metalacija

 Informacije na ovom sajtu su informativne prirode i nisu zamena za savete vašeg lekara.

Detoksikacija, metilacija i antioksidanti i dalje igraju značajnu ulogu u biomedicinskom lečenju autizma i drugih hroničnih medicinskih oboljenja. Glavnu ulogu ima glutation, mali peptid, dobijen iz aminokiselina – glutaminske kiseline, glicina i cisteina. Iako je kritičan za održavanje dobrog zdravlja, ne smatra se „esencijalnim proteinom”, pošto ga ljudsko telo može proizvoditi, za razliku od potrebe unosa kroz hranu.

Cistein je najvažniji faktor kako bi telo stvaralo glutation.

Primarni izvori cisteina u ishrani su: brokoli, crvene paprike, jaja, meso živine, ovas, beli luk, crni luk i prokelj. Takođe je dostupan u obliku suplemenata kao što je N-acetil cistein (NAC). Metilacija je proces kretanja metil grupa (atom ugljenika sa 3 atoma vodonika), koja utiče na ekspresiju gena, funkcionisanje enzima i metabolisanje teških metala.

Glutation

1) Glutation

pomaže telu da se odbrani od štete uzrokovane pušenjem cigareta, teškim metalima,alkoholom i drugim toksinima, izloženosti radijaciji i hemoterapiji. Glutation štiti ćelije na nekoliko načina. Neutrališe molekule kiseonika pre nego što naštete ćelijama. Zajedno sa selenom, formira enzim glutation peroksidazu, koji neutrališe vodonik peroksid. Takođe je komponenta jednog drugog antioksidantskog enzima, glutationa-S-transferaze, koji je enzim širokog spektra za detoksikaciju jetre.

2) Glutation

ne štiti samo pojedinačne ćelije, već i tkiva arterija, mozga, srca, ćelije imunosistema, bubrega, očnih sočiva, jetre, pluća i kože od oksidativne štete. Igra ulogu u prevenciji raka, posebno raka jetre, a može delovati protiv starenja.Najviše glutationa se može naći u jetri, gde vrši detoksikaciju brojnih štetnih jedinjenja radi njihovog izlučenja kroz žuč.Deo glutationa se direktno iz jetre izlučuje u krv, gde pomaže održavanju crvenih krvnih zrnaca i zaštiti belih krvnih zrnaca.

3) Glutation

se takođe može naći u plućima i crevima.Neophodan je za metabolizam ugljenih hidrata.Izgleda da glutation može delovati i protiv starenja tako što pomaže razgradnji oksidizovanih masti koje mogu doprineti aterosklerozi. Kako ljudi stare, nivoi glutationa u telu opadaju, ubrzavajući proces starenja.

*Neurotoksičnost Timerosala je povezana sa Padom Nivoa Glutationa:

Zaštita pomoću Prekursora Glutationa * *S.Dž. Džejms, Viliam Sliker III, StepanMelnik, Elizabet Nju, Marta Pogribna i Stefani Džernigan *

1) Odeljenje pedijatrije, Medicinskog Univerziteta Arkanzasa i Istraživački Institut Dečje Bolnice u Arkanzasu, Litl Rok, AR 72202, USA2 Odeljak za Biohemijsku Toksikologiju, Nacionalni Centar za Toksikološka Istraživanja, Džeferson, AR 72079, USA Abstract Timerosal je antiseptik koji sadrži 49,5% etil žive i koji se već godinama koristi kao konzervans u brojnim vakcinama za decu i za grip.

Metil žive iz životne sredine se pokazao kao izuzetno neurotoksičan, posebno za mozak u razvoju.

Pošto živa ima visoku težnju ka grupi tiola (sulfhidril (jednostruka veza SH)), antioksidans sa tiolom, glutation (GSH), omogućava izuzetnu međućelijsku zaštitu od neurotoksičnosti uzrokovane živom.

Uzgajane ćelije neuroblastome su imale niske nivoe GSH uz povećanu osetljivost na otrovnost timerosala, u poređenju sa ćelijama glioblastome, koje su imale više bazalne nivoe međućelijskog GSH. Citotoksičnost uzrokovana timerosalom je povezana sa smanjenjem nivoa međućelijskog GSH u oba niza ćelija.

