Integrativni pristup

Termin “komplementarna medicina”

se koristi za označavanje terapija koje se koriste zajedno sa standardnim medicinskim tretmanima; ali se ne smatraju standardnim tretmanima. ‘Integrativna medicina‘ označava potpun pristup zdravstvenoj zaštiti koja kombinuje standardnu ​​medicinu; sa komplementarnim / alternativnim praksama koje su pokazale da su bezbedne i delotvorne. Oni tretiraju pacijentov um, telo i duh.

Mnogi pacijenti koji boluju od raka i njihovi doktori integrišu alternativne terapije u svoje planove lečenja u nastojanju da podignu sveukupno zdravlje; i da se izbore sa nekim od neizbježnih nuspojava tradicionalnih medicinskih tretmana.

 

Integrativni pristup kod raka dojke

Issac Eliaz, M.D., M.S., L.Ac 1007B West College Avenue,#155*Santa Rosa, CA 95401

Kao integrativni lekar sa dugom istorijom pomažući pacijentima da trijumfuju nad ovom zastrašujućom bolesti; iskreno se nadam da će sadržaj ovog izveštaja pomoći i osnažititi vas u vašoj sopstvenoj borbi sa rakom dojke u mesecima i godinama koje dolaze.

Nasleđe nije tako važno kao što možda mislite.

Postoje testovi kojima se utvrđuje da li su se nasledili određeni geni koji su uključeni u razvoj raka dojke, međutim ostaje činjenica da je genetska predispozicija pet do deset odsto dijagnoza.

Što se tiče preostalih 90 odsto, uzrok je još uvek nepoznat iako istraživanja ukazuju na nekoliko drugih uticajnih faktora. Neki od ovih faktora se ne mogu menjati – pol, starost, lična istorija raka dojke, menstruacija pre 12-te godine, menopauza posle 55-te godine.

Mnogi od njih se mogu izbeći,

što znači da možete da uradite nešto da smanjite rizik od raka dojke čak iako imate jaku porodičnu predispoziciju. Jedan od glavnih faktora rizika životne sredine je izlaganje jonizujućem zračenju – poput rendgena, uranijuma, radioaktivnog materijala i nuklearnog otpada.

Slično tome, u nastajanju istraživanja pokazuju da pesticidi i jedinjenja koja imitiraju estrogen ( zovu se ksenoestrogeni ) koje se mogu naći u određenim pesticidima, gorivima, deterdžentima – a pre svega plastici – sposobni su da promovišu rast ćelija raka kao što bi to bio slučaj usled produžene izloženosti estrogenima. Sintetičke hormonske terapije takođe su poznat faktor rizika za rak dojke, zatim gojaznost , pušenje, preterano konzumiranje alkohola.

Zašto mamografija nije uvek najbolji metod detekcije

Uz strah od raka dojke uzimajući u obzir ovaj strah svake žene danas, medicinska industrija nastavlja da vrši pritisak za korišćenje mamografije kao ” prevencije i ranog otkrivanja ” od ove smrtonosne bolesti. Pogledajmo drugi prilaz … Mamografija ne sprečava rak dojke ali što je ranije rak dojke otkriven samo-pregledom ili mamografijom i propraćen tretmanom, veće su šanse za preživljavanje.

Međutim, mamografski x -zraci otkriju tek 20 % slučajeva raka dojke kod žena preko 50 godina i tek 40 % kod mlađih žena. Ostali nedostaci uključuju invazivno korišćenje zračenja, poznatog karcinogena, kao i činjenica da tumor dojke raste u proseku osam do deset godina pre nego što se može videti na mamografu. Sa godišnjim izlaganjem jonizujućem zračenju u kombinaciji sa mehaničkim pritiskom na tkivo dojke, bezbednost mamografije je više nego upitna…

Vrednost mamografije je njegova sposobnost da se otkriju mase ,

kao i male kalcifikacije koje su često prisutne u oblasti abnormalnog tkiva. Ovi kalcijumski depoziti se često pojavljuju na mestima hronične inflamacije, što je često prethodnica raka.
Druge metode detekcije ne pokazuju ove mikro- kalcifikacije.

