praćenje simptoma

Važnost praćenja vaših simptoma

Praćenje i održavanje vaših simptoma je važan deo oporavka od prerastanja kandide ili bilo kog drugog hroničnog stanja. Koristite tabele kako bi pratili svoje simptome i procenili napredak.
Obratite pažnju na oblasti u kojima ne vidite napredak. Zatim uključite nove intervencije kao što su dopune ili promene u ishrani i načinu života.
Nemojte biti zabrinuti ako se vaši simptomi privremeno pogoršavaju ili ostaju isti, oporavak kod hroničnih bolesti retko teče glatko i proces nije linearan. Ako ste posebno zabrinuti za bilo koji konkretan simptom, ne oklevajte da konsultujete doktora.
Vaše evidencije možete takođe prikazati vašem lekaru kada diskutujete o svojim simptomima i o ukupnom zdravlju. Svaka informacija koju možete da pružite, kao što su određeni simptomi, pogoršanja ili poboljšanja, od pomoći su u postizanju tačne dijagnoze.

EVIDENCIJA HRANE I SIMPTOMA. pdf

EVIDENCIJA HRANE I SIMPTOMA