Salicilati-vino

Osetljivost na salicilate – Alkohol

Sadržaj salicilata u određenoj hrani može se razlikovati dramatično od serije do serije. Sadržaj salicilata u hrani može da varira zbog sledećih faktora: sezona, deo testiranih biljaka (spoljašnji listovi, unutrašnji listovi, kora, koža, pulpa, sok), sveže, kuvano / metoda kuvanja. Tehnike prerade, konzervansi, arome i boje mogu uticati na salicilate.

 

Zanemarljiv Nizak Umeren Visok Veoma visok
Džin   Jabukovača  Port Vino  
Viski   Pivo Vino  
Votka   Šeri Rum  
    Rakija