Da li postoje alternativni metodi snimanja koji mogu upotpuniti mamografiju i eventualno je zameniti ponekad? Srećom, da. Termografija, neinvazivan 100 posto siguran postupak propuštanja infracrvenih toplotnih talasa kroz grudi može biti koristan u ranom otkrivanju fizioloških obrazaca koji mogu da sugerišu rak dojke, ili mogućnost njegovovg nastanka kasnije u životu.

Ultrazvuk dojke je još jedan neinvazivni metod procene tkiva dojke.

Zvučni talasi se koriste za otkrivanje razlike između cistične ( ili tečnošću ispunjene ) “mase” i čvrste masu. Cistične mase su najčešće benigne. Čvrsta masa je često benigna, ali takođe može biti maligna. U ovom slučaju. dalje testiranje je potrebno.

MR ili magnetna rezonanca koristi elektromagnetnu tehniku snimanja za pregled tkiva dojke. MR je veoma osetljiv i ima veću stopu greške nego mamografija što dovodi do dalje nepotrebne biopsije.

Dakle, koji su to drugi testovi koje možete koristiti pri proceni rizika od raka dojke ?

Proverite vaš nivo vitamina D. Vaš nivo treba da bude od 70-90. Ako nije, uzmite dopunske vitamina D3. ( Konsultujte se sa holističkom lekarom koji vam može pomoći da odlučite koliko da uzimate ) Proverite svoje hormone.

Hormonski disbalans može doprineti povećanju rizika od raka dojke. Negde u vreme menopauze mnoge žene imaju povećanu proizvodnju estrogena koja može da poveća rizik od raka dojke. Testirajte metabolizam estrogena. Novi testovi urina nudi pregled u unutrašnje funkcionisanje sistema vašeg tela I stim u vezi razgradnju hormona.

Genetske mutacije i nedostatak hranljivih sastojaka često rezultiraju problemima pravilne razgradnjie hormona, čime se povećava rizik od raka dojke.

Proverite svoju štitnu žlezdu.

Niski nivoi su povezane sa povećanim rizikom raka dojke. Proverite svoj nivo joda sa jednostavnim testom urina. Jod se koncentriše u tkivu dojke, a često je deficitaran u zapadnjačkoj ishrani..

Kada smo suočeni sa zdravstvenim problemom, pogotovo ako je u pitanju rak, on duboko uzdrmava naš sistem. Ono što nam je bilo važno pre dijagnoze više nije toliko važno.

Stvari koje su nas zamarale i uznemiravale sada su sporedne. Mi se sada suočavamo sa pitanjem života i smrti … i to je nesumnjivo jedan od najvećih problema na koji ćemo naići. Elizabet Kubler Ros je prva opisala mnoge faze kroz koje neko prolazi suočavajući se sa bolešću koja je opasna po život – uključujući poricanje, bes, strah, tugu i na kraju prihvatanje.

Kada dozvolite sebi da osećate i pustite sve emocije od sebe, saznaćete da suočavanje sa mogućnošću smrti i priprema za smrt ne slabi vašu sposobnost da se borite protiv bolesti i dobijete bitku.

Naprotiv..

to vam omogućava da oslobodite značajnu količinu potisnute energije koja je pokušavala da potisne pitanje smrti. Ova energija se sada može koristiti da se borite za život i za oporavak. Moje kliničko iskustvo redovno potvrđuje ovu filozofiju. U ovom procesu ćemo početi da tragamo za medicinskim rešenjem. Da li je to hirurgija, hemoterapija, ili zračna terapija ?

Da li sam spreman da napravim promene stila života?

Koji dodaci, bilje, dijete i druge strategije mogu da se integrišu u moj režim?
U ovom trenutku takođe ulazimo u konvencionalni sistem onkologije gde strah i ograničeni stavovi o efikasnom lečenju i lekovitim opcijama otežavaju da se fokusirate na sebe.

