Put ka oporavku od autizma počinje sa ishranom.

To znači da je izbor hrane koja će se ukloniti iz ishrane ili dodati, prvi korak ka poboljšanju zdravlja i dobrobiti dece sa autizmom. Neke supstance iz hrane (posebno gluten i kazein) dovode do problema kod dece sa autizmom i trebaju se izbegavati – a druga hrana bogata lekovitim sastojcima; koja može pomoći, treba se dodati dečjoj ishrani.

Neophodno je obratiti pažnju ovim faktorima kako bi se uravnotežila biohemija; podstaklo sistematsko lečenje i ublažili simptomi autizma. Prostije rečeno, to su osnovna načela ishrane za autistične osobe. Pobedite sada autizam otkrijete priliku da pomognete oporavak vašeg deteta kroz ishranu i da pokažete da i naizbirljivija deca mogu imati značajna poboljšanja.

Uvođenjem ishrane za autistične i suplementaciju u plan lečenja vašeg pedijatra, vaše dete ima šansu za boljim snom i boljim kognitivnim osobinama; manje bola i osipa, boljim varenjem i boljim ponašanjem.  Intervencija počinje sa ishranom i to je jedna od oblasti nauke koje najviše obećavaju i kojima imate pristup da pomognete detetu.

Hrana sa visokom koncentracijom hranljivih materija pomaže telu i popravlja GI trakt.

Zdrav GI trakt omogućava zdravu sredinu za dobre bakterije, odgovarajuće funkcionisanje enzima i osobinu varenja i absorbovanja nutrijenata. Ishrana je snažan alat i predstavlja značajnu priliku za poboljšanje i oporavak od autizma. Neki roditelji oklevaju sa takvim dijetama jer nisu sigurni kako će i da li će delovati.

Kroz istoriju, kao poremećaj celog tela, autizam se smatrao „misterioznim” poremećajem mozga, odnosno, počinje i završava se u mozgu. Kroz širok spektar uobičajenih fizičkih simptoma i uspešan rad Instituta za Istraživanje Autizma; pojavila se bliža perspektiva „poremećaja celog tela” o autizmu (biohemija u telu utiče na mozak) .

Marta Herbert, M.D, Ph.D., jedna od prvih koja je tako objasnila autizam; gde govori o mozgu kao „posledično” od telesnih funkcija.

Uobičajeni fizički simptomi dece sa autizmom su dijareja, zatvor; nadimanje sa bolom u GI traktu, česte infekcije, problemi sa spavanjem i upale/bolovi. Shvatanje postojanja fizičkih simptoma, pored bihevioralnih, razjašnjava da autizam nije samo moždani poremećaj. Kada na pravilan način identifikujemo autizam kao poremećaj celog tela, možemo shvatiti kako ono što se dešava unutar tela i ćelija, utiče na mozak – kako hrana koju dajemo detetu utiče na telo i njegovu biohemiju.

Kod dosta dece sa autizmom, deficijencije hranljivih materija, biohemijske neravnoteže i problemi sa varenjem mogu igrati značajnu ulogu u ovim fizičkim oboljenjima. Menjanje izbora hrane utiče na ove procese i poboljšava simptome – kako fizičke tako i bihevioralne.

Zašto je hrana važna

Zdrava ishrana je osnova za dobro zdravlje, a dobro varenje je od suštinske važnosti. Kod brojne dece, fiziološki i bihevioralni simptomi autizma mogu imati osnove, ili mogu biti pogoršani otežanim varenjem ili lošim zdravljem GI trakta. Jedna istraživačka studija je zaključila da „poremećaji GI trakta koji nisu prepoznati… mogu doprineti problemima u ponašanju kod neverbalnih autističnih pacijenata.

“Hrana ima dodir i trenutni uticaj na stomak.

Loše varenje može dovesti do poremećaja propustljivosti creva, loše apsorpcije nutrijenata, upalnih reakcija na hranu koja nije razložena, opterećujući detoksikacioni sistem. Nutrijenti su od suštinske važnosti za sve biohemijske i funkcije mozga. Adekvatni nutritivni status zahteva unos hrane bogate nutrijentima i odgovarajuće varenje radi razlaganja i apsorpcije ove hrane. Loše varenje često ima osnov u faktorima same sredine (kao i genetska podložnost), manjku dobrih bakterija, upalama i reakciji imunog sistema na neku hranu, dok su studije ukazale na propustljivost creva, nizak nivo dobre flore, upalu i imunu reakciju na hranu kod dece sa autizmom.

