salicilati,

Osetljivost na salicilate Komercijalne grickalice

Zanemarljiv Nizak Umeren Visok Veoma visoko
  Običan čips Čips od jabuke (u domaćoj radinosti od prihvatljivih sorti Kokice Žvakaća guma (svi ukusi)
        Kandi sa voćnim ukusom
        Sladoled
        Slatkiši
        Čokolade(sa voćnim ukusom)
        Bomboni sa vočnim ukusom
        Kiseli krastavci( I sve kiselo)