Cilj integrativne medicine u celini a posebno u odnosu na rak je da hrani i ovu novu mudrost i jačanje naše suštine od momenta postavljanja dijagnoze dalje kroz naš život. Ono što bih želeo da uradim ovde je da podelim sa vama neke ključne informacije koje mogu da vam pomognu da donesete odluke na bazi bolje informisanosti ukoliko se uputite putem konvencionalnih tretmana.

Hirurške opcije za najčešće vrsta raka

Važna tačka istraživanja upućuje na to da je vreme operacije bitno. Jedna britanska studija ( objavljena u Novembru 1999 god. ” Ishod kancera ” ) je ispitala uticaj faza menstrualnog ciklusa i vremena obe vrste operacija i uticaja na stopu preživljavanja na 112 žena u predmenopauzi sa rakom dojke.

Nalazi pokazuju da žene koje imaju operacije u post – ovulacionom periodu imaju višu stopu preživljavanja od onih koje imaju operaciju u ranoj pred-ovulacionoj fazi. Od žena koje su imale operaciju u drugoj polovini njihovog ciklusa ( nakon ovulacije ) 75 % su preživele narednih deset godina. Nasuprot tome samo 45 % žena koje su imale operaciju na tri dana do perioda ovulacije dana živele su još deset godina.

Kad se preporučuju zračenje, hemoterapija i ostale terapije

Najnovija istraživanja biologije raka nam pokazuju da je rak svakog pojedinca apsolutno unikatan, baš kao otisak palca svake osobe. To znači da ćelije raka imaju jedinstvenu mešavinu abnormalnog genetskog materijala, što se može utvrditi korišćenjem specijalizovanih laboratorijskih testova koji se zovu funkcionalno profilisanje tumora.

Očuvano tkivo ” blok ” koji se čuva na odeljenju patologije u kojoj je vršena biopsija ili vaša operacija može biti poslata u specijalne laboratorije za ovu vrstu testiranja. Pored toga, po prethodnom dogovoru sveže tkivo se može uzeti za vreme operacije i poslati u specijalne laboratorije koje mogu da testiraju ćelije da biste videli koji će hemoterapijski agenti ili kombinacija biti najefikasnija za vašu individualnu biologiju tumora.

Ovo je najsavremeniji napredak u grani onkologije,

i daje doktorima mogućnost da istinski individualizuju mogućnosti lečenja. Nažalost, ovakve mogućnosti ne nudi mnogo ustanova svojim pacijentima. Ipak, želim da znate šta vam je sve na raspolaganju.
Slično tome, nove vrste zračenja i skraćeno vreme zračenja je takođe proučavano u poređenju sa tradicionalnim standardima nege.

Neke ustanove nude novu tehniku zračenja, koja se zove mamotom, u kojoj se mali balon na naduvavanje ubacuje hirurškim putem na zahvaćeno mesto, a malo radioaktivno zrno ubacuje na kratko vreme. To daje više lokalizovanu dozu zračenja.

Neke ustanove takođe nude među operativno zračenja, tokom kojeg se ugroženi deo direktno izlaže zračenju u toku operacije. Trebalo bi da razgovarate o ovim inovacijama sa svojim doktorima i uključite ih kao deo svog procesa odlučivanja. Uvek imajte na umu da možete da odaberete i da koristite neke druge ustanove (ili čak odete u drugu državu ) kako bi iskoristili ovaj napredak u tehnologiji

Drugi uobičajeni lekovi za rak dojke uključuju klasu hormona blokatora nazvanu lekovi za blokadu aromatize. Inhibitori aromataze se preporučuju za žene u post- menopauzi sa pozitivnim estrogen receptorom, i deluje tako što sprečava konverziju androgena u estrogen u telu , čime se smanjuje napredak kancera zbog višeg nivoa estrogena.