Pored toga, reakcija na neku hranu, poput glutena i kazeina može stvoriti opijat ili upalnu reakciju koja može uticati na mozak. Sa obzirom na šemu Poremećaja Celog Tela, možete videti složen set faktora koji utiču na autizam sa jedne strane: toksini, uticaj sredine, zdravlje probavnog sistema i upalu. Druga strana pokazuje direktne efekte koje ovi faktori mogu imati na mozak. Creva su značajna komponenta onome što se dešava u mozgu.

Nadam se za autizam kroz ishranu

Creva su suštinska komponenta za razumevanje i apostrofiranje autizma. Creva razlažu hranu kako bismo dobili nutrijente važne za održavanje biohemije i omogućavanje normalnog rada mozga. Najveći deo imunog sistema je u crevima – u sistemu često van ravnoteže kod autizma, onesposobljavajući borbu protiv virusa, gljivica i drugih patogena i dopuštajući preteran upalni i alergijski odziv. Otrovi u crevima su često poreklom od loših bakterija i gljivica i mogu odavati toksine koji utiču na mozak. Nesvarena hrana može pojačati upalne i imune reakcije, koje deluju na mozak.

Devedeset posto moždane hemikalije serotonina se nalazi u crevima.

Shvatajući da su stomak i mozak povezani, objašnjava  ZAŠTO se autizam i zdravlje poboljšavaju putem ishrane koja pomaže varenje i zdravlje GI trakta. Prema Hipokratu, „sve bolesti potiču iz creva” i to je zasigurno dokazano sa autizmom. Kao što vidite, varenje i zdravlje creva utiče na mozak i fizičke simptome autizma prema šemi Poremećaja Celog Tela.

U stvari, creva naziva i „drugi mozak”

Majkl Gerson, koji je proveo brojne godine proučavajuću vezu creva i mozga. Derik MekFab je ustanovio ovu vezu creva i mozga kod autizma u skorijim studijama o propionskoj kiselini. Evo još nekoliko detalja o neuravnoteženom varenju i biohemiji koji utiču na mozak i simptome autizma:

– Kada dođe do prerastanja gljivica u GI traktu, otrovi ulaze u krvotok; krećući se ka mozgu, gde mogu uzrokovati simptome; od dezorjentisanosti, preko zamućenog razmišljanja i pijanog ponašanja.

– Kada biohemija metilacije ne radi kako treba, neurotransmiteri se ne mogi metilisati (funkcionisati) kao što bi trebali, povećavajući šansu za napetost, depresiju, hiperaktivni poremećaju i probleme sa spavanjem.

– Upale u crevima i mozgu mogu biti uzrokovane toksinima, osetljivosti na hrani, lošim bakterijama ili gljivicama u stomaku. Ovo može uzrokovati bol koji utiče na ponašanje – samodestruktivno ponašanje; naginjanje preko nameštaja, izbijanje očiju i mahanje glavom mogu biti znaci bola.

– Kada je detoksikacija loša, što je i slučaj kod autizma, otrovi iz hrane i sredine se mogu nagomilati i delovati kao droga na mozak (uzrokujući iritantnost, agresiju, moždanu/ćelijsku štetu), kao i sa salicilatima, veštačkim sastojcima, MSG, živom i aluminijumom.

-Kada je varenje oslabljeno i dođe do propustljivosti creva, nutrijenti se ne mogu lepo apsorbovati. Ovo dovodi do deficijencije nutrijenata, koja može uticati na sve ćelijske funkcije, uključujući i loš rad mozga.

– Opijati se mogu stvoriti iz neadekvatnog razlaganja glutena, kazeina i soje, dovodeći do simptoma prevelike doze opijata – zamućeno razmišljanje, neosetljivost na bol, zavisnost od opijata, apstinentsku krizu, razdražljivost. Uklanjanje štetne hrane koja doprinosi upali i pokreće imunu reakciju, stvara opijate i povećava toksičnost je suštinska; kao i uvođenje hrane koja pomaže zdrav metabolizam, omogućavajući zahtevane nutrijente.

KAKO ISSON MOŽE POMOCITI AUTISM

Pomažući varenje i biohemiju kroz ishranu, mogu se poboljšati simptomi autizma. Evo nekoliko primera kako dobra hrana i nutrijenti mogu poboljšati zdravlje creva, biohemiju celog tela i pozitivno delovati na uslove i simptome autizma.