Predtretman sa 100/?/M glutation etil estera, ili /N/-acetilcisteina (NAC), ali bez metationa, je doveo do značajnog porasta u međućelijskom GSH u oba tipa ćelija. Štaviše, predtretman ćelija sa glutation etil esterom ili NAC je suzbilo citotoksičnost pri izlaganju timerosalu.

Timerosal tek je nedavno uklonjen iz većine vakcina za decu, ali i dalje je prisutan u vakcini za grip, koje primaju trudnice, stari i deca u zemljama u razvoju. Potencijalna zaštita GSH ili NAC od otrovnosti žive garantuje da su buduća istraživanja moguća dodatna terapija osobama koje i dalje primaju vakcine sa timerosalom.

Testiranje na deficijenciju glutationa i drugih korisnih markera

Iako postoje laboratorije koje će davati izveštaje o totalnim nivoima glutationa, ove laboratorije ne prave razliku između aktivnog (redukovanog) i neaktivnog (oksidovanog) oblika. Ukoliko je ukupan nivo glutationa nizak, to ukazuje da postoji manjak glutationa u telu. Ali, normalan totalan nivo glutationa može da vara, pošto može u većoj meri biti oksidovani oblik.

Ukoliko su niski, njihovo povećanje može pomoći telu da proizvede glutation.

Međutim, normalan ili visok nivo cisteina ne osigurava tačne nivoe glutationa u telu. Testiranje nivoa cisteina se može vršiti u isto vreme kad i nivoa sulfata. Niski nivoi sulfata mogu dovesti do gomilanja toksina i upala, ali se mogu popraviti uzimanjem gorke soli za kupanje ili oralnim unosom sulfata.  Povišeni nivoi histamina u netretiranoj krvi, ili broj bazofila kod CBC može biti indikovan pri metilaciji. 

Metilacija/Metil B12/Metilfolat/MTHFR                                                                                      

Ovo je prilično složen hemijski ciklus (ilustrovan ispod). Uprošćeni opis je da telo uzima oblik folne kiseline (tetrahidrofolat), a onda, korišćenjem enzima MTHFR, ona se pretvara u 5 metiltetrahidrofolat (5-MTFR). Onda, 5-MTFR svoju metil grupu (atom ugljenika sa 3 atoma vodonika) daje B12, stvarajući Metil B12.

Metil B12 odbacuje svoju metil grupu kako bi sa homocisteinom formirao metionin.

Metionin je amino kiselina koja može graditi protein, ili odbaciti svoju metil grupu kako bi došlo do metilacije. Metilacija je proces kretanja metil grupa, koja utiče na izraženost gena, funkcionisanje enzima i metabolisanje teških metala. Nakon predavanja metil grupe od strane metionina, homocistein se ponovo formira. Tada, homocistein se može spojiti sa još jednim Metil B12 i ponovo napraviti ciklus, ili pomoću vitamina B6 dobiti cistein, pa glutation.

Dr Džil Džejms  je pokazala da deca sa autizmom imaju niže nivoe metionina, cisteina i glutationa (Am J ClinNutr. 2004 Dec;80(6):1611-7.) u poređenju sa zdravom decom. Takođe je našla da korišćenje Metil B12 (ubrizganog 75mcg/kg svaka 3 dana) i folne kiseline (400 mcg dva puta dnevno) može značajno poboljšati nivoe cisteina i glutationa, ali ne u potpunosti do nivoa kao kod zdrave dece (Am J ClinNutr. 2009 Jan;89(1):425-30). Prema neobjavljenim podacima, Dr Džim Nojbrander (najiskusniji lekar po pitanju korišćenja Metil B12 kod osoba sa autizmom), koristeći svoj detaljan upitinik za pacijente, pokazuje da je kod 90% dece sa ASD bilo kliničkog poboljšanja bar po jednoj stavci, u okviru tri meseca sa ubrizganim Metil B12.

Testiranje MTHFR                                                                                       

Sve laboratorije koje pokriva osiguranje mogu da sprovedu testiranje MTHFR mutacija. Ove mutacije (jedna je C677T, druga A1298C) imaju jednu DNK promenu u genu (na primer, na 677. poziciji se nalazi T na mestu gde bi trebao biti C), što dovodi do proizvodnje abnormalnog MTHFR enzima.

Ovo dovodi do smanjene sposobnosti tela da proizvodi 5-MTHF, uz posledično usporavanje tokom procesa metilacije.