Konačno,

postoje lekovi kao što su Herceptin – i Avastin
– koji su pokazali da indukuju apoptozu ( programirana smrt ćelija raka) kod određenih ali ne svih vrste raka dojke.
Na žalost, dok kliničke studije pokazuju da ovi lekovi mogu da uspore rast tumora vreme preživljavanja nije značajno povećano sa njihovom upotrebom, da ne govorimo o kvalitetu života
– I pored ovih nedostataka lekovi su odobreni od strane FDA.
Nakon čitanja mnogi studija i videvši pacijente u mojoj klinici čije lečenje zahteva individualno prilagođen integrativni pristup, smatram da su nova istraživanja i novi lekovi važni, ali prava budućnost je u optimizaciji procesa integracije. Mojim pacijenatima na mojoj klinici omogućen produžetak života mesecima i godinama a ne samo nedeljama – dok im je ujedno obezbeđen i bolji kvalitet života.

Promene u načinu života mogu vas sačuvati od kancera.

Razmatrajući dalje oblast životnog stila i promene ishrane, istraživanje pokazuje da ishrana i način života mogu direktno uticati na ljudsko zdravlje. Sadašnja ljudska ishrana sadrži niz mutagena i karcinogena koji mogu da deluju kroz generacije preko reaktivnih vrsta kiseonika i mogu dovesti do pojave raka i drugih hroničnih bolesti.

Na primer,

potrošnja crvenog mesa je povezana sa rakom debelog creva, dojke, prostate…prženje mesa na visokim temperaturama formira heterociklične amine koji su snažni karcinogeni.

Prvo, izmena načina života može da utiče na oksidativni / antioksidativni status. Ishrana bogata žitaricama, voćem i povrćem sadrži veliku količinu prirodnih antioksidanata koji mogu da igraju važnu ulogu u sprečavanju raka, a ova vrsta ishrane u kombinaciji sa fizičkom aktivnošću je pokazala da smanjuje oksidativni stres.

Fizička aktivnost takođe povećava antioksidantne mehanizme tela.

Drugo, fizička aktivnost i pravilna ishrana mogu izazvati smanjenje slobodnih polnih hormona povećavajući cirkulišuće ove hormona povezane sa globulinom koji vezuju polne hormone i smanjuju njihovu sposobnost da komuniciraju sa ciljnim tkivima.

Treće, vežbe i ishrana mogu smanjiti nivo metaboličkih hormona i faktora rasta koji su povezani sa povećanim rizikom od kancera prostate, dojke, i kolorektalnog raka. Dakle, kada je reč o borbi protiv aktivnog kancera ili prevenciji raka dojke dijeta i vežbe su najbolji način za započinjanje.

Ishrana na biljnoj bazi koja favorizuje biljke bogate vlaknima

pasulji,
kao i omegom – 3 bogate orahe,
semenke ( poput lanenog semena ),
divlji losos
i sardine za razliku od zasićenih životinjskih masti iz mesa i mlečnih proizvoda  je idealna.

Izbegavajte veštački ” hidrogenizovane ” trans masti koje se nalaze u margarinu – i mnogim krekerima, kolačima , pecivima i prženoj hrani – istraživanje ih povezuje sa povećanim rizikom od raka dojke.

Slično tome, omega-6 polinezasićene masnoće koje ćete pronaći u biljnim uljima su takođe povezani sa rizikom od raka dojke, uprkos njihovoj reputaciji zdravih ulja. Umesto toga držite se organskog ribljeg, lanenog, ulja oraha ili maslinovog ulja, koji su se pokazali korisni u smanjenju upala i rizik od raka.

Jedite dosta svežeg povrća i voća što je takođe važno.

Samo budite sigurni da kupujete organsko, kad god je to moguće da se izbegne izlaganje opasnim hemikalijama i pesticidima koji se mogu uskladištiti u vašim masnim ćelijama, uključujući i one u vašem tkivu dojke. I na kraju, izbegavajte šećer i belo brašno – oni pospešuju upale, potiskuju imuni sistem i pospešuju rast kancera. Pravilna hidratacija – šest do osam čaša sveže čiste vode dnevno – je podjednako bitno u borbi protiv bilo koje bolesti.