Nedostatak (nedostatak ishrane)

Deficijencije nutrijenata su uobičajene među decom sa autizmom: Loš kvalitet i ograničenost ishrane samo pogoršavaju ovaj problem. Pored toga, suplementacija se dobro pokazala, a ishrana bogata hranljivim materijama ih može dovesti na normalan nivo. Određeni nutrijenti su obavezni u složenim biohemijskim procesima, a nutrijenti se mogu jedino svariti i apsorbovati putem hrane i suplementacije kada GI trakt dobro funkcioniše.

Pored uzimanja hrane, važno je i varirati.

– Povećan kvalitet i agilnost hrane
– Ulazak u picky povrće
– Unos biljnih sokova i domaće bašne supe
– Dodatak suplementacije za propustljiva creva i upale creva

Poboljšano varenje, umanjene upale i zalečenje creva su važni koraci u opštem zdravlju i lečenju. Obično prijavljena poboljšanja uključuju: smanjenje dijajreje  i zatvora, poboljšano ponašanje, razgovor i manji osip na koži.

– Ukloniti hranu koja uzrokuje upale, poput glutena, kazeina i soje
– Unositi hranu koja je antiupalna i leči creva, poput antioksidanata i hrane bogate probioticima
– Dodaj hranu koja pomaže dobre bakterije (probiotici) kao što su biljni jogurt i svježi kiseli kupus
– Hrana za hranu koja pomaže uzgajati dobre bakterije

Gljivične gljivice

Gljivice su štetni organizmi koji utiču na nivo energije, čisto razmišljanje, zdravlje creva. Prerastanje gljivica je često pokrenuto teškim antibioticima – uobičajeno kod dece sa autizmom, podložnom lošim bakterijama.

Prerastanje gljivica stvara upale u crevima, slabeći im  rad.

– Ukloni šećere
– Ukloniti hranu sa kvascem
– Smanjiti unos prerađenog skroba, ili ih u potpunosti ukloniti
– Unošenje hrane bogate probiotikom

Toksičnost i loša detoksifikacija

Kada sistem detoksikacije kod dece ne radi dobro, ili je preopterećen već postojećim toksinima, izbegavanje dodatnih toksina u hrani je izuzetno važno. Hemikalije u hrani mogu preći iz krvi u mozak, dovodeći do hiperaktivnosti, agresije, razdražljivosti i samodestruktivnog ponašanja.

– Izbegavajte aditive
– Izbegavati otrove u hrani i njenom spremanju
– Jedite organsku hranu
– Unesite hranu koja pomaže zdravlju jetre

Loša Metilacija i Biohemija Sumporacije

Metilacija, transsumporacija i sulfacija su jedan set biohemijskih putanja koje ne funkcionišu najbolje kod dece sa autizmom. Ove putanje mogu biti pomognute izbegavanjem nekih supstanci obrađenih tokom tih procesa, obezbeđujući potrebne nutrijente. Kod onih sa oslabljenom metilacijom i sulfacijom:

– Ukloniti fenolnu hranu – veštačke sastojke, hranu zasićenu prirodnim salicilatima, aminima i glutamatima
– Poboljšajte metilaciju i sulfat kroz dodatak

Ishrana je moćnoo sredstvo a dostupna je svima. Sa ishranom, roditelji imaju kontrolu nad izborima i mogu imati momentalne dobre efekte na zdravlje dece.

START – IZBOR ISHANA

Najuspešniji roditelji (i deca) u su oni koji preduzimaju korake pri uvođenju ishrane, veruju u lečenje, da je oporavak moguć i da kroz adekvatan izbor  hrane mogu napraviti promene. Dok moderna medicina sprovodi nekoliko opcija, roditelji prate Hipokratove tradicionalne savete, dozvoljavajući hrani da bude lek.

Primećuju se merljive pozitivne promene kod dece čiji se roditelji trude sa pravilnim i stalnim primenjivanjem ishrane. Pažljivo vodite računa o ishrani, napretku lečenja i pažljivio beležite poboljšanje spavanja, ponašanja, kognitivnih sposobnosti, govora, kontakta očima, agresije, problema sa probavom, osipom, bolom i slično.

Postoji više „ishrana za autizam“ i izbor kako da se intervencija ishranom počne može biti težak.

Pre deset godina, izbor je bio lak  – kreni sa ishranom! Tada je „kreni sa ishranom“ značilo ishranu bez glutena i kazeina (GFCF).  Еliminacija glutena (protein u žitaricama) i kazeina (protein u mlečnim proizvodima) je bio centralni deo dijete za autizam tokom niza godina i ove intervencije su se pokazale izuzetno dobrim. Otada, napredak u biomedicinskom istraživanju ishrane i a podaci sa majkama u centru dali su šire dijetne strategije za autizam.

Sada se treba odlučiti koju dijetu primeniti.

