praćenje simptoma

Važnost praćenja vaših simptoma

Praćenje i održavanje vaših simptoma je važan deo oporavka odprerastanja kandide ili bilo kog drugog hroničnog stanja. Koristite tabele kako bi pratili svoje simptome i procenili napredak.
Obratite pažnju na oblasti u kojima ne vidite napredak,  zatim uključite nove intervencije kao što su dopune ili promene u ishrani i načinu života.

Nemojte biti zabrinuti ako se vaši simptomi privremeno pogoršavaju ili ostaju isti. Oporavak kod hroničnih bolesti retko teče glatko i proces nije linearan. Ako ste posebno zabrinuti za bilo koji konkretan simptom, ne oklevajte da konsultujete doktora.
Vaše evidencije možete takođe prikazati vašem lekaru kada diskutujete o svojim simptomima i o ukupnom zdravlju. Svaka informacija koju možete da pružite, kao što su određeni simptomi, pogoršanja ili poboljšanja, od pomoći su u postizanju tačne dijagnoze.

INDIVIDUALNO VEŽBANJE.pdf

INDIVIDUALNO VEŽBANJE