anksioznosti

Poremećaj socijalne anksioznosti je više nego samo stidljivost;

to je ogroman strah od sramote i poniženja u društvenim situacijama. Život osoba sa ovim stanjem je često ispunjen usamljenošću i izolacijom. Za neke, simptomi uzrokuju poremećaje u svakodnevnom životu, utiču na društvene i romantične odnose, radna mesta i obrazovanje.

Mnogi bolesnici osećaju se bespomoćnim i nemoćnim – njihova anksioznost je  prisutna svakodnevno.

Kod socijalno anksioznog poremećaja, najčešća se daju lekovi na recept, kao što su benzodiazepini, beta blokatori i antidepresivi. Dok ovi lekovi ponekad imaju svoje mesto, njihovi neželjeni efekti su dobro dokumentovani. S druge strane postoji sigurnije, bolje tolerisano rešenje

Probiotici iz fermentisane hrane

Itraživanja na čelu sa Univerzitetom u Maryland School of Social Work i William & Mary pronašli su vezu između poremećaja socijalne anksioznosti i digestivnog zdravlja, izazivajući konvencionalnu mudrost. U studiji objavljenoj u časopisu Psychiatric Research, istraživači su otkrili da mladi ljudi koji jedu fermentisanu hranu imaju manje simptoma socijalne anksioznosti. Najveći pozitivan uticaj fermentisane hrane pronašli su kod mladih odraslih sa povišenim rizikom od poremećaja socijalne anksioznosti.

Kako fermentisana hrana smanjuje društvenu anksioznost

Iistraživanje sa životinjama, je pokazalo da probiotici čine životinje manje depresivnim i uznemirenim. Za istraživače William & Mary bilo je jasno – da probiotici imaju značajn uticaj na osobe sa socijalnom anksioznošću.

U istraživanju, ispitano je 700 učenika o frekvencijama vežbanja, socijalnoj anksioznosti i fobijama, kao i o svakoj fermentisanoj hrani koju redovno jedu. Posebno su zabeleženi jogurt, kefir, fermentisano sojino mlijeko, miso supa, tamna čokolada, kiselo povrće, tempeh i kimči. Rezultati su pokazali da su studenti koji su konzumirali fermentisanu hranu smanjili socijalnu anksioznost. Veća fizička aktivnost je bila takođe povezana sa smanjenom socijalnom anksioznošću.

Istraživači se slažu da je neophodno dalje istraživanje, rezultati ukazuju na to da svakodnevno konzumiranje fermentisanih namirnica i pića koja sadrže probiotike mogu smanjiti socijalnu anksioznost, služeći kao nisko rizična intervencija za ovaj razarajući poremećaj.

Pa, kako to da su naša creva povezana sa našim mozgom?

Istraživači sa Univerziteta College Cork u Irskoj otkrili su da mikrobiota utiče na komunikaciju između creva i mozga, a zatim i na ponašanje. U svojim životinjskim modelima otkrili su da je depresija povezana sa međusobnim delovanjem mozga i zdravlja creva.I ukazuju da su potrebne dalje studije kako bi se utvrdila efikasnost uticaja na mikrobiotu creva kod ljudi sa depresijom, anksioznošću i uslovima koji se pojavljuju kao IBS.

Prethodno ispitivanje koje su sproveli istraživači iz više disciplina na Univerzitetu u Torontu

otkrili su da osobe sa sindromom hroničnog umora, koje takođe imaju emocionalne poremećaje, uključujući anksioznost, imaju koristi od probiotika. Ova dvostruko slepa, placebo kontrolisana studija dala je bolesnicima sa hroničnim umorom 24 biliona probiotske kulture Lactobacillus casei, i placebo dnevno dva meseca. Proučavani su uzorci stolica.  Kod onih koji su uzimali probiotike postojala je veća koncentracija zdravih bakterija i značajno smanjenje anksioznosti.

Enterični nervni sistem je smešten u našim crevima i često se pominje kao naš drugi mozak.

Znate osećaj kada ste nervozni i kao da imate leptire u stomaku?

Da li je moguće da su ti leptiri posledica lošeg zdravlja creva?

Emeran Mayer, profesor fiziologije, psihijatrije i biologije u medicinskoj školi David Geffen-a u državi UCLA, kaže: “Veliki deo naših emocija verovatno je uslovljen nervima u našim creva”.

VNS terapija koja se koristi za lečenje depresije, epilepsije i anksioznosti – i može imitira prirodne signale od mozga do creva (leptiri i drugi odgovori), prema Gershonu. U VNS protokolu, implantiran je uređaj poput pejsmejkera ​​koji obezbeđuje redovnu električnu energiju koja stimuliše vagusni nerv, smanjujući anksioznost i depresiju i sprečavaju epileptične napade.

Postoji još mnogo toga što se još uvek ne zna o vezi mozak-creva a značaj  neurogastroenterologije raste. Ovo multidisciplinarno polje se fokusira na proučavanje mozga, creva, kako međusobno utiču, GI pokretljivost i GI poremećaje. Studija podržava konzumiranje hrane bogate probiotikom za IBS, sindromom hroničnog umora, bolove u zglobovima, disbalansu štitne žlezde, gubitku težine, kao i kod poremećaja socijalne anksioznosti i depresije. 

Finalni  Zaključci

Socijalno anksiozni poremećaj pogađa 10 miliona odraslih u SAD, Trećina ljudi pati od ovog poremećaja 10 ili više godina pre nego što zatraži pomoć. Svakodnevno konzumiranje fermentisane hrane bogate probioticima mogu pomoći u smanjenju anksioznosti kod onih koji boluju od poremećaja socijalne anksioznosti.