Kako može biti toliko različitih mišljenja? Zato što je svako dete različito, dijeta koja pomaže jednom detetu ne mora biti najbolja za neko drugo. Svako dete ima jedinstvenu biohemiju, imuni sistem, gene, opasnosti iz okoline i omiljena jela. Iako svaka dijeta ima svoje prednosti, neke zahtevaju naprednije komponente za iskusnije praktičare, a nisu uvek obavezne za početak.

U ovom članku, objasniću tri najbolje dijete za autizam – uključujući principe dijete koji najbrže pomažu, kao i obilje literature i pomoć društva u uspešnoj primeni. Pored ovih dijeta, razmotrićemo najčešće alergije na hranu i supstance, čije poznavanje pomaže sa dijetom.

Najpopularnija autistična deca su:

– A ljeto bez glutena i kazeina (GFCF)
– Dijeta sa Određenim Ugljenim Hidratima (SCD)
– Ekološki talasni dijalekt
– Pored toga, razmotrićemo i neke druge supstance (i njihovu ispravnu ishranu):
– Fenoli i salicilati
– Glutamati
– Oksalati
– Ishrana bez glutena i kazein I soje (GFCFSF)

Da li vaše dete traži mleko?
Jede samo hranu sa žitaricama i mlečne proizvode?
Da li vaše dete izgleda izgubljeno i potrešeno nakon unosa glutena ili kazeina?
Da li tražite neku dijetu po prvi put?

Kada se roditelji odluče na dijetu, obično kreću sa GFCF.

Postoji dosta dobrih knjiga o ovoj dijeti, a prehrambene trgovine sve više izlaze u susret ovoj dijeti. Ova dijeta podrazumeva uklanjanje sve hrane sa glutenom i/ili kazeinom. Gluten je protein koji se nalazi u pšenici, raži, ječmu, spelti, kamutu i komercijalnim žitaricama, a kazein je protein koji se nalazi u mlečnim proizvodima.
Uneseni od strane dece sa osetljivim probavnim traktom, kao većina dece sa autizmom, ovi proteini izazivaju upalu creva, bol i probavne probleme.

Ako se protein ne razloži kako treba tokom varenja, može stvoriti opioide (jedinjenja nalik morfijumu ili opijatima).

Naučnici veruju da opioidi u glutenu i kazeinu truju decu sa autizmom zbog činjenice da ta deca imaju abnormalan, propustljiv GI trakt.
Osobine glutena i kazeina mogu dovesti do probavnih problema, poput dijareje, zatvora, gasova, nadutosti, kao i zamućenog razmišljanja i neosetljivosti kod mnoge dece sa autizmom. Studije i hiljade roditeljskih izveštaja ukazuju na fizičke simptome i autistična ponašanja smanjena pri GFCF dijeti.

Prema anketi roditelja, koju je sproveo Institut za Istraživanje Autizma, GFCF dijeta je imala dejstva kod 65% dece sa ASD, iako je osetljivost na ovu hranu možda i imala reakcije na ovu hranu. Samim tim, inače preporučujem probni period sa ovom dijetom – često se dijeta počinje sa uklanjanjem jedne, pa druge hrane.

Većina hrane sa ovim proteinima su lake za identifikaciju.

Tokom GFCF dijete, morate izbegavati hlebove, keks, pastu ili prehrambene proizvode sa žitaricama sa glutenom, kao i mlečne proizvode, poput mleka, sira, maslaca, jogurta i pavlake. Neki izvori mogu na skriven način uneti ove proteine, kao što su:

– Soja (osim sjemena bez glutena)
– Krompir čips i pomfrit (često se posipaju glutenom tokom obrade, nije naglašeno na etiketi. Osigurajte se da su bez glutena proveravajući sa kompanijom i listom sastojaka
– Slad (dobijen iz ječma)

Pri počinjanju GFCF dijete, pazite da ne unosite GFCF brzu hranu, kao što su kolačići, slatkiši i čips.

Iako ne sadrže gluten i kazein, šećer može pomoći gljivicama, neravnoteži šećera u krvi može poremetiti energiju. Zapamtite, dijeta je više nego uklanjanje štetne hrane – pažnja se mora posvetiti obezbeđenju zdravog i hranljivog unosa hrane. GDCF je najbolja dijeta za početak nutricione intervencije za autizam.

