku potrebu.

Neki ljudi su predložili korišćenje oksalata (slično kako lekari koriste otrove u hemoterapiji) za lečenje raka “prirodno”, ali oni verovatno nisu upoznati sa time kako oksalati pušteni iz hemoterapeutskih lekova pod nazivom oksaliplatin je utvrđeno da proizvedi ozbiljnu neurotoksičnost kod pacijenata. Nedavna istraživanja o upravljanju oksalata u crevima i drugim sekretornim tkivima sugeriše da bi višak oksalata lučenje viška oksalata moglo završiti uključujući promenama u regulaciji tečnosti, pH, bakterijske odbrane, i antioksidantne zaštite.

Creva izgleda da su osmišljena da eliminišu višak oksalata, ali možda kada su nivoi oksalata u krvi mnogo veći nego što to naša tela očekuju, a zatim višak oksalata može da poremeti obične funkcije u crevima. U ovom  trenutku, vodeći naučnici (i oni su gotovo isključivo doktori za bubrege) i dalje misle da su problemi creva uzrok apsorpcije oksalata prouzrokujućii oštećenje bubrega, ali nisu uvek spremni da razmotre da sama creva i njihova funkcija mogu biti žrtva viška oksalata koji dolaze iz krvi čak i kada su bubrezi nisu očigledno oboleli.

Problemi oksalata izvan bubrega 

Iskustva u smanjenju oksalata kod više od 3500 osoba jasno se vidi da oni koji su imali crevne probleme i smanjene oksalate u ishrani često se vidi  poboljšanje ili normalizovanje kao i prevazilaženje drugih hroničnih problema. Mnogi koji su smanjili u ishrani oksalate, ali nisu imali očigledne probleme sa bubrezima, vide se veliki napredak po pitanju drugih hroničnih bolesti.

Do sada, naša lista poboljšanja stanja  uključuje:

fibromijalgije,
intersticijalni cistitis,
vulvodinia,
depresiju,
artritis,
crevne probleme svih vrsta, kao i autizma i mnogih drugih smetnji u razvoju.

Neki od ovih poremećaja imaju jasne genetske veze, ali genski defekti mogu da proizvedu “propustljiva creva”, ili probleme sa oksalatima bez potrebe za inflamacijom. Naučnici znaju da pitanja  bubrega podiže rizik za nastanak kamenja u bubregu. Oni su takođe otkrili da nivo oksalata u urinu kod osoba sa kamenom u bubregu ne moraju imati tendenciju da budu mnogo različiti od nivoa oksalata u urinu kod ostalih ljudi.

I pored toga, smanjenje oksalata u ishrani može da pomogne smanjenju kamenja u bubrezima, posebno ako drugi tretmani nisu pomogli. Bubrezi su samo jedno mesto sekrecije, oksalati se luče i kroz kožu; preko pljuvačke; preko sluzi u plućima; crevima i stolici. Telo ima antioksidantnu i drugu zaštitu protiv oksalata koji rade kada telo nije mnogo opterećeno oksalatima i antioksidantni resursi su visoki.

Ovi sistemi mogu biti preplavljeni višim nivoima oksalata u tkivima organizma, ili kada infekcije preopterete antioksidantni sistem organizma. Iz tog razloga, sve dok neko nastavljasa visoko oksalatnom ishranom dok su njihova creva propustljiva ili kada su bolesni, onda vremenom, šteta može početi da se pojavljuje tako što neki organi počinju bivati preopterećeni oksalatima, ili narušavanjem mineralne hemije koju oksalati mogu naneti. 

Zašto biljke imaju oksalate? 

Zašto je priroda stavila oksalate u biljke koje jedemo?

Biljke koriste oksalate da se zaštite od infekcija ili da nebudu pojedene. Oksalatni kristali mogu da oštete “zube” buba i bube će ostaviti biljku na miru! Zato je oksalat dobra zaštita za biljke koje imaju dobar ukus za bube,ali je oksalat tajno iznađenje za veća stvorenja koja ne detektuju oksalate kada jedu visoko oksalatnu hranu, i koji nemaju sposobnost da oseti njegovu toksičnost i nemaju sredstva kako bi se zaštitili od posledica oksalata.

Postoji jednostavno previše vremenskog rastojanja između vremena unosa oksalata i pojave problema, sve do sada kada je nauka tu vezu I potvrdila. Srećom ima dosta drugih biljnih namirnica koje su podjednako zdrave kao i biljke sa visokim oksalatima. Teško je naučiti da su biljke za koje se ranije mislilo da su veoma hranljive, kao spanać i poljsko zelenilo (cvekla, maslačak.. pogledajte u tabeli) izuzetno visoke u oksalatima.

U stvari, spanać i mnogi orasi imaju takođe visok nivo otrova, cijanida. Sada, kada je više testiranja urađeno, možemo uživati u nisko oksalatnim biljkama koje imaju visoku hranjivu vrednost bez nagomilavanja oksalata. Možemo biti srećni zbog ograničavanja naše izloženosti ovom antinutrijentu, toksinu za mitohondrije, i štetnog faktora po hemiju ćelija.