Trenutno, ne postoji nijedna komercijalna laboratorija koja može da meri nivo metilfolata u krvi, tako da ne možemo da odredimo koja količina se prirodnim putem proizvodi u telu, ili kakav je odgovor  na terapiju.

Međutim, može se osetiti da davanjem jednog od dva oblika aktiviranog folata (folinske ili 5-MTHF, sa dozama od 400-1000 mcg, dva puta dnevno, dok neki doktori daju polovinu doze svakog oblika), uz Metil B12, da bi telo moglo da savlada problematičan MTHFR. Kako je MTHFR gen, a svako ima dve kopije (po jednu od svakog roditelja), znajući da je status MTHFR  takođe važan jer pomaže u identifikovanju članova porodice koje su pod rizikom.

Kada osoba ima ili duplu kopiju C677T, ili po kopiju od C677T/A1298C, to može dovesti do povećanja homocisteina tokom vremena, što je posebno riskantno zbog mogućeg srčanog ili moždanog udara (posebno u mladosti).

Autoimuna oboljenja mogu biti učestalija kod osoba sa MTHFR mutacijama.

Kod žena sa abnormalnom MTHFR, postoji rizik od pobačaja, a  postoji i veza sa urođenim nedostatkom kičme kod njihove dece. Provera da li ko u porodici ima ovaj gen, uz tretiranje folnom kiselinom/5-MTHF i Metilom B12 može pomoći umanjenjem brojnih hroničnih bolesti. Veruje se da samo jedna kopija C677T može usporiti MTHFR, ali ne toliko kao 2 abnormalne kopije, kao što je naglašeno. Nije toliko jasna klinička važnost posedovanja 1 ili 2 A1298C mutacije bez C677T.  Za više informacija o MTHFR, posetite sajt Dr Ben Linča www.mthfr.net.

Antitela Cerebralnih Receptora Folata:                                                                                         

Dr. Kvardos, sa Medicinskog Centra Univerziteta u Nju Jorku, je identifikovao prisustvo autoimunih antitela usmerenih protiv cerebralnih receptora folata. Ovi receptori prenose folate u mozak. Prisustvo ovih antitela može dovesti do deficijencije cerebralnih folata, ako se prenos folata oteža ili uspori pomoću antitela.

Kada su ova antitela prisutna, visoke količine aktiviranih folata (1mg/kg ili više) može savladati ovu deficijenciju. Suplementacija glutationom ne može uvek rešiti probleme metilacije i detoksikacije. Ali uz pomoć lekara, u pogledu doze i raznih oblika glutationa, može se pomoći deci. Neki doktori preporučuju glutation u više oblika: oralni (tečni ili kapsule), lokalizovan (losion, krema), nebulizovan (nalik lečenju astme), ili intravenozno.

Obratiti pažnju:

KOD NEKE DECE ORALNI GLUTATION MOŽE POGORŠATI NERAVNOTEŽU GLJIVICA U CREVIMA.

Brojni doktori biomedicine se brinu da se oralni glutation može metabolisati pre ulaska u krvotok. Ukoliko je to tačno, on neće povećati nivoe glutationa u krvi. Obavezno sarađujte sa Vašim lekarom što se tiče ispravnog oblika za Vaše dete, uz korišćenje pouzdanih proizvoda. Važno je naći izvore koji se slažu sa pravilima ishrane (bez glutena, kazeina, boja, aditiva itd.). Nekada, ovi aditivi mogu maskirati blagotvorne efekte suplementacije glutationom.

Uobičajene strategije doziranja glutationa:   

Lekar treba da prepiše ove doze, dok iskusni lekar može koristiti doze različite od onih koje su prepisane ovde.

Reference:  

Intravenozni glutation:

  • počnite sa malim dozama od oko 300mg po dozi.
  • Manja deca dobro podnose doze od 600-800 mg, dok odrasla deca i stariji često uzimaju doze od 1000-1200 mg.
  • To je najčešće za period od 1-2 nedelje. Glutation za inhalaciju: pri koncentraciji od 200 mg/ml, 1 epruveta 1-2 puta dnevno.
  • Transdermalni glutation: 250-500 mg 1-2 puta dnevno.

Dobro se podnosi i apsorbuje i rastvara u emu ulju. Sve dok nema propratnih efekata glutationa, verovatno se ne može predozirati sa njim, a znatno više doze od gore navedenih su u nekim slučajevima bile potrebne.