Dijeta sa Određenim Ugljenim Hidratima (SCD)

Da li vaše dete ima hroničnu dijareju?, ima li upalu creva iako je možda dobijaloiI steroide? Da li GFCF dijeta nije imala efekta? Ima li probleme sa varenjem žitarica? Ima li disbiozu (patogene gljivice ili bakterije)? SCD dijeta uključuje izbacivanje svih složenih šećera: sve osim meda i voćnog šećera, izbacuje se i javorov sirup, šećer iz trske, nektar agave, sirup smeđeg pirinča i drugi.

SCD takođe izbacuje skrob i sve žitarice, pa i krompire i indijski krompir.

Dijeta dozvoljava meso, ribu, jaja, orahe i semenke, neke vrste pasulja, povrće bez skroba i voće. Ovo nije dijeta sa niskim unosom ugljenih hidrata; već dijeta sa određenim ugljenim hidratima, koja se odnosi na povrće bez skroba; voće, med i neke vrste pasulja za ugljene hidrate, izbegavajući druge šećere i skrob.

SCD je druga najčešća dijeta kod autizma i 66% roditelja kaže da je pomogla njihovoj deci.

Takođe je od pomoći kod onih sa upalnim problemima i hroničnim dijarejama, takođe pomaže i pri opstipaciji (zatvoru). SCD teži smanjenju upala creva, tako što izgladnjuje loše organizme u crevima i izbegavanjem hrane koja zahteva enzime za varenje ugljenih hidrata, koji su često u manjku. Pošto deca sa autizmom imaju sisteme koje patogene bakterije poput klostridije redovno napadaju, često zahtevaju posebnu ishranu. Eliminacijom problematične hrane, loši organizmi ne mogu nastaviti sa hranjenjem, odumirući.

Zato što je restriktivnija od GFCF, roditelji ređe počinju sa SCD.

Međutim, ukoliko postoje dosta upaljena creva neki će preći direktno na SCD. Nema razloga zašto se ne bi počelo sa SCD, to je odlična dijeta za autizam. Stvar je u tome, što je većini roditelja ovo nešto novo i sami razmatraju; počinjući sa manje restriktivnom GFCF dijetom, a ukoliko je potrebno, ide se dalje. SCD se često primenjuje tamo gde GFCF nema dovoljno efekta i digestivni problemi i dalje postoje; ili ako je potreban nastavak zbog dodatnih povoljnosti.

Varijacija SCD je GAPS (Sindrom propustljivih creva i Psihologije) dijeta, koju je stvorila Nataša Kembel Mekbrajd M.D., Uključuje osnovu SCD, uz dodatnu hranu koja leči, kao što je fermentisana hrana i domaće supe/čorbe/kaše. Iako SCD dijeta nije obavezno bez kazeina, preporučujem da iz SCD izbacite kazein dok se ne utvrdi da ne predstavlja problem.

Ekološka talasna dijeta (BED)

Ima li vaše dete upornu kandidu? Ima li štetne bakterije u crevima? Stolica ili gasovi vašeg deteta imaju li loš miris? Da li se dete nekad ponaša koa da je pijano, pogubljeno, ili ima abnormalan smeh?

Da li su njegovi delovi tela, kao što su laktovi, kolena ili prepona, prekriveni gljivicama?

Dijeta protiv kandide, koja se koncentriše na čišćenju od gljivica i dizbioze (neravnoteže loših organizama u crevima spaja odgovarajuću ishranu sa uravnoteženjem kiselo/bazne hrane sa hranom koja stvara nizak nivo kiselosti; niskim unosom šećera i skroba, lako varljivom hranom, fermentisanom hranom i drugim stabilnim preporukama kako bi se prerastanje kandide prekinulo i poboljšalo zdravlje creva.

Ova ishrana koristi brojnu fermentisanu hranu poput sirovog kiselog kupusa i drugog fermentisanog povrća, kefire i jogurte na biljnoj osnovi. Dalje, dozvoljava nekoliko vrsta žitarica, poput kinoe, prosa, heljde i amaranta (kada se dobro prokuva) – ali ipak ograničava skrob i žitarice više nego GFCF dijeta. Pored toga što je bez glutena, BED dijeta je i bez pirinča, kukuruza i soje. Hrana poput pirinčanog hleba, bezglutenskih pereca i pirinčana pasta nisu dozvoljeni.

Dozvoljava kazein, ali može biti i bez njega. Uvek preporučujem da bude bez kazeina (ili na bilo kojoj drugoj dijeti lečenja) dok se ne uverite da kazein nije problem. Ako vaše dete ima kandidu, ova dijeta može biti prava stvar za vas. Iako zahteva da se jede povrće, kao kombinacija dozvoljava se meso sa povrćem i skrob sa povrćem, ali ne i meso i skrob zajedno. Ova ishrana može biti izazov ako je dete izbirljivo i nema varirajuću dijetu. Poput SCD, ova dijeta je značajna za smanjenje disbioze i i povratka ravnoteže dobre flore u crevima.