Međutim ,ne pijte vodu sa česme ili flaširanu vodu.

Dok voda sa česme često sadrži hemikalije koje potpomažu kancer kao hlor ili fluor; što može da bude isto toliko opasno ( ako ne i više ) zbog jedinjenja iz plastične ambalaže koji imitiraju estrogen.

Umesto toga, preporučujem ulaganje u kućni sistem filtracije,
i pijte vodu iz stakla
dok ovi filteri mogu biti skupi njihove prednosti za vaše zdravlje su velike i na kraju dana vrede svaki cent.

Vaš poboljšana ishrana i hidratacija će imati dodatnu korist što vam pomaže da se održi zdrava telesna težina što je još jedan važan način da se smanji rizik od raka dojke.

Višak masti doprinosi hroničnoj upali i povećava proizvodnju estrogena, pa ostajanje u formi kroz redovne vežbe je ključ.

Srećom, možete postići to jednostavno dugim hodanjem i ako možete da šetate napolju utoliko bolje : dodatni podsticaj vitamina D koji ćete dobiti od Sunca je jedan od najvećih pojedinačnih izvora prirodne zaštite od raka.
Redovne šetnje su takođe odlični za oslobađanja od stresa, što je još jedan važan faktor načina života u prevenciji raka. Stres može imati veliki uticaj na vaše fizičko zdravlje.
Brojne naučne studije su istraživale vezu između ovo dvoje a dokazi ukazuju da hronični stres može značajno da suzbije funkciju imunog sistema i doprinose upalama.
Od ključnog je značaja smanjenje stresa na bilo koji način
meditacija,
joga,
tai chi,
vizuelizacija,
muzika,
ili bilo šta drugo što vam pomaže da se opustite.

Dodaci za preživljavanje kod raka dojke

Na osnovu najnovijih naučnih istraživanja mnoge različite hranjive materije su se pokazale obećavajuće u prevenciji i kontroli raka dojke. Kombinacija ovih hranljivih materija u efikasnim količinama omogućuje da se rak napadne sa svih strana odjednom, istovremeno inhibira rak i poboljšava opšte zdravlje. Oni se mogu koristiti u svim fazama i u vezi sa svim uobičajenim protokolima lečenja.

Postoji mnogo dodataka koje možete uvrstiti u svoju terapiju koje ću nabrojati kasnije ali ću istaknuti nekoliko najvažnijih :

Modifikovani Citrus Pektin ( za prevenciju metastaza I povlačenje već postojećih ),
lekovite pečurke ( za jačanje imuniteta ),
po izboru biljne i fito nutrijenti ( za celokupno zdravlje dojke ).
Modifikovani Citrus Pektin ( MCP ), jedinjenje potiče iz kore agruma, apsolutno je neophodno u lečenju raka dojke. Direktno napada rak čime se smanjuje bolest – u isto vreme ima svojstva koja poboljšavaju opšte zdravlje. Ćelije raka se razlikuju od normalnih ćelija na nekoliko važnih načina.

Prvo i najvažnije,

one su izgubile kontrolu nad ” ćelijskim ciklusom ” – prirodnim ciklusom koji kontroliše kada ćelije žive, kada se dele a kada umru.
Rak po definiciji raste van kontrole kad ne postoji neki od mehanizama kontrole ravnoteže. Kao takvo mnoge biljke za uništavanje ćelija raka, hranljive materije i lekovi funkcionišu tako da indukuju apoptozu ( smrt ćelije ).

Jedan tip molekula koji ćelije raka imaju previše jeste Galektin -3. Galektin – 3 molekuli deluju kao ” ruke” i pomažu širenje raka na mnogo načina. Prvo, oni su važni u dosezanju i podsticanju rasta novih krvnih sudova – proces koji se zove angiogeneza.

