Značaj GFCF ishrane

Osnove GFCF-a mogu vam pomoći da počnete sa ovim važnim dijetetskim pristupom. Sa malo prakse i poznavanja, GFCF ishrana lako može postati uobičajeni deo vašeg života.

Roditelji postaju sve više svesni mnogih dobrobiti za dete uvrštavanjem GFCF ishrane. Ishrana bez glutena i kazeina (GFCF) – odličan je način započinjanja intervencija u ishrani.

Ovo je dijetetska intervencija koja ima za cilj smanjenje problema sa crevima; varenjem i problema u ponašanju koji su prisutni kod dece sa autističnim spektrom (ASD).

Nedavno istraživanje je pokazalo da postoje deca sa genetskom predispozicijom za poremećaj; koji je zatim isprovociran nekim još uvek neutvrđenim događajem iz životne sredine koji mogu prouzrokovati “propustljiva creva”.

Ako se to desi, pšenica i mlečni proizvodi se zatim metabolišu kao opijati. Veruje se da će eliminacijom glutena (pšenica) i mlečnih proteina (kazein); creva početi da zarastaju i celokupno stanje deteta će se donekle poboljšati. Ponekad su dodatni faktori u igri i moraju se rešavati pre nego što se uoče pozitivne promene (kao što je prerastanje gljivica na primer).

Budući da se dijeta  smatra “alternativnom” terapijom, neki školski administratori, medicinsko osoblje i drugi često gledaju na to sa skepsom.

Ali za neku decu, eliminisanje glutena i kazeina pomaže u smanjenju samo-stimulišućeg ponašanja, povećava koncentraciju, i rešava gastro-crevne bolove.
Dijeta nije lek za autizam niti je zamena za tradicionalnu intervenciju.

Radi se upravo o tome da time što se detetu omogoćuje veći stepen konformiteta dete postaje prijemčivije za učenje.

Šta deca mogu jesti?

Deca mogu jesti širok spektar mesa, piletine, jaja, voće, povrće-sve što ne sadrži gluten od pšenice ili mlečni protein (oba proteina su veoma slična u molekularnoj strukturi, a procenjuje se da će čak 91% dece sa autizmom koji prate GFCF ishranu imati koristi). Međutim, neka deca mogu imati dodatne intolerancije na hranu / osetljivost (uključujući soju, kukuruz, krompir, pirinač, kikiriki, pasulj, itd); a roditelji mogu eliminisati i drugu hranu (bogatu oksalatima ukoliko imaju problem povišenih oksalata).

Nadalje, gluten se takođe nalazi u ovsu, ječmu, ražu, i većini prerađene hrane. Gluten je prisutan čak I u plastičnim igračkama I plastelinu, lepku na pečatima i nalepnicama – stikerima; i mnogim sredstvima za higijenu (može se apsorbovati kroz kožu). Mlečni protein ili kazein se nalazi u svakom mlečnom proizvodu; a koristi se i kao vezivni sastojak u konzervi tunjevine i mesnom naresku.

Mnoga deca koja su na dijeti će reagovati na najmanji deo pšeničnog glutena ili mleko ili sojin protein. Jedan zalogaj krekera (ribice, štapići) može izazvati nedelju loših stolica, agresivnog i uznemirujućeg ponašanja, osip, itd. Dete koje koristi plastelin može postati ne-kompatibilno, povučeno. Jedan zalogaj krekera od grahama može dovesti do ozbiljnog besa; udaranja glavom, i neobično agresivnog ponašanja, ponekad u trajanju od nekoliko dana.

Kako se GFCF Dijeta sprovodi u školi?

Najsigurniji način da se ovo sprovede je da roditelji dostave hranu koju dete sme da koristi u okviru ove dijete kao i predmete koje smeju da koriste (predmeti koji ne sadrže gluten kao i agresivnu hemiju). Rizik da dete “ukrade” nedozvoljenu hranu mora se svesti na minimum i školsko osoblje mora biti upoznato sa posledicama ovog postupka (bolna dijareja, gubitak emotivne kontrole, itd.

Sa ovim razredni starešina treba da upozna ostalu decu iz odeljenja ako dete pohađa redovnu školu. Korisno je da škola obavesti roditelje o svim budućim dešavanjima i nastavi koje zahtevaju rad sa određenim materijalima koji mogu biti štetni za dete kako bi roditelji na vreme obezbedili adekvatna srestva za dete. Između škole i roditelja treba da postoji saradnja u interesu deteta i njegovog zdravlja.

Materijali korišćeni u govornoj terapiji, radnoj terapiji i fizikalnoj terapiji?

Roditelji treba da obaveste i obezbede logopedu sav potreban materijal ( lizalice i ostala sredstva). Isto tako treba da obezbede predmete za okupacionu i senzornu terapiju. Vosak, želatini, plastelini mogu biti korišćeni za oblikovanje gline za poboljšanje snage i veštine ruku. Losioni i puderi koji se koriste u fizikalnoj terapiji ili za senzornu integraciju treba da budu obezbeđeni od strane roditelja; nakon konsultacija sa terapeutom.

Šta se dešava za vreme rođendana ili praznika?

Nastavnici moraju da daju roditeljima barem nekoliko dana vremena unapred da obezbede “posebne poslastice.” Pokušajte da na rođendanu dete bude manje orjentisano na hranu; usmerite njegovu pažnju više ka raznim aktivnostima, igrama, muzici, karnevalskim igrama.

Od ključnog je značaja da se zadrži otvorena komunikacija. Ako roditelji i nastavnici rade zajedno; postižu se značajnija poboljšanja detetovog zdravlja; sposobnosti govora i komunikacije, društvenog uklapanja i ponašanja i dobija se vin-vin situacija. Niko ne tvrdi  da ishrana leči autizam – ali može da pomogne da tradicionalne intervencije daju mnogo više rezultata.

Uključenje GFCF dijete u ciljeve plana individualne edukacije 

CILJ 1:

Dete će odbiti hranu koju nisu doneli od kuće:
Kada odrasla osoba pita dete da li može da jede hranu koju nije donelo od kuće, dete će  odgovoriti:
“Ne” u 70% slučajeva, postepeno se ide ka procentu od 80%.

CILJ 2:

Dete ima samokontrolu u vezi korišćenje bezbedne hrane i nejestivih predmeta. Ide se ka tome da bude u stanju da odbije ponudu nesigurnih namirnica koje liče na njegovu hranu sa pitanjem: “Da li sam alergičan na to?”
Takođe se radi na tome da dete bude sposobno da se uzdrži od jedenja nejestivih stvari (kao što su kamenčići, plastika i drvo)

CILJ 3:

Dete ima samokontrolu da jede samo hranu bez glutena i kazeina, konzumira isključivo hranu koju je ponelo od kuće. Osposobljava se da bude u stanju da odbije ponudu nebezbedne hrane od drugih.

POSEBNA NAPOMENA:

Ovo su primeri ciljeva. Molimo Vas da radite sa svojim timom stručnjaka u izradi liste ciljeva koji su jedinstveni za potrebe vašeg deteta.