 Uobičajene strategije doziranja N acetil Cisteina (NAC):                                                     

Oralni/Transdermalni NAC: (za oralnu upotrebu biti pažljv, ili razmotriti izbegavanje kod onih sa hroničnim gljivičnim problemima creva). Skorašnje nasumično ispitivanje na Stanfordu je pokazalo da NAC smanjuje razdražljivost kod dece sa autizmom, sve do 900mg, 3 puta dnevno, oralnim unosom.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22342106.

Niže doze sve više koriste doktori biomedicine. Intravenozni NAC: uobičajeno se kreće sa 10 mg/kg, a ako je sve u redu, može i do 20 mg/kg. Ovako se najčešće daje 1-2 nedelje.

Uobičajene strategije doziranja Metil B12 vitamina     

Metil B12 ima lošu efikasnost ukoliko se uzima oralno, jer izgleda da gubi svoju metil grupu pre nego što se apsorbuje u krvotok (što će kasnije dati običan B12, a ne Metil B12). Iako dolazi do prekomerne stimulacije kod neke dece, ne vidi se nikakav efekat trovanja.

Prekomerna stimulacija se često može poništiti dodavanjem folne kiseline. Potkožne inekcije: Izgleda da je ovo najbolji način davanja Metil B12. Kada se da ova mala inekcija pod uglom, kako bi se se vitamin smestio u masno tkivo između kože i mišića, vitamin se tada polako oslobađa u krvotok, omogućavajući stabilniji dotok tokom dana, između inekcija.

Većina dece prima inekciju na svaka 3 dana.

Ukoliko dođe do prevelike stimulacije deteta prvog dana, može biti korisno ređe davanje inekcija (na svaka 5-7 dana, a nazadovanje može odrediti kada će se primeniti naredna doza). Ako je detetu dobro nakon inekcije, a efekti traju manje od 3 dana, mogu biti protrebne doze na svaka dva dana, pa i svaki dan. Doze od 65-75 mcg/kg su uobičajene. Sprej za nos: Sastavljen je tako da daje 625 mcg ili 1250 mcg Metil B12 po dozi.

Obično, manja doza se daje 1-2 puta dnevno manjoj deci, a veća doza 1-2 dnevno za stariju decu i odrasle.

Lizalica:

Ovo je efikasan način davanja Metil B12, ali samo ako se lizalica liže, a ne i žvaće. Svaka lizalica ima 3600 mcg Metila B12, a dobra količina se unese putem pljuvačke. Ali, deo bi se trebao uneti i kroz usnu sluzokožu. Mlađa deca uzimaju 1 dnevno, a starija/odrasli 2 puta dnevno.

Kako povećati nivo sulfata                                                                                                              

Gorka so za kupanje je najbolji način za povećanje nivoa sulfata u telu.

U što topliju vodu,  (toplota otvara pore i zidove kapilara, omogućavajući bolju apsorpciju), sipati do 2 šolje soli u standardnoj kadi (3 šolje ukoliko je baštenska kada).

Ukoliko je podnošljivo, voda bi trebala ići do vrata, omogućavajući što veću površinu za apsorpciju. Ukoliko se može ležati, manje će se vode utrošiti, a so će biti koncentrisanija. Penušave kupke se mogu koristiti po potrebi, jer pena ostaje na površini vode. Ukoliko postoje mlazevi vode, kao kod đakuzi kada, ne uključujte ih, jer so može delovati na motor.

Ako dete ima sklonosti ka suvoj koži, kao što je ekcem, antiupalna dejstva sulfata mogu pomoći lečenju ekcema. Ali, hipoalergijske kreme visokog kvaliteta za hidrataciju trebale bi da se koriste odmah nakon kupanja. Tako bi se sprečilo sušenje kože, usled soli, što je primećeno u prvih nekoliko nedelja tretmana.

Zbog opuštajućeg dejstva magnezijuma, gorke soli za kupanje često pomažu bolji san, ukoliko se koriste pre spavanja. Za pacijente koji ne mogu, ili nemaju vremena za kupanje u gorkoj soli, postoje kreme sa magnezijum sulfatom. Roditelji obično prijavljuju i da su još bolja dejstva ako se so rastvori u malo tople vode i utrlja na kožu.

Informacije i izjave na sajtu, nisu procenjene od strane FDA i nisu namenjene za dijagnostikovanje, lečenje ili prevenciju bilo koje bolesti. Informacije na ovom sajtu su informativne prirode i nisu zamena za savete vašeg lekara.