kandida upitnik

Upitnik Kandida

Kandida upitnici su još jedan koristan način za procenu simptoma i procenu verovatnoće infekcije kandida. Obično uključuje pitanja koja se odnose na simptome koje trenutno doživljavate, kao i pregled faktora rizika koji su možda doveli do vaših zdravstvenih problema.

KANDIDA UPITNIK pdf

CANDIDA UPITNIK -