glutation

 Informacije na ovom sajtu su informativne prirode i nisu zamena za savete vašeg lekara.

Glutation je uključen u detoksikaciju organizma, tkiva, ćelija. Olakšava izlučivanje i direktno neutrališe mnoge oksidativne toksične materije.

Dr Džil Džejms

Detoksikacija

je proces gde se hemikalije i štetne supstance na bezbedan način uklanjaju iz tela…
Telo Vašeg deteta ima četiri različia načina da ukloni toksine

Telo Vašeg deteta uklanja toksine putem: 1 Digestivnog trakta , 2 Bubrega, 3 Pluća, 4 Kože

Prva tri puta detoksikacije su najdelotvornija. Kada su digestivni trakt (digestive tract), bubrezi i pluća oštećeni ili preopterećeni otrovnim supstancama, koža postaje poslednje sredstvo pokušaja tela da ukloni štetne supstance. Zato brojna deca sa autizmom imaju poremećaje kože. Upale digestivnog trakta i nesposobnost uklanjanja toksina, na kraju čine kožu podložnijom osipima, ekcemu (eczema) i infekcijama. Jetra je zadužena za „bavljenje” otklanjanjem štetnim supstancama. Postoji 7 različitih puteva detoksikacije i svaki od njih zahteva odgovarajuću pomoć nutrijenata kao što su antioksidansi. Ako je digestivni trakt oštećen, nutrijenti su neophodni za poboljšanje detoksikacije. Ako postoji enzim u bilo kojem od 7 puteva koji ne funkcioniše na optimumu, štetne supstance poput teških metala se gomilaju, uz negativan uticaj na razvoj.

Šta je to glutation? 

Kratak odgovor: Glavni detoksikator tela

Dug odgovor: Glutation se stvara tokom metilacije. Dr S. Džil Džejms je pokazala da 90% dece sa   autističnim spektrom, kao i njihovi roditelji, ima otežanu metilaciju.  Više možete pročitati u delo u

B12 i Metilaciji. „Glutation je glavni antioksiands u ćelijama i odgovoran je za detoksikaciju i eliminaciju otrova iz životne sredine. Njegova aktivna forma je smanjena za 80% kod dece sa autizmom”.

~Dr S Džil Džejms, PhD, Dečji Istraživački Institut u Arkanzasu

Dr Džil Džejms (Dr. Jill James)  je dobila subvenciju od NIN (Nacionalnog Zdravstvenog Insituta) zbog njenog istraživanja o spektru autističnih poremećaja. Otežana metilacija i umanjeni nivoi glutationa dovode decu sa ASD u veći rizik od trovanja iz životne sredina, zbog supstanci poput teških metala, pesticida, PCB-a i drugih štetnih hemikalija. “Ovaj šablon je u skladu sa nesposobnošću detoksikacije od otrova, posebno teških metala poput žive ili olova. Razlog je što se glutation u normalnim okolnostima vezuje za teške metale i dozvoljava detoksikaciju tela od njih” – Dr S. Džil Džejms PhD

Istraživanje je pokazalo da deca sa ASD i ADHD imaju otežane putanje detoksikacije. Deca u razvoju mogu neurotipično da uklanjaju otrove iz tela poput teških metala, pesticida i hemikalija i to efikasnije.  Npr., dete u razvoju može koristiti dva molekula glutationa kako bi uklonilo jedan molekul žive. Deca sa autizmom imaju manje glutationa, tako da on brzo nestaje, posebno sa povećanim stepenom ekoloških napada. Blizina otrovnim deponijama je u doslednoj vezi sa povećanim stepenom autizma i otežanog razvoja

Kako biste saznali više o testiranju nivoa glutationa, posetite:

http://www.greatplainslaboratory.com/home/eng/glutathione.asp
 

Informacije i izjave na sajtu, nisu procenjene od strane FDA i nisu namenjene za dijagnostikovanje, lečenje ili prevenciju bilo koje bolesti. Informacije na ovom sajtu su informativne prirode i nisu zamena za savete vašeg lekara.