hemijska osetljivost

Višestruka Hemijska Osetljivost

Višestruka hemijska osetljivost nije centralna tema ovog sajta,
ali se ne može ignorisati činjenica da mnogi koji pate od osetljivosti na salicilate  takođe pate od osetljivosti na više hemijskih supstanci. Zbog toga se činilo potrebnim dati opšti pregled o tome.

Više o višestrukoj hemijskoj osetljivosti

Hemijska osetljivost koja nije vezana za hranu javlja se kada osoba koje reaguju, ponekad veoma ozbiljno na razne hemikalije u svojim okruženju.

Reakcija može da usledi na bilo koju hemikaliju sa kojom osoba dolazi u kontakt (ne mora imati kontakt sa kožom).

Takve stvari kao što su
parfemi,
plastike,
tepisi,
boje i sredstava za čišćenje, samo su neki od primera stvari koje mogu izazvati reakciju.

Ljudi koji imaju osetljivost na hranu (kao što je osetljivost na salicilate) će ponekad imati ili razviti osetljivost i na druge hemikalije. Jedan od razloga za to je što se salicilati  mogu koristiti u postupku proizvodnje različitih proizvoda. Ovo može da izazove ozbiljan problem za ljude sa osetljivošću na salicilate.
Najbolje je da se ograniči izloženost salicilatima, mirisima i hemikalijama što je više moguće kako bi se izbegle neželjene reakcije.