Međutim, ove dve dijete dolaze u konflikt sa obzirom na različite principe.

SCD uklanja neke šećere i sav skrob, dok BED uklanja sve šećere i neki skrob. Iako se izabere različita dijeta, veći deo BED principa se može primeniti; kao što je unos fermentisane hrane, potopljenih zrnevlja; unos povrća bez skroba, punih minerala koji alkalizuju telo. Fermentisana hrana je posebno čudotvorna za dopremanje dobrih bakterija koje smanjuju patogene bakterije; kao klostridija, i za digestivni trakt i imuni sistem.

Problematic Food Ingredients –

Prateći dijetu za autistične osobe, važno je pratiti unos nekih supstanci iz hrane. Uobičajene problematične supstance iz hrane su:

– Fenoli i salicilati (isključeni u Fajngold Diet i Failsafe Dijete)
– Amini i glutamati (takođe isključeni u Failsafe dijeti, pored fenola i salicilata)
– Oksalati (smanjeni na nisko-oksalatnu ishranu)

Fenoli i salicilati .

Fenol je organsko jedinjenje sa aromatičnim/benzenovim prstenom, nalazi se u salicilatima i proizvodi se za veštačke aditive. Fenosli se mogu dobiti iz derivata petroleja za prehrambene aditive poput veštačkih boja, ukusa i konzervansa.

Veštačke boje i konzervansi mogu uzrokovati hiperaktivnost kod dece, prema skorijim studijama.

Salicilati su vrsta fenola koji se ponašaju kao prirodni pesticidi u biljkama koje nisu štetne po ljude; jer imamo enzim (fenolsulfotransferaze, odnosno PST) koji ih razlaže. Neka hrana, bogata salicilatima obuhata; crno grožđe, jabuke, bobice, bademe i med. Prema studiji Rozmeri Voring Ph.D, deca sa autizmom imaju manjak enzima PST i elemenata koji razlažu fenole i amine u hrani. Kada deca unesu salicilate, dobijaju širok spektar simptoma; uključujući hiperaktivnost, zamor, dijareju, druge negativne simptome u stomaku, probleme sa spavanjem, agresiju i razdražljivost.

Fajngold dijeta je najosnovnija dijeta koja ograničava salicilate i fenole.

Sprečava unos veštačkih sastojaka, poput: veštačkih boja, ukusa, konzervanasa BHA, BHT, TBHQ i aspartama, kao i drugih veštačkih zaslađivača. Ograničava unos najreaktivnijih salicilata: (delimična lista) bademi, jabuke, kajsije, bobice, krastavci, kari i većinu začina, sveže i suvo grožđe, pomorandže, med, breskve, paprike i paradajz. Želja za ovom hranom je posebno dobar znak ove osetljivosti.

Prijateljstvo u Gluthamu .

Amini su supstance nalik fenolu, mogu uticati na decu slično salicilatima. Amini su derivati amonijaka i eksogene forme (potiču van tela) nađene u nekim namirnicama. Biogeni amini u hranama se mogu proizvesti razlaganjem aminokiselina; odnosno, dobro skuvana lako svarljiva hrana može sadržati visoke sastojke amina, kao što je sporo kuvano meso; čorbe/supe i fermentisana hrana.

Ovo može biti izazov, jer iako je nekim osobama lako svarljiva hrana dobra u dijeti; drugima nije zbog osetljivosti ne nemogućnost da ih detoksikuju, što dovodi do reakcija. Reakcije mogu biti iz širokog spektra osetljivosti na salicilate..agresija, depresija, migrena, razna dejstva na mentalnu funkciju. Amini se pojavljuju u bananama, čokoladi; crvenom vinu, pivu, kiselom kupusu, soja sosu, starom siru i mesu, supama sa kostima i sporo kuvanom mesu.

Glutamati su najšire rasprostranjeni ekscitativni neurotransmiteri u mozgu, uključeni u učenje i pamćenje.

Dok je ovaj neurotransmiter važan, previše glutamata; posebno iz aditiva može biti neurotoksično (uništavanje moždanih ćelija); stvarajući hiperaktivnost, sprečavajući prirodne mehanizme smirenja, stvarajući kratak dah, glavobolje, napetost i druge probleme; a može imati i glavnu ulogu u  imunoekscitotoksičnosti u autizmu. Glutamati se mogu dobiti iz hrane – prirodna pojava u hrani (parmezan sir; soja sos, grašak, kukuruz, paradajz) kao i monosodiju glutamat (MSG) i drugi derivati sa MSG kao što su autolizovan kvasac i hidrolizovan protein iz povrća.