Ovo omogućava da rak dobije protok krvi i hranljive materije koje su mu potrebne da raste van kontrole. Drugo, galektini dozvoljavaju ćelijama da se odvoje iz primarnog tumora da bi se objedinili ili grupisali u krvotok; ovo omogućava ćelijama raka da se presele na novu lokaciju u telu. Konačno, galektin ” ruka ” može da zgrabiti nove lokacije i završi širenje raka – proces koji se zove metastaza.

Modifikovani Citrus Pektin je prirodna supstanca koja može da se veže za Galektin – 3 molekule i blokira ih – što znači da ćelije raka ne mogu da se šire i rastu.

Još jedan jedinstveni kvalitet pripisan MCP-u je njegova efikasnost kao čistača. Teški metali, u kombinaciji sa obilnim prisustvom toksina iz životne sredine i ksenoestrogena predstavljaju opasnost za telo kroz oštećenja DNK; hormonske modulacije, suzbijanje imuniteta, oksidativnog stresa i upale.

Oni su od posebnog interesa na rak dojke. Svojstva čistača MCP-a su potvrđena u nekoliko kliničkih ispitivanja – pokazuju da kod zdravih pojedinaca, MCP može bezbedno povećati urinarnu ekskreciju toksičnih metala kao što su živa, kadmijum, arsen i olovo .

Ovi rezultati su bili povezani sa značajnim poboljšanjem različitih kliničkih simptoma, što sugeriše o sposobnosti MCP -a u uklanjanju teških metala i toksina iz životne sredine na trajnoj osnovi što može biti od velike koristi za pacijente sa karcinomom.

Dodatni nutrijenti

za trenutno i dugoročne zdravlje dojke Pored MCP i lekovitih gljiva;
kombinacije nekoliko važnih hranljivih materija i bilja takođe može da napravi veliku razliku u vašoj borbi protiv i oporavka od raka.
Naučnici su otkrili da hemikalije pronađene u brokoliju i srodnim kupusima-povrću uključujući i sam kupus,
prokelj,
kelj,
blitvu
i repu imaju moćna antikancerogena svojstva.
Istraživači sa Univerziteta Berkli, u Kaliforniji, pokazali su da indol – 3 – karbinol, primarna komponenta kupusnog povrća zaustavlja rast ćelija raka dojke.
Antioksidantna podrška kroz bioaktivna prirodna jedinjenja kao što su kurkuma i kvercetin je takođe od suštinskog značaja u borbi protiv kancera, posebno gde je zdravlje dojke u pitanju.

Pored specifičnih formula za kancer,

vitamini i minerali i dalje ostaju vaši najbolji saveznici u borbi protiv raka dojke; posebno moćni antioksidansi su vitamini A i C. Istraživanja pokazuju da rade sinergistički i inhibiraju da ćelije raka dojke proliferiraju.

Slični rezultati se vide sa vitaminom E i D3.

Adekvatni nivoi svih ovih vitamina su kritični ako želite da ostanete zdravi; zajedno sa mikroelemenatima cinka, selena i joda– svi su povezani sa nižim stopama raka u napravljenim studijama.
Bilje poput Artemisie,
ruzmarina, žalfije,
koprive
i mleka korena čička
i jedinjenja kao što su resveratrol ili EGCG iz zelenog čaja;
samo su neke od mnoštva biljaka koje se javljaju sa moćnim antikancerogenim karakteristikama.

Pored toga drevna kineska i ajurvedska medicina imaju ogroman doprinos u biljnom lečenju i prevenciji raka. Sve ove integrativne grane se mogu koristiti kao deo šireg programa koji pojačava efikasnost konvencionalnih protokola dok minimiziraju negativne sporedne efekte. Kao moj konačni savet, želim da vas ohrabrim da nikada ne odustanete. Sa opcijama za lečenje koje se stalno povećavaju uvek postoji izbor. A tamo gde su izbori, uvek postoji nada.