Izuzetno osetljivi ljudi imaju probleme sa prirodnim glutamatom u hrani.

MSG i sastojci sa MSG se često koriste u obrađenoj hrani koja bi trebala da ima ukus mesa ili sira; kao što su sosevi, supe, čorbe, vegetarijanska hrana sa ukusom mesa i čips. Hrana bogata prirodnim glutamatima uključuje parmezan sir, soja sos, prirodna koštana supa (znatno manje od bujona i veštački zaslađenih supa); grašak, paradajz, kukuruz i   kiseli kupus. Čak i hranljivi proizvodi poput fermentisane hrane kao što su jogurt i sirovi kiseli kupus i supe sa kostima; sadrže amine i glutamate.

Kod izuzetno osetljivih ljudi, čak i ova hrana može stvoriti reakcije.

Iako se sav MSG treba izbegavati, nijedna hrana sa njim prirodnim putem nije loša ili otrovna – štaviše to je zdrava hrana AKO je dobro pripremite. Jedino su problematične ako je dete osetljivo na njih, tako da ih ne morate odmah uklanjati iz ishrane.

Međutim, imajte na umu da može doći do reakcije, tako da trebate paziti, ili sprovesti probu ili test. Failsafe dijeta uklanja fenole i salicilate (temeljnije nego Feingold dijeta), kao i amine i glutamate, uključujući  i MSG. Failsafe takođe uklanja aditive iz hrane, uključujući propionsku kiselinu; korišćenu u očuvanju hleba i mlečnih proizvoda; a Derik MekFab M.D. je otkrio u studiji na pacovima da izaziva slične simptome u ponašanju i biohemiji koji se nalaze u autizmu.

Oksalati.

Napokon, svi na dijeti za autizam bi se trebali paziti oksalata. Oksalati su oštri kristali; isti oni odgovorni za neke oblike kamenja u bubregu. Kristali oksalata mogu biti upalni, čineći štetu delikatnoj biohemiji dece, a dijeta sa niskim nivoima oksalata smanjuje nivoe ovog jedinjenja. U normalnim uslovima; zdrava creva neće apsorbovati previše oksalata (sa prirodnim nalazištem u spanaću, cvekli i bademima) u ishrani, zato što se metabolišu u probavnom sistemu od strane dobrih bakterija; ili se vezuju za kalcijum, izbacujući ih kroz stolicu.

Međutim, ako su creva propustljiva, oksalati se apsorbuju i visoki nivoi završe u krvi, urinu i tkivima – posebno oštećenom tkivu.

Čim se oksalati nađu u tkivu, stvaraju upalu i bol. U ćelijama, oksalati dovode do oksidativne štete, pada nivoa glutationa, bol tokom mokrenja i upala vezana za imuni sistem. Glutation je važan za imunu funkciju, regulaciju upala, detoksikaciju i stanje antioksidanasa koje je često nisko kod dece sa autizmom; odatle oksalati mogu otežati situaciju kod dece sa autizmom.

Takođe se teoretiše da oksalati doprinose daljim upalama creva i propustljivim crevima; tako da neka deca imaju problem zalečenja propustljivih creva i prerastanja gljivica; a opet je potrebno više studija o oksalatima uz sprovođenje dijeta sa niskim nivoima oksalata. Oksalati se vezuju za kalcijum u prirodi, tako da se često nalaze u zdravoj hrani; bademima i drugim orašastim plodovima, pasulju, spanaću, lisnatom povrću, indijskom krompiru, bobicama i drugim.

Ali postoji i dosta zdrave hrane bogate oksalatima; tako da ne bi trebala automatski da se eliminiše iz ishrane. Međutim, pazite da ako je dijeta bogata oksalatima; kao što su bademi i drugi orašasti plodovi, a postoje problemi sa upalom creva; disbiozom i bolovima, trebalo bi smanjiti unos te hrane.

Početak

Sada, kada smo razmotrili  tri efikasne dijete za autizam i za problematičnu hranu, odakle početi?

Obično preporučujem GFCF ili SCD. Nekada, na osnovu dijete pojedinca, mogu umesto njih preporučiti BED dijetu

– na primer kada dete ima ozbiljno prerastanje gljivica i nalazi se na GFCF dijeti, ali dete jede povrće; tada preporučujem BED ishranu za kandidu. Isto i ako je potreban unos orašastih plodova.

Pored toga, mogu preporučiti unos i fermentisane hrane, potopljenih žitarica i orašastih plodova; uz više povrća – nekoliko principa za BED, ali ne za potpunu dijetu. Nakon toga, dijeta postaje finija izbacivanjem salicilata, amina, glutamata ili oksalata.

To se može izvesti tražeći reakcije, ali još preciznije može sa njihovim eliminisanjem na nekoliko nedelja; ponovnim uvođenjem, prateći reakciju deteta. Najlakši i najvažniji početni potez, bez obzira na dijetu, je uklanjanje veštačkih sastojaka i brze hrane. Veštački sastojci su izuzetno otrovni i jetra ih teško razlaže – povezani su sa hiperaktivnošću, astmom, agresijom, razdražljivošću i otežanim snom. Kada shvatite opasnu prirodu neke hrane, eliminisaćete je iz ishrane vašeg deteta.

Odrasli i sastojci koji se izbegavaju:

– Veštačke boje: crvena #40, žuta #5
– Veštački ukusi: vanilin
– Konzervansi: BHA, BHT, TBHQ
– Monosodijum glutamat: MSG, hydrolizovani biljni proteini i drugi hidrolizovani sastojci, autolizovan kvasac, ekstrakt kvasca
– Veštački zaslađivači

Trans masti, delimično hidrogenizovana ulja nađena u brojnim komercijalnim majonezima; margarinu, proizvodima od kikiriki putera, brza i pržena hrana, pečena hrana.Najvažniji dijetalni princip je početak. Zvuči lako, ali počnite od nekud (najlakše je izbaciti sve veštačke sastojke) i vidite gde vas vodi. Možete krenuti sa dijetom,,, znam šta mislite, „Moje dete je izbirljivo i nije fleksibilno sa novom hranom.

Nikad neću moći da ga nateram da jede nešto drugo sem žitarica i mlečnih proizvoda, a kamoli nešto zdravo”. Takođe razumem da se pitate da li će dijeta pomoći vašem detetu sa simptomima. Cenim tu zabrinutost. Imao sam neke vrlo izbirljive pacijente – puno dece je jelo samo hleb i mlečne proizvode; drugi su to menjali sa palačinkama i pomfrijem.

Međutim, postoje dobri razlozi zbog kojih se ova deca suočavaju sa ovom hranom, a to je primarna želja.

Kada telo stvara opijate iz hrane; osoba može postati zavisna od njih i traži samo tu hranu; ili kada dođe od prerastanja gljivica, mogu se tražiti samo šećeri. Deca će štaviše suziti izbor hrane na one koje će činiti da se osećaju bolje, bar na kratko vreme. Dijeta je vredna pokušaja; jer kada dete prođe kroz period žudnje ( traje nekoliko dana do nedelja); često dolazi do dramatičnog proširenja izbora hrane, olakšavajući sve. Ipak, postoji dosta samoograničene dece, i kod njih je potrebno vremena za promenu dijete.

Ali budite uporni.

Nekada, kako okupaciona terapija ili čulna integracija počinje da deluje na teksturu hrane, dete će širiti svoj izbor. Do tada, budite kreativni, prilagođavajte teksturu hrane prema onome što oni vole. Dodajte nove opcije, kao što je pasta bez glutena, pre uklanjanja postojeće hrane. Budite svesni da sklonost ka nekom brendu; može biti usled MSG ili drugih aditiva koji mogu imati zavisno dejstvo, čineći hranu privlačnom.

Dodajte dovoljno soli kako bi vaša verzija njihove omiljene hrane dobila više ukusa – ali ne preterujte. Od početka 2009., sve više dece se oporavlja. Dolazi do smanjenja simptoma autizma. Česti su komentari sa ushićenjem da se spavanje poboljšalo. Roditelji vrlo pametno i ispravno primenjuju dijete za autizam uz veliki uspeh. Biomedicinske dijete pomažu deci u oporavku od autizma.

Kao roditelj, vi imate vrlo snažno sredstvo liječenja, kao dodatak drugim terapijama, koji svoj pedijatar za autizam preporučljivo.

Preporučujem da svaki roditelj proba sa dijetom – čitaj, uči i probaj.

Dijeta bilo kojeg deteta se može promeniti i oporavak je moguć. Može trajati i zahtevati strpljenje, ali možete dobiti napredak. Od suštinske je važnosti da roditelji veruju da je moguća promena i poboljšanja deteta. Sa vizijom o promenama; možete projektovati pozitivnu sliku koja je važna za vaše dete i za uspeh svih vaših uloženih napora